Skepperdeskipskopskap

Elke kritische mens die ooit al eens op een sceptische pagina is beland en er een discussie gehad heeft met een scepticus, weet het wel. Het gaat er vooral om op de man te spelen en dissidente meningen op een hautaine manier te ridiculiseren. De wetenschap is heilig en daar wordt niet met alternatieven tegen geredetwist. Dit oreren gebeurt met technieken of zelfs tekstblokken die vakkundige voor dat doel geredigeerd werden. Menig facebook-forum bestaat louter uit debunker drones. Het adagio van de wetenschapper die alwetend is, het voor u weet en u hoeft niks te weten, blind vertrouwen en verder blijven subsidiëren die handel uiteraard. En vooral geen vragen stellen.

Lees verder

Post Corona Wereld

Nu dat we bijna door de voorjaars-corona zijn, worden stilaan de relevante economische cijfers boven gehaald. Beurzen lijken zich onder invloed van de bazooka’s der centrale banken te herstellen en bedrijven staan te popelen in de startblokken. Wat er nu echt zal gebeuren, is wat balanceren tussen realiteitszin en paniekzaaierij, dus dit is ook maar een schets.

Lees verder

De geëxploiteerde corona crisis

Dit is niet de zoveelste poging om een zotte theorie over corona te posten. In dit artikel wil ik de feiten, die ik heb onthouden, opsommen, de door de overheid genomen acties evalueren en proberen de juiste vragen te stellen.

Ik weet ook dat er heel veel bla-bla verkocht wordt, dikwijls polarisatie op basis van incomplete data; de crisis is nog volop bezig. Dus nu al pseudo-statistische inzichten produceren over aantallen slachtoffers is voorbarig en nutteloos. Het is nu vooral noodzaak de juiste crisis-maatregelen te nemen.

Lees verder

De oplossing voor de overheidsschuld

Overheden en politiekers komen altijd geld te kort. Ze willen beloftes kunnen doen aan hun kiezers en dat materialiseert zich in budget. Met dat de overheid belastingen heft, en daarbij ongeveer 30% van de inkomsten verspilt1 de multiplicator van de overheidsuitgaven t < 1, moet er bijgeleend worden, zelfs om nog maar aan de basisbeloftes te kunnen voldoen.

Lees verder

References   [ + ]

1. de multiplicator van de overheidsuitgaven t < 1

De zeepbel economie

De maatschappij, als je over lange tijd kijkt, kenmerkt zich met een cyclisch verloop van tijden van voorspoed afgewisseld met tijden van crisis. De Christelijke traditie had het over de zeven vette jaren en de zeven magere jaren. Kondratieff1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf onderkende begin vorige eeuw empirisch dat de economie een cyclisch verloop heeft; conjunctuurgolven die die 50 jaar duren en hoogconjunctuur (booms) laten overgaan in laagconjunctuur (busts). Lees verder

References   [ + ]

Fake News (ja, echt)

Niets is wat het lijkt. De boutade is al oud, maar is meer dan ooit actueel.

Als informatieverspreider is het internet, het WWW voor wie nog uit de oude tijd komt, eigenlijk een fantastisch systeem. Iedereen kan er zijn verhaal op kwijt, je hoeft zelfs zelf geen website te onderhouden; er zijn fora en gratis systemen genoeg voorhanden waarop je je eigen ei kwijt te kunt. Uiteraard heeft deze ongebreidelde manier van informatie aanbieden zijn fouten. Daar waar een krant geredacteerd wordt, eerst door beroepsjournalisten, dan door een eindredactie, worden op het internet dikwijls ‘feiten’ gepost die er geen zijn. Nu is de term ‘beroepsjournalist’ misschien in deze ook wat overroepen, want hetgeen vandaag in de krant staat is ook niet altijd van even onberispelijke kwaliteit. Even hoesten nu…

Lees verder