Den Drain

Hoe meer ik graaf in de duistere putten, hoe meer er mij een indruk bekruipt, dat er een perpetuele drain in onze maatschappij luist. Een voortdurende afroming van de meerwaarde die de maatschappij als geheel maakt.

Nu zal de wakkere burger al meteen instemmend knikken: de overheid zuigt ons leeg. Taks op taks op taks. In de fiscaliteit kun je zelfs twee keer beboet of veroordeeld worden voor hetzelfde ‘activisme’, zij het nu ontwijking of ontduiking.

Maar nee, zo eenvoudig is het niet.

Ik heb hier al eerder bericht over de ontdekking dat de voorbije 20 jaar, er zo’n 21.000 miljard USD gemist wordt in de nationale rekeningen van de VS. Boekingen waarvoor geen verantwoording wordt gegeven en die soms aardig oplopen, onder meer bij defensie (DOD) en huisvesting (HUD). Het gaat hier niet over een verloren factuurtje van een palet papier, dus. Meer info op http://missingmoney.solari.com waar het hele verhaal uit de doeken wordt gedaan1 sterk aangeraden om de dubbele paper van meer dan 100 blz. over deze ontdekking aan te schaffen. Pittige details: dat bedrag stemt ongeveer overeen met de totale staatsschuld van dat land en toen de praktijken aan de kaak werden gesteld, volgde al snel een boekhoudrichtlijn, FASAB 56, waardoor de overheid feitelijk geen verantwoording voor uitgaven diende te geven, als zij dat zo mocht overwegen, zogezegd voor militair-strategische redenen.

Hier is dus duidelijk iets aan de hand. Elk jaar verdween gemiddeld 1.000 miljard USD belastinggeld.

Wat men daarmee financiert, is op het eerste zicht koffiedik kijken. Er wordt geopperd dat het black projects zijn. Voor dat ik in een aluminiumen hoedje gestopt wordt, wil ik gewoon zeggen: het dient in ieder geval ergens voor. In België dient het om de zakken van de divers gekleurde politiekers te vullen, en om hun pedoclubje in stand en onder de radar te houden2 meer info op https://pedoempire.org/ en https://isgp-studies.com/scare.

Maar er verdwijnt ook heel veel geld in andere sectoren. Een typische zondebok in dit geval is de farmacie. Allemaal heel ondoorzichtig, die financiële structuren, zeker met al die onderlinge verbintenissen tussen firma’s, gefuseerde firma’s en kartels.

De kostprijs voor het produceren van een medicijn, de zgn. marginale kost, is peanuts in vergelijking tot zijn verkoopprijs. Is het verschil dan zomaar te verantwoorden als een ondoorzichtig kluwen van ontwikkelingskosten? Nee, want er zit ook wel wat verborgen belasting op zo’n pilletje3 Zo spelen veel dokters en ziekenhuizen een kat-en-muis-spelletje met de fiscus omtrent de interpretatie van de regels rond de inkomstenbelastingen, je draagt als dokter niet alleen het leed van je patiënten met je mee, je krijgt ook nog eens ambetantenaren over je heen. Zie daarvoor onder meer het boek ‘Het Belaste Land’ van Victor Dauginet.. Farmacie is een ondoorzichtig geven-nemen spelletje.

Zo tweette voormalig BBI topman Karel Anthonissen4 (@KAnthonissen) heeft getweet om 9:28 a.m. on wo, aug. 26, 2020 “Op aanraden van @DirkVanDuppen onderzochten wij de winstmarges van alle farmaceutische bedrijven op één goed herkenbaar geneesmiddel, de zuurremmer omeprazol, gekend onder verschillende merken. In België waren die duurder dan in Nederland, niet 50%, niet 100%, maar soms tot 5x.”

AstraZenica bijvoorbeeld, dat voor België het corona-vaccin zal mogen leveren, heeft in de voorbije 20 jaar USD 1,15 miljard aan boetes betaald. Dat is iets minder dan de winst die ze in 2019 rapporteerden. Of iets van een 2,5 % van hun geconsolideerde winst over die periode. Op die manier worden boetes gewoon een kost, die ingerekend wordt als een premie … in de prijs van de medicatie die ze dan aan de overheid verkopen. Op https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/astrazeneca kun je lezen dat het bedrijf al werd veroordeeld voor omkoping van ambtenaren, belastingontduiking, concurrentievervalsing, doofpotpraktijken, ghostwriting van medische literatuur, het verkopen van medicatie met prohibitief ernstige bijwerkingen5 mannen vertoonden borstvorming – en dat was nog maar hetgeen zichtbaar is, wie weet welke erge bijwerkingen nog in de lichamen van de gebruikers liggen te sluimeren en het tout-court leegzuigen van de sociale zekerheid. De Belgische overheid vindt dat allemaal OK.

Wat mij niet verwondert.

Moet ik de parallel-import van psychotica, door de PS georganiseerd, en door apotheker Fernand Haesbrouck aan de kaak gesteld, er even bij halen? 6 Verder lezen op https://www.adhdfraude.net/pdf/NB554.pdf

We denken uiteraard aan de peperdure medicatie zonder terugbetaling voor baby Pia, maar de meeste mensen beseffen niet eens wat het allemaal kost. De klassieke kankerbehandeling kost aan de ziekteverzekering een paar middenklassewagens. De immuun-therapie makkelijk het dubbele en meer. En volgens dokter Laurent Schwarz7 https://guerir-du-cancer.fr/ is er statistisch geen bewijs dat er langer wordt overleefd. Met eenvoudige woorden gezegd: het werkt niet. Diezelfde Schwarz heeft als oncoloog dan wel weer ervaring in de bestrijding van kanker met spotgoedkope middelen, soms in combinatie met klassiek voorgeschreven therapie… en hij boekt een beter resultaat. Hij wordt actief gedwarsboomd.

Medicatie is big business, en het is een percenten-business. Onderweg trekken diverse partijen percenten om de boel aan de mensen verkocht te krijgen. En dan heb ik het niet over de cardioloog8 https://www.cedars-sinai.org/blog/pharmaceutical-pens-a-cardiologists-quirky-collection.html die al meer dan 1200 stylo’s verzameld heeft van medische vertegenwoordigers.

Zo kregen diverse mensen met ‘logen’ in hun titel, waaronder de virus-corifee Van Ranst, ten tijde van de Mexicaanse griep, financiële stimuli van de fabrikant van het vaccin (GSK)9 https://www.demorgen.be/nieuws/experts-mexicaanse-griep-kregen-geld-van-fabrikant-vaccin~b713932c . Vaccins werden zo actief gepromoot voor een non-issue. Tienduizenden ongebruikte dosissen werden naderhand vernietigd. Ezels en stenen…

Als zoveel professionals moeten omgekocht worden, moet het zijn dat de producten dan toch niet helemaal zo goed zijn als wordt beweerd? Want een goed product verkoopt toch zichzelf?

Nee, en ze zijn zelfs gevaarlijk. Begin vorige eeuw had men ontdekt dat men medicatie kon maken op basis van petrochemie. Die kon de toen bestaande op planten gebaseerde medicatie vervangen, omdat ze niet alleen makkelijker te doseren viel, maar ook veel goedkoper te produceren was. Van toen af aan was kanker in steile opmars. Niet onlogisch. De petrochemische medicatie heeft een resem aan bijwerkingen, waaronder de nieuwe ziekten.

De vele transgenders zullen nog met tal van moderne ziektes geconfronteerd worden, omwille van de medicatie die zij moeten nemen om hun origineel geslacht te onderdrukken of het nieuwe te stimuleren. Zijn dat bijwerkingen of is dat koppelverkoop?

De chemo zakken zijn dat in ieder geval. Van de meeste chemo is zonder meer geweten dat zij metastasen in de hand werken10 Dat de reguliere behandeling van kanker zelf kankerverwekkend is, kun je hier officieel lezen:  http://www.freepatentsonline.com/5605930.pdf?fbclid=IwAR1a4ms2Te64eMiSUDMQQdvmvqmmCPcxXV8TxzewosPtOfIYVXZGIokILk0 “Current approaches to combat cancer rely primarily on the use of chemicals and radiation, which are themselves carcinogenic and may promote recurrences and the development of metastatic disease.”  US patent 5.605.930, p. 56 lijn 25 Filed Maart 1994 door de USA (staat) vert. Dept of Health and Human Services. En hier wordt Taxol als preventieve behandeling geviseerd als metastase-bevorderend: “Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679654 . Het is niks anders dan wat de sceptici ‘slangengif’ noemen. Die metastasen worden dan op een later tijdstip met ander onwerkzaam slangengif bestreden. Alu hoedjes helpen niet.

Waarom worden de Vlaamse meisjes massaal tegen HPV ingeënt? Is dat om ze te helpen? Nee, dat is omdat er gigantische voorraden van het vaccin gestockeerd zijn, en die moeten weg, omdat er nieuwe, verbeterde versies met meer virusstammen, van het vaccin onderweg zijn. Vaccins die geen nooit 100% bescherming bieden en die na een interval van enkele jaren opnieuw dienen toegediend te worden. Controle met uitstrijkjes blijven dus noodzakelijk. Een compleet vals concept met toegevoegd risico.

Volgens sommigen moeten ook de jongens dat vaccin krijgen omdat ze dan de mädels niet kunnen besmetten. Waarom ook niet de lama’s en de kangoeroe’s? Je kan nooit voorzichtig genoeg zijn.

Zo komt het dat onze mutualiteiten en onze ziekteverzekering stilaan zonder geld komen te zitten. De laatste jaren heeft onder meer CM drastisch gesnoeid in de toelagen en voordelen en dat komt door de steile prijsstijgingen in de farmacie. De behandelingen werken niet en lopen uit of er is herval. En omdat men ondertussen door heeft dat de behandelingen niet werken, worden er andere behandelingen aangereikt, die makkelijk een veelvoud kosten, … en ook niet werken.

Dit is pure diefstal. Een farmaceutische drain.

Ondertussen blijft de wereld maar draaien en komen overheden in geldnood. Ze moeten immers de gezondheidszorg elk jaar weer extra geld toestoppen van de algemene inkomsten, omdat de bijdragen voor de sociale zekerheid niet meer volstaan om de kost van de geneeskunde te dekken. In die zin was Obama’s Medicare, de algemene van overheid georganiseerde ziekteverzekering in de VS een godsgeschenk voor de farmacie. Het is de natte droom van elke ondernemer om vooraf je inkomsten te kennen. Immers, de budgetten van die Medicare worden begroot, je kent als pillendraaier je marktaandeel en je bent zeker dat je omzet zal aangekocht en betaald worden, want je derde betaler is de overheid, een solide financiële partij.

Is dat wel zo? Zo lang QE11 Quantitative Easing, geld bijdrukken kan, zeker.

Tja, in de VS is het al decennia zo dat vaccinproducenten niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor nadelige effecten van hun producten. De slachtoffers moeten zich tot de overheid richten die eventueel een schadeloosstelling uitbetaalt. Dat is ook een drain, waar de externaliteiten van (onzorgvuldig) privé ondernemerschap worden afgewimpeld op de maatschappij. Een courante officieuze methodiek in petrochemische middens…

Een andere manier om de bevolking te melken werd door Geert Noels aangedragen in De Tijd van 5 september 2020. Het overheidstekort is onhoudbaar en hij houdt 3 oplossingen voor. Confiscatie van assets (spaargeld, vastgoed, productiefactoren). In de VS wil de Fed noodlijdende bedrijven steunen door er belangen in te nemen, gefinancierd met QE, om die belangen dan wel nooit meer weer af te staan. Het is een slinkse manier om bedrijven te confisceren. Dat is zonder meer diefstal met vals geld.

In België kreeg ik recent (aanslagjaar 2020) een stijging van de onroerende voorheffing op mijn bedrijfspand van 11.75 % – dat is confiscatie.

De volgende is inflatie, en dat verhaal heb ik hier al meer verteld. Maar ik wil wel nog even aandacht schenken aan sites zoals https://shadowstats.com/ en https://chapwoodindex.com/, die zonder meer bewijzen dat de inflatie rond de 10 % bedraagt, een veelvoud van wat de centrale banken plegen ons te doen geloven12 Er is ook nog de Big-Mac index, waar men de evolutie van de prijs van die hamburger volgt naar tijd en locatie – ietwat eenzijdig maar wel verhelderend.. Dit is waardediefstal van uw spaargeld door nietsnutten. Die nietsnutten vinden immers dat de pet in de straat beter geen bezit heeft. Die moeten elke dag weer krabben om aan hun brood (en spelen) te komen. Als men het volk op die primaire manier onder de knoet kan houden, zullen ze veel braver zijn. Maar ze gaan uw bezit niet afpakken hoor, ze gaan het waardeloos maken. Ook uw (investerings-)vastgoed gaat er aan. De wetgeving houdt de huurinkomsten in toom door de huurprijzen binnen een contract vast te hangen aan de artificiële inflatiecijfers. Merk op dat huur dat cijfer beïnvloedt13 https://www.positivemoney.eu/2020/01/housing-prices-inflation-index/, of hoe je je eigen inflatiecijfers van de werkelijkheid vervalst14 van de werkelijke waarde. Op die manier ontwaardt het vastgoedrendement onzichtbaar.

De derde is default en dat is de overheid die haar schuld niet meer terugbetaalt. Dat kan verbloemd in een vertellingske gegoten worden. De staatsschuld perpetueel maken, niet meer terugbetalen, is een lepe truck om dat te doen. Het heeft er in ieder geval alle schijn van…

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de algemene belastingdruk zal dalen.

Die belastingdruk wordt op allerhande manieren in stand gehouden. Zo is de fiscale wetgeving vooral een boete-wetgeving. De minste fout van de belastingplichtige wordt bestraft met boetes en aanslagen. Wie de fiscus voor de rechter trekt en gelijk haalt, die krijgt geen rechtsplegingsvergoeding. Dat zijn diefstal-wetten die opgesteld werden door mensen die na hun rechtenopleiding de facultatieve opleiding ‘plichten’ niet gevolgd hebben.

Volgens ex-belastingambtenaar en fiscaal advocaat Victor Daugniet, is het perfect mogelijk om voor hetzelfde fiscaal misdrijf twee keer veroordeeld te worden. Dat druist in tegen de wet dat je niet twee keer voor dezelfde feiten kunt veroordeeld worden. Maar in het leegzuigen van de middenklasse is alles toegestaan. Wie al eens voor een conflict in de rechtbank heeft gestaan weet het wel. Het spelletje van experts, advocaten en rechter wordt vooral financieel gespeeld. Om tot een financieel lucratieve slotsom te komen wordt gebruik gemaakt van valsheid in geschrifte, wordt bewust slordig en leonijns gevonnist en voor de rest word je afgedreigd dat je moet zwijgen. Of ze pakken uw sokken af. Het is een maffiawereldje op zich. Tienduizenden euro’s vinden zo hun weg vanuit de balans van een productieve meerwaardeverwekker naar een klasse van administratieve leeglopers met een negatieve multiplicator. Ik overdrijf onwezenlijk, het is een multiplicator kleiner dan 1 – maar dat is al hallucinant genoeg. Haha.

Wie wil leven, productief zijn, inventief, ondernemend,… die wordt als een melkkoe aanzien. Zie daarvoor ook mijn artikel over vastgoed en de fiscus.

Het rode adagio van het geld te halen daar waar het zit. Het is een vrij simplistische rechtoe-rechtaan visie. De Duitse socioloog Franz Oppenheimer stelde in zijn boek The State15 https://oll.libertyfund.org/titles/oppenheimer-the-state dat er twee manieren zijn om welvaart te bekomen. De eerste is door die zelf te verwezenlijken door er voor te werken. De tweede is door ze af te pakken van iemand anders. De tweede methode zorgt voor frustratie bij de werker die is bestolen en beknot diens goesting om nog meerwaarde te verwezenlijken. De tweede methode is dus welvaartsbeknottend: de activiteit van de diefstal zelf vermeerdert de welvaart op zich niet; het vervaren van de communistische paradijzen (sarcasme)  is daar het beste bewijs van. De tweede manier, de diefstal, is een tegennatuurlijke vorm van hebzucht die niet alleen schade toebrengt aan de bestolene, maar aan gans de maatschappij. Onder het mom van herverdeling wordt de schaarste nog erger gemaakt.

Maar dat spelletje wordt al eeuwen gespeeld als kat en muis. Telkens worden de grenzen van wat nog tolereerbaar is op de meest slinkse manier weer afgetast.

Er is een drain. En die wordt onvoldoende onderkend door het Big-Mac-Netflixer-vee.

References   [ + ]

1. sterk aangeraden om de dubbele paper van meer dan 100 blz. over deze ontdekking aan te schaffen
2. meer info op https://pedoempire.org/ en https://isgp-studies.com/scare
3. Zo spelen veel dokters en ziekenhuizen een kat-en-muis-spelletje met de fiscus omtrent de interpretatie van de regels rond de inkomstenbelastingen, je draagt als dokter niet alleen het leed van je patiënten met je mee, je krijgt ook nog eens ambetantenaren over je heen. Zie daarvoor onder meer het boek ‘Het Belaste Land’ van Victor Dauginet.
4. (@KAnthonissen) heeft getweet om 9:28 a.m. on wo, aug. 26, 2020
5. mannen vertoonden borstvorming – en dat was nog maar hetgeen zichtbaar is, wie weet welke erge bijwerkingen nog in de lichamen van de gebruikers liggen te sluimeren
6. Verder lezen op https://www.adhdfraude.net/pdf/NB554.pdf
7. https://guerir-du-cancer.fr/
8. https://www.cedars-sinai.org/blog/pharmaceutical-pens-a-cardiologists-quirky-collection.html
9. https://www.demorgen.be/nieuws/experts-mexicaanse-griep-kregen-geld-van-fabrikant-vaccin~b713932c
10. Dat de reguliere behandeling van kanker zelf kankerverwekkend is, kun je hier officieel lezen:  http://www.freepatentsonline.com/5605930.pdf?fbclid=IwAR1a4ms2Te64eMiSUDMQQdvmvqmmCPcxXV8TxzewosPtOfIYVXZGIokILk0 “Current approaches to combat cancer rely primarily on the use of chemicals and radiation, which are themselves carcinogenic and may promote recurrences and the development of metastatic disease.”  US patent 5.605.930, p. 56 lijn 25 Filed Maart 1994 door de USA (staat) vert. Dept of Health and Human Services. En hier wordt Taxol als preventieve behandeling geviseerd als metastase-bevorderend: “Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679654
11. Quantitative Easing, geld bijdrukken
12. Er is ook nog de Big-Mac index, waar men de evolutie van de prijs van die hamburger volgt naar tijd en locatie – ietwat eenzijdig maar wel verhelderend.
13. https://www.positivemoney.eu/2020/01/housing-prices-inflation-index/
14. van de werkelijke waarde
15. https://oll.libertyfund.org/titles/oppenheimer-the-state

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *