Den Drain

Hoe meer ik graaf in de duistere putten, hoe meer er mij een indruk bekruipt, dat er een perpetuele drain in onze maatschappij luist. Een voortdurende afroming van de meerwaarde die de maatschappij als geheel maakt.

Nu zal de wakkere burger al meteen instemmend knikken: de overheid zuigt ons leeg. Taks op taks op taks. In de fiscaliteit kun je zelfs twee keer beboet of veroordeeld worden voor hetzelfde ‘activisme’, zij het nu ontwijking of ontduiking.

Maar nee, zo eenvoudig is het niet.

Ik heb hier al eerder bericht over de ontdekking dat de voorbije 20 jaar, er zo’n 21.000 miljard USD gemist wordt in de nationale rekeningen van de VS1 officieus heeft men het ondertussen al over 50 triljoen, de tellingen zijn nog bezig…. Boekingen waarvoor geen verantwoording wordt gegeven en die soms aardig oplopen, onder meer bij defensie (DOD) en huisvesting (HUD). Het gaat hier niet over een verloren factuurtje van een palet papier, dus. Meer info op http://missingmoney.solari.com waar het hele verhaal uit de doeken wordt gedaan2 sterk aangeraden om de dubbele paper van meer dan 100 blz. over deze ontdekking aan te schaffen. Pittige details: dat bedrag stemt ongeveer overeen met de totale staatsschuld van dat land en toen de praktijken aan de kaak werden gesteld, volgde al snel een boekhoudrichtlijn, FASAB 56, onder Trump, waardoor de overheid feitelijk geen verantwoording voor uitgaven diende te geven, als zij dat zo mocht overwegen, zogezegd voor militair-strategische redenen.

Hier is dus duidelijk iets aan de hand. Elk jaar verdween gemiddeld 1.000 miljard USD belastinggeld.

Wat men daarmee financiert, is op het eerste zicht koffiedik kijken. Er wordt geopperd dat het black projects zijn. Voor dat ik in een aluminiumen hoedje gestopt wordt, wil ik gewoon zeggen: het dient in ieder geval ergens voor. In België dient het om de zakken van de divers gekleurde politiekers te vullen3 typisch voorbeeld is dat clubje in Hasselt, en om hun pedoclubje in stand en onder de radar te houden4 meer info op https://pedoempire.org/ en https://isgp-studies.com/scare. Onder Verhofstadt werden onder mee de pensioenkassen van vele voormalige overheidsbedrijven leeggeroofd waardoor de pensioenbeloften daarvan nu op de gemeenschap zullen komen te vallen. Het Zilverfonds is gaan vliegen en momenteel zit een groen(tj)e minister van energie Tinne van der Straeten, te azen op het nucleair passief van Engie (Electrabel) om het te investeren in groene projecten die zichzelf niet kunnen terugverdienen. Haja want met een goed business plan krijg je een lening van de bank.

In het rapport nr. 33 van het rekenhof blijkt dat de boekhouding van het Brussels gewest vol fouten zit, bewust al dan niet. De boekhouding van de Waalse gemeenschap werd in haar geheel verworpen wegens gebrek aan transparantie. Er werden diverse posten gegroepeerd geboekt waardoor een gedetailleerde controle onmogelijk is. Bovendien zijn er uitgaven gebeurd waar geen verantwoording wordt gegeven in de boekhouding. Uitgaven waar geen factuur tegenover staat. Bij een zelfstandige volgt hierop een überstrenge controle en torenhoge boetes. Bij Di Rupo en Co zal het net zo’n vaart lopen als het tempo waarop die spreekt. In de Brusselse PS regering zitten trouwen toevallig veel buitenlanders die een mens doen denken aan dezelfde toestanden als met een OpenVLD’ster van allochtone afkomst in de connectie Antwerpen-Mechelen.

In Nederland, dat is gebleken, is in het kabinet Rutte III (2017 tot 2021) een slordige 3 miljard Euro uitgegeven, waar geen verantwoording voor bestaat. Ook Nederland heeft haar ‘missing money'5 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2604250/rekenkamer-onderbouwing-kabinetsgeld-ontbreekt. Ik vraag me af of er in Belgenland ook zo’n methodes gebruikt worden.

Maar er verdwijnt ook heel veel geld in andere sectoren. Een typische zondebok in dit geval is de farmacie. Allemaal heel ondoorzichtig, die financiële structuren, zeker met al die onderlinge verbintenissen tussen firma’s, gefuseerde firma’s en kartels.

De kostprijs voor het produceren van een medicijn, de zgn. marginale kost, is peanuts in vergelijking tot zijn verkoopprijs. Zo kosten kalktabletten in de apotheek ongeveer het duizendvoudige dan de grondstof in bulkzakken in de winkel kost. In plaats van botontkalking te verhinderen, verergeren ze de kwaal en verhogen bovendien cardiovasculaire risico’s. SSRI’s zoals Prozac zijn bewezen onwerkzaam aan 3-4 euro per tablet en de veel kankerbehandelingen die in vitro en in vivo tumoren doen afnemen verhogen statistisch de overlevingsduur niet. Dat heet een Market for Lemons, 6 https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Market_for_Lemons, waar er een asymetrische informatieverdeling bestaat en niet over citroenen gaat. De verkoper weet dat zijn product gebreken heeft, maar vertelt dit niet aan de consument. Zelfs uw dokter weet het dikwijls niet. Deze valse marktpraktijken zorgen er bovendien voor dat goede, betere, dikwijls dan wel duurdere alternatieven uit de markt worden geduwd, omdat de consument het onderscheid niet ziet.

Is het verschil tussen marginale kost (productiekost) en verkoopprijs dan zomaar te verantwoorden als een ondoorzichtig kluwen van ontwikkelingskosten? Nee, want er zit ook wel wat verborgen belasting op zo’n pilletje7 Zo spelen veel dokters en ziekenhuizen een kat-en-muis-spelletje met de fiscus omtrent de interpretatie van de regels rond de inkomstenbelastingen en remuneraties, je draagt als dokter niet alleen het leed van je patiënten met je mee, je krijgt ook nog eens ambetantenaren over je heen. Zie daarvoor onder meer het boek ‘Het Belaste Land’ van Victor Dauginet.. Farmacie is een ondoorzichtig geven-nemen spelletje.

Zo tweette voormalig BBI topman Karel Anthonissen8 (@KAnthonissen) heeft getweet om 9:28 a.m. on wo, aug. 26, 2020 “Op aanraden van @DirkVanDuppen onderzochten wij de winstmarges van alle farmaceutische bedrijven op één goed herkenbaar geneesmiddel, de zuurremmer omeprazol, gekend onder verschillende merken. In België waren die duurder dan in Nederland, niet 50%, niet 100%, maar soms tot 5x.”

AstraZenica bijvoorbeeld, dat voor België het corona-vaccin zal mogen leveren, heeft in de voorbije 20 jaar USD 1,15 miljard aan boetes betaald. Dat is iets minder dan de winst die ze in 2019 rapporteerden. Of iets van een 2,5 % van hun geconsolideerde winst over die periode. Op die manier worden boetes gewoon een kost, die ingerekend wordt als een premie … in de prijs van de medicatie die ze dan aan de overheid verkopen. Op https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/astrazeneca kun je lezen dat het bedrijf al werd veroordeeld voor omkoping van ambtenaren, belastingontduiking, concurrentievervalsing, doofpotpraktijken, ghostwriting van medische literatuur, het verkopen van medicatie met prohibitief ernstige bijwerkingen9 mannen vertoonden borstvorming – en dat was nog maar hetgeen zichtbaar is, wie weet welke erge bijwerkingen nog in de lichamen van de gebruikers liggen te sluimeren en het tout-court leegzuigen van de sociale zekerheid. De Belgische overheid vindt dat allemaal OK.

Wat mij niet verwondert.

Moet ik de parrallel-import van psychotica, door de PS georganiseerd, en door apotheker Fernand Haesbrouck aan de kaak gesteld, er even bij halen? 10 Verder lezen op https://www.adhdfraude.net/pdf/NB554.pdf

We denken uiteraard aan de peperdure medicatie zonder terugbetaling voor baby Pia, maar de meeste mensen beseffen niet eens wat het allemaal kost. De klassieke kankerbehandeling kost aan de ziekteverzekering een paar middenklassewagens. De imuun-therapie makkelijk het dubbele en meer. En volgens dokter Laurent Schwartz11 https://guerir-du-cancer.fr/ is er statistisch geen bewijs dat er langer wordt overleefd. Met eenvoudige woorden gezegd: het werkt niet. Diezelfde Schwartz heeft als oncoloog dan wel weer ervaring in de bestrijding van kanker met spotgoedkope middelen, soms in combinatie met klassiek voorgeschreven therapie… en hij boekt een beter resultaat. Hij wordt actief gedwarsboomd.

Medicatie is big business, en het is een percenten-business. Onderweg trekken diverse partijen percenten om de boel aan de mensen verkocht te krijgen. En dan heb ik het niet over de cardioloog12 https://www.cedars-sinai.org/blog/pharmaceutical-pens-a-cardiologists-quirky-collection.html die al meer dan 1200 stylo’s verzameld heeft van medische vertegenwoordigers.

Zo kregen diverse mensen met ‘logen’ in hun titel, waaronder de virus-corifee Van Ranst, ten tijde van de Mexicaanse griep, financiële stimuli van de fabrikant van het vaccin (GSK)13 https://www.demorgen.be/nieuws/experts-mexicaanse-griep-kregen-geld-van-fabrikant-vaccin~b713932c . Vaccins werden zo actief gepromoot voor een non-issue. Tienduizenden ongebruikte dosissen werden naderhand vernietigd. Ezels en stenen…

Als zoveel professionals moeten omgekocht worden, moet het zijn dat de producten dan toch niet helemaal zo goed zijn als wordt beweerd? Want een goed product verkoopt toch zichzelf?

Nee, en ze zijn zelfs gevaarlijk. Begin vorige eeuw had men ontdekt dat men medicatie kon maken op basis van petrochemie. Die kon de toen bestaande op planten gebaseerde medicatie vervangen, omdat ze niet alleen makkelijker te doseren viel, maar ook veel goedkoper te produceren was. Van toen af aan was kanker in steile opmars. Niet onlogisch. De petrochemische medicatie heeft een resem aan bijwerkingen, waaronder de nieuwe ziekten.

De vele transgenders zullen nog met tal van moderne ziektes geconfronteerd worden, omwille van de medicatie die zij moeten nemen om hun origineel geslacht te onderdrukken of het nieuwe te stimuleren. Zijn dat bijwerkingen of is dat koppelverkoop?

De chemo zakken zijn dat in ieder geval. Van de meeste chemo is zonder meer geweten dat zij metastasen in de hand werken14 Dat de reguliere behandeling van kanker zelf kankerverwekkend is, kun je hier officieel lezen:  http://www.freepatentsonline.com/5605930.pdf?fbclid=IwAR1a4ms2Te64eMiSUDMQQdvmvqmmCPcxXV8TxzewosPtOfIYVXZGIokILk0 “Current approaches to combat cancer rely primarily on the use of chemicals and radiation, which are themselves carcinogenic and may promote recurrences and the development of metastatic disease.”  US patent 5.605.930, p. 56 lijn 25 Filed Maart 1994 door de USA (staat) vert. Dept of Health and Human Services. En hier wordt Taxol als preventieve behandeling geviseerd als metastase-bevorderend: “Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679654 . Het is niks anders dan wat de sceptici ‘slangengif’ noemen. Die metastasen worden dan op een later tijdstip met ander onwerkzaam slangengif bestreden. Alu hoedjes helpen niet.

Waarom worden de Vlaamse meisjes massaal tegen HPV ingeënt? Is dat om ze te helpen? Nee, dat is omdat er gigantische voorraden van het vaccin gestockeerd zijn, en die moeten weg, omdat er nieuwe, verbeterde versies met meer virusstammen, van het vaccin onderweg zijn. Vaccins die nooit 100% bescherming bieden en die na een interval van enkele jaren opnieuw dienen toegediend te worden. Controle met uitstrijkjes blijven dus noodzakelijk. Een compleet vals concept met toegevoegd risico. In de wetenschap dat het geneesmiddel-hormoon DES verantwoordelijk wordt geacht voor baarmoederhalskanker bij de dochters van de vrouwen die het genomen hebben (u leest het goed: intergenerationele gevolgen), kun je hier gerust van koppelverkoop met het HPV-vaccin spreken. DES was een middel dat tot ongeveer 1980 werd voorgeschreven om miskramen te voorkomen. Onderzoek wees echter al decennia eerder uit dat het geen botten hielp maar wel enige nefaste ‘bijwerkingen’ had15 https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Di-ethylstilbestrol. Je kunt niet verdedigen dat men decennia lang een middel mocht gebruiken dat niet werkzaam was en nefaste bijwerkingen had, zonder dat de professionele protagonisten daarvan op de hoogte waren. Dit gaat even wat verder dan de idee van diefstal van gemeenschapsgeld. Schrijnend.

Volgens sommigen moeten ook de jongens16 DES had trouwens bijna geen gevolgen voor de zonen van de slikkende moeders dat vaccin krijgen omdat ze dan de mädels niet kunnen besmetten. Waarom ook niet de lama’s en de kangoeroe’s? Je kan nooit voorzichtig genoeg zijn.

Ook orale contraceptie is koppelverkoop want er is een lineaire relatie tussen de tijd dat men de pil heeft gebruikt en het risico op borstkanker17 https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/de-pil-veilig?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=Mail&utm_campaign=eos_131?acid=71e73d13770a834ca8441259a2b07a60&vgo_ee=BVKzqhoRURp4YhQvJDav1ZUfDI5vUDIdlC2v6CZ26pA%3D en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6738995/. Of het nu komt door de chemie in de pil of door het onderdrukken van een normale menstruatie-cyclus doet er in deze niet toe.

Zo komt het dat onze mutualiteiten en onze ziekteverzekering stilaan zonder geld komen te zitten. De laatste jaren heeft onder meer CM drastisch gesnoeid in de toelagen en voordelen en dat komt door de steile prijsstijgingen in de farmacie. De behandelingen werken niet en lopen uit of er is herval. En omdat men ondertussen door heeft dat de behandelingen niet werken, worden er andere behandelingen aangereikt, die makkelijk een veelvoud kosten, … en ook niet werken. Lemons are everywhere.

En al dat smeergeld (even een kat een kat noemen) zit uiteraard in de kostprijs verrekend die aan de ziekenfondsen wordt aangerekend.

Dit is pure diefstal. Een farmaceutische drain.

Dokter Laurent Schwartz omschreef het juist. In een lange-termijn onderzoek is gebleken dat de officiële kankergeneeskunde niet zorgt voor meer genezing. Ze werkt dus niet. Hij stelt dat, hoewel men beweert dat er zeer veel nieuwe medicijnen in de pijplijn zitten, er maar weinig zullen zijn die iets van benevolent effect zullen hebben, dit ondanks de forse sommen geld die erin geïnvesteerd worden, door overheden en door particuliere beleggers. De farmaceutische industrie is aantrekkelijk bij speculanten. Nochtans zal blijken dat deze industrie, net als de internetbubbel en de huizenbubbel, niets anders is dan een bubbel van niet ingeloste verwachtingen en bedrog18 Dr. Laurent Schwartz, La fin des Maladies? p. 150 – eigen parafrasering

Ondertussen blijft de wereld maar draaien en komen overheden in geldnood. Ze moeten immers de gezondheidszorg elk jaar weer extra geld toestoppen van de algemene inkomsten, omdat de bijdragen voor de sociale zekerheid niet meer volstaan om de kost van de geneeskunde te dekken. In die zin was Obama’s Medicare, de algemene van overheid georganiseerde ziekteverzekering in de VS een godsgeschenk voor de farmacie. Het is de natte droom van elke ondernemer om vooraf je inkomsten te kennen. Immers, de budgetten van die Medicare worden begroot, je kent als pillendraaier je marktaandeel en je bent zeker dat je omzet (of althans een substantieel deel daarvan) zal aangekocht en betaald worden, want je derde betaler is de overheid, een solide financiële partij. Is dat wel zo? Zo lang QE19 Quantitative Easing, geld bijdrukken kan, zeker. De budgetten zijn zonder verantwoording. Let’s party.

De sector van de babyvoeding is ook zo’n voorbeeld van een melons market. Duur melkpoeder verkopen met kunstmatig overpriced vitamines er bij20 https://www.dr-rath-foundation.org/2019/09/the-rise-and-fall-of-the-vitamin-cartel/ via indoctrinatie in kraamklinieken en officiële adviesorganen zoals Kind&Gezin. Ze ‘verkopen’ bij kind en gezin nog andere leuke productjes voor het chemisch kartel. Kassa kassa.

Tja, in de VS is het al decennia zo dat vaccinproducenten niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor nadelige effecten van hun producten. De slachtoffers moeten zich tot de overheid richten die eventueel een schadeloosstelling uitbetaalt. Dat is ook een drain, waar de externaliteiten van (onzorgvuldig) privé ondernemerschap worden afgewimpeld op de maatschappij. Een courante officieuze methodiek in petrochemische middens…

Daaromtrent mag ik toch nog eens de uitzonderingsmaatregelen oprakelen waardoor de petrochemische industrie de facto geen of weinig emissierechten dient te betalen in de klimaat-CO2 rekening. Terwijl zij het precies zijn die voor een groot deel van de uitstoot verantwoordelijk zijn. Maar ja jobs en zo. Dat was ook het verhaal van de Boelwerf waar heel veel overheidssubsidie verdween via fiscaal on-kosjere methoden. Zie voor detail daaromtrent het boek van Karel Anthonissen21 https://boeken.doorbraak.be/p/achter-de-schermen-van-de-bbi-karel-anthonissen/. Dezelfde methodiek wordt en werd door grote belanghebbende actoren gebruikt om de subsidiekraan te melken. Ik denk daaromtrent aan grote Waalse projecten uit het verleden die koste wat kost, tegen alle economische logica in, in leven dienden gehouden te worden. Ik denk aan het vermaledijde station van Luik en dat van Mons, dat ondertussen al meer dan 9 keer zo veel kost als begroot. Je maakt een mens niet wijs dat architecten zich in dergelijk beschamende wijze kunnen vergissen in budgettering.

Dat zijn smeergeldputten. In dit geval met een rood sausje. Misschien wel een pedofelie-strikje.

Een andere manier (of manieren) om de werkende bevolking te melken werd door Geert Noels aangedragen in De Tijd van 5 september 2020. Het overheidstekort is onhoudbaar en hij houdt 3 oplossingen voor. Confiscatie van assets (spaargeld, vastgoed, productiefactoren). In de VS wil de Fed noodlijdende bedrijven steunen door er belangen in te nemen, gefinancierd met QE, om die belangen dan wel nooit meer weer af te staan. Het is een slinkse manier om bedrijven te confisceren. Dat is zonder meer diefstal met vals geld.

In België kreeg ik recent (aanslagjaar 2020) een stijging van de onroerende voorheffing op mijn bedrijfspand van 11.75 % – dat is confiscatie. In Nederland wordt op niet eens kleine beleggingen reeds een vermogensbelasting geheven22 vanaf 30.846 euro per fiscale partner wordt een fictief rendement verondersteld van 1.79 %, tussen 72.798 en 1.005.573 is dat 4.19% en daarboven 5.28 %. Dat fictief rendement wordt belast tegen 31%. Een vermogen van een miljoen euro wordt dus elk jaar met 12.276 euro taks belaagd. De basis van heffing omvat ook vastgoed uitgezonder domicilie. En dat allemaal los van het al dan niet behalen van rendement. dat is Fake fiscus. omwille van de veronderstelling van een fictief rendement. U leest het goed. Welk verdomd verondersteld rendement dan wel met de intresten nul of negatief? Dat is niets meer dan diefstal en valsheid. Vreemd voor de anders toch zo correcte Nederlanders.

De volgende is inflatie, en dat verhaal heb ik hier al meer verteld. Maar ik wil wel nog even aandacht schenken aan sites zoals https://shadowstats.com/ en https://chapwoodindex.com/, die zonder meer bewijzen dat de inflatie rond de 10 % bedraagt (in de VS, in de EU is het ongeveer 5 %), een veelvoud van wat de centrale banken plegen ons te doen geloven23 Er is ook nog de Big-Mac index, waar men de evolutie van de prijs van die hamburger volgt naar tijd en locatie – ietwat eenzijdig maar wel verhelderend.. Dit is waarde-diefstal van uw spaargeld door nietsnutten. Die nietsnutten vinden immers dat de pet in de straat beter geen bezit heeft. Die moeten elke dag weer krabben om aan hun brood (en spelen) te komen. Als men het volk op die primaire manier onder de knoet kan houden, zullen ze veel braver zijn. Maar ze gaan uw bezit niet afpakken hoor, ze gaan het waardeloos maken. Ook uw (investerings-)vastgoed gaat er aan. De wetgeving houdt de huurinkomsten in toom door de huurprijzen binnen een contract vast te hangen aan de artificiële inflatiecijfers. Merk op dat huur dat cijfer beïnvloedt24 https://www.positivemoney.eu/2020/01/housing-prices-inflation-index/, of hoe je je eigen inflatiecijfers van de werkelijkheid vervalst25 van de werkelijke waarde. Op die manier ontwaardt het vastgoedrendement onzichtbaar. Op die manier hebben we in het Westen geen groei, maar achteruitgang. En geen kat die het ziet.

De derde is default en dat is de overheid die haar schuld niet meer terugbetaalt. Dat kan verbloemd in een vertellingske gegoten worden. De staatsschuld perpetueel maken, niet meer terugbetalen, is een lepe truck om dat te doen. Het heeft er in ieder geval alle schijn van…  In De Tijd van 22 oktober verscheen een artikel betreffende de overheidsschuld. Ik ben opgegroeid (jaren 1990) met de kennis dat ‘onze’ overheidsschuld rond de 8000 miljard frank bedroeg (ruwweg 200 miljard Euro). Kijk eens, in 2000 bedraagt hij al 281 miljard Euro en tegen het begin van de bankencrisis van 2008 is hij alweer opgelopen tot 300 miljard. De sprong (of de uitvlucht) om de banken te redden naar 330 miljard lijkt de nieuwe trend want tegen 2016 stijgt de schuld naar een fenomenale 450 miljard. Dat zijn grofweg 18.000 oude miljarden franken. De coronacrisis gaf de schuld een steile ruk naar 524 miljard, en dat zijn cijfers van eind juni 2020. Of dat nu de schuld is van corona of het een trend is of een vrijgeleide om toch maar te blijven schulden bijmaken, mag u zich zelf afvragen.

Elk nieuw kabinet kondigt hervormingen aan om de staatsfinanciën weer gezond te maken. In realiteit gebeurt er niks, enkel de belastingen gaan omhoog en de betoelagingen voor wie het nodig heeft, worden toegeknepen. Ook dat is een perpetuele zekerheid.

Het is, zoals Ivan Van de Cloot opmerkt in zijn recent boek ‘Overheid + Markt'26 https://www.itinerainstitute.org/nl/boek/overheidmarkt/, verbijsterend te moeten vaststellen dat een overheid, die weet dat ze begin de 21e eeuw een vloedgolf aan pensioenverplichtingen zal moeten zien te financieren ten behoeve van de baby-boomers, zich vanaf 20 jaar voordien budgettair laat gaan en ook nog eens een joekel van een overheidsschuld begint op te stapelen, die perpetueel is en perpetueel blijft toenemen.

 

Als over lange tijd een systeem niet het gewenste resultaat geeft, komt dat omdat dat systeem daar niet voor gebouwd werd.

 

Dit alles wil uiteraard niet zeggen dat de algemene belastingdruk zal dalen. In tegendeel. Er zijn al flapdrollen aan de KUL die durven stellen dat woningbezit een belastbare fictieve huurkost impliceert. Net als dat het thuiswerken eventueel ‘ruimte’ kan maken voor een belasting wegens het niet pendelen naar het werk. En waar ‘ruimte’ is, zijn er mogelijkheden.

Help.

Die hoge heren illustreren een toekomst waarin al uw meerwaarde zal gekonfisceerd worden door een bende saloncriminelen. Het zal beginnen met UBI, dan zal gratis gemeenschapsdienst verlangd worden, vervolgens zal de institutionele belegger en een beetje erna elke individuele belegger verplicht worden te beleggen in overheidspapier (waardeloos want perpetuele schuld), eventueel via fondsen. Met dat de huurinkomsten de kosten van vastgoed niet meer zullen dekken, zullen ook deze uiteindelijk gecollectiviseerd worden en de corona-overheidssteun aan vele bedrijven materialiseert zich in een gedwongen participatie en uiteindelijk overname door het bankencartel27 noem het shadow-government.

De belastingdruk wordt op allerhande manieren in stand gehouden en verhoogd. Di Rupo pleegde diefstal op het MKB door de voordelen in natura exorbitant op te trekken en de regeringen erna schaffen die pestbelasting niet af. Zo is de fiscale wetgeving vooral een boete-wetgeving. De minste fout van de belastingplichtige wordt bestraft met boetes en aanslagen. Wie de fiscus voor de rechter trekt en gelijk haalt, die krijgt geen rechtsplegingsvergoeding. Dat zijn diefstal-wetten die opgesteld werden door mensen die na hun rechtenopleiding de facultatieve opleiding ‘plichten’ niet gevolgd hebben.

Volgens ex-belastingambtenaar en fiscaal advocaat Victor Daugniet, is het perfect mogelijk om voor hetzelfde fiscaal misdrijf twee keer veroordeeld te worden. Dat druist in tegen de wet dat je niet twee keer voor dezelfde feiten kunt veroordeeld worden. Maar in het leegzuigen van de middenklasse is alles toegestaan. Wie al eens voor een conflict in de rechtbank heeft gestaan weet het wel. Het spelletje van experts, advocaten en rechter wordt vooral financieel gespeeld. Om tot een financieel lucratieve slotsom te komen wordt gebruik gemaakt van valsheid in geschrifte, wordt bewust slordig en leonijns gevonnist en voor de rest word je afgedreigd dat je moet zwijgen. Of ze pakken uw sokken af. Het is een maffiawereldje op zich. Tienduizenden euro’s vinden zo hun weg vanuit de balans van een productieve meerwaardeverwekker naar een klasse van administratieve leeglopers met een negatieve multiplicator. Ik overdrijf onwezenlijk, het is een multiplicator kleiner dan 1 – maar dat is al hallucinant genoeg28 multiplicators kunnen niet negatief zijn; een multiplicator van 1 is hat status quo, is hij kleiner dan 1, dan komt er minder geld uit het proces dan dat erin gaat. Is hij 0, dan verdwijnt alle geld dat er in gaat.. Haha.

Wie wil leven, productief zijn, inventief, ondernemend,… die wordt als een melkkoe aanzien. Zie daarvoor ook mijn artikel over vastgoed en de fiscus.

Het rode adagio van het geld te halen daar waar het zit29 P.v.d.a. = Portefeuille van de ander – dixit Rypke Zeilmaker http://www.rypkezeilmaker.com/. Het is een vrij simplistische rechtoe-rechtaan visie. De Duitse socioloog Franz Oppenheimer stelde in zijn boek The State30 https://oll.libertyfund.org/titles/oppenheimer-the-state dat er twee manieren zijn om welvaart te verwerven. De eerste is door die zelf te verwezenlijken door er voor te werken. De tweede is door ze af te pakken van iemand anders. De tweede methode zorgt voor frustratie bij de werker die is bestolen en beknot diens goesting om nog meerwaarde te verwezenlijken. De tweede methode is dus welvaartsbeknottend: de activiteit van de diefstal zelf vermeerdert de welvaart op zich niet; het vervaren van de communistische paradijzen (sarcasme)  is daar het beste bewijs van. De tweede manier, de diefstal, is een tegennatuurlijke vorm van hebzucht die niet alleen schade toebrengt aan de bestolene, maar aan gans de maatschappij. Onder het mom van herverdeling wordt de schaarste nog erger gemaakt.

Maar dat spelletje wordt al eeuwen gespeeld als kat en muis. Telkens worden de grenzen van wat nog tolereerbaar is op de meest slinkse manier weer afgetast.

Volgens verschillende studies verspilt de Belgische staat ongeveer 30% van diens inkomsten. Met een overheidsbeslag van, 50 tot 60 % van het BBP, komt dat neer op 16-18% van dat BBP, of afgerond een slordige 75 miljard Euro. Elk jaar opnieuw hé. Studies die de duurzaamheid van onze overheid evalueren, positioneren ons land meestal dichtbij de rode lantaarns. Je zou denken dat we in een of andere bananenrepubliek wonen waar een dikke dictator het vet van de soep afroomt. En ook de ballekes opeet.

Maar laat ons eerlijk wezen, mocht de Belgische staat een bedrijf zijn met een CEO en aandeelhouders, dan zou die CEO op de Algemene Vergadering nooit zo’n onvolledige, tesamengeknutselde balans verdedigd krijgen. Men zou hem vervolgen voor fraude.

Het gaat hier toch over het beheer van meer dan de helft van het BBP.

Er is een drain. En die wordt onvoldoende onderkend door het Big-Mac-Netflixer-vee.

References

References
1 officieus heeft men het ondertussen al over 50 triljoen, de tellingen zijn nog bezig…
2 sterk aangeraden om de dubbele paper van meer dan 100 blz. over deze ontdekking aan te schaffen
3 typisch voorbeeld is dat clubje in Hasselt
4 meer info op https://pedoempire.org/ en https://isgp-studies.com/scare
5 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2604250/rekenkamer-onderbouwing-kabinetsgeld-ontbreekt
6 https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Market_for_Lemons
7 Zo spelen veel dokters en ziekenhuizen een kat-en-muis-spelletje met de fiscus omtrent de interpretatie van de regels rond de inkomstenbelastingen en remuneraties, je draagt als dokter niet alleen het leed van je patiënten met je mee, je krijgt ook nog eens ambetantenaren over je heen. Zie daarvoor onder meer het boek ‘Het Belaste Land’ van Victor Dauginet.
8 (@KAnthonissen) heeft getweet om 9:28 a.m. on wo, aug. 26, 2020
9 mannen vertoonden borstvorming – en dat was nog maar hetgeen zichtbaar is, wie weet welke erge bijwerkingen nog in de lichamen van de gebruikers liggen te sluimeren
10 Verder lezen op https://www.adhdfraude.net/pdf/NB554.pdf
11 https://guerir-du-cancer.fr/
12 https://www.cedars-sinai.org/blog/pharmaceutical-pens-a-cardiologists-quirky-collection.html
13 https://www.demorgen.be/nieuws/experts-mexicaanse-griep-kregen-geld-van-fabrikant-vaccin~b713932c
14 Dat de reguliere behandeling van kanker zelf kankerverwekkend is, kun je hier officieel lezen:  http://www.freepatentsonline.com/5605930.pdf?fbclid=IwAR1a4ms2Te64eMiSUDMQQdvmvqmmCPcxXV8TxzewosPtOfIYVXZGIokILk0 “Current approaches to combat cancer rely primarily on the use of chemicals and radiation, which are themselves carcinogenic and may promote recurrences and the development of metastatic disease.”  US patent 5.605.930, p. 56 lijn 25 Filed Maart 1994 door de USA (staat) vert. Dept of Health and Human Services. En hier wordt Taxol als preventieve behandeling geviseerd als metastase-bevorderend: “Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679654
15 https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Di-ethylstilbestrol
16 DES had trouwens bijna geen gevolgen voor de zonen van de slikkende moeders
17 https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/de-pil-veilig?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=Mail&utm_campaign=eos_131?acid=71e73d13770a834ca8441259a2b07a60&vgo_ee=BVKzqhoRURp4YhQvJDav1ZUfDI5vUDIdlC2v6CZ26pA%3D en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6738995/
18 Dr. Laurent Schwartz, La fin des Maladies? p. 150 – eigen parafrasering
19 Quantitative Easing, geld bijdrukken
20 https://www.dr-rath-foundation.org/2019/09/the-rise-and-fall-of-the-vitamin-cartel/
21 https://boeken.doorbraak.be/p/achter-de-schermen-van-de-bbi-karel-anthonissen/
22 vanaf 30.846 euro per fiscale partner wordt een fictief rendement verondersteld van 1.79 %, tussen 72.798 en 1.005.573 is dat 4.19% en daarboven 5.28 %. Dat fictief rendement wordt belast tegen 31%. Een vermogen van een miljoen euro wordt dus elk jaar met 12.276 euro taks belaagd. De basis van heffing omvat ook vastgoed uitgezonder domicilie. En dat allemaal los van het al dan niet behalen van rendement. dat is Fake fiscus.
23 Er is ook nog de Big-Mac index, waar men de evolutie van de prijs van die hamburger volgt naar tijd en locatie – ietwat eenzijdig maar wel verhelderend.
24 https://www.positivemoney.eu/2020/01/housing-prices-inflation-index/
25 van de werkelijke waarde
26 https://www.itinerainstitute.org/nl/boek/overheidmarkt/
27 noem het shadow-government
28 multiplicators kunnen niet negatief zijn; een multiplicator van 1 is hat status quo, is hij kleiner dan 1, dan komt er minder geld uit het proces dan dat erin gaat. Is hij 0, dan verdwijnt alle geld dat er in gaat.
29 P.v.d.a. = Portefeuille van de ander – dixit Rypke Zeilmaker http://www.rypkezeilmaker.com/
30 https://oll.libertyfund.org/titles/oppenheimer-the-state

Eén gedachte over “Den Drain

  • 21 maart 2021 om 10:52
    Permalink

    Beste . Met veel aandacht heb ik Uw uiteenzetting gelezen. Ik dank U voor deze toch wel verhelderende tekst. De waarheid is dikwijls moeilijk te omvatten. Vele mensen op de dag van vandaag geloven nog altijd dat de farma er is om hun gezond te maken. Wel ik weet veel beter. Ik had Uw uiteenzetting niet nodig om al vroeg tot het besef te komen dat medicatie eigenlijk een synoniem is van ziekmakende spullen . Ik heb , toen ik dacht dat er inderdaad een pandemie was , een mail geschreven naar de minister van ziekhoudkunde dat hij de mensen moest aanraden om hun immuunsysteem sterker te maken en ik wou hem daar zeer graag GRATIS bij helpen ipv dat gifspuitje te promoten. Resultaat is NUL geen antwoord en wel promo en driegende taal spreken als je het spuitje weigert. Ik weet heel goed waarover ik praat want ik hen bij mijn diagnose van kanker NIET geluisterd naar de remedies van de farma en heb mij gestort op gezonde natuurlijke producten en met veel succes

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *