SKEPPerdeskipskopKWAK

Elke kritische mens die ooit al eens op een sceptische pagina is beland en er een discussie gehad heeft met een scepticus, weet het wel. Het gaat er vooral om op de man te spelen en dissidente meningen op een hautaine manier te ridiculiseren. De wetenschap is heilig en daar wordt niet met alternatieven tegen geredetwist. Dit oreren gebeurt met technieken of zelfs tekstblokken die vakkundige voor dat doel geredigeerd werden en niet dikwijls wordt de tegenstander meteen allerhande valse niet relevante meningen toebedeeld om hem in diskrediet te brengen. Menig facebook-forum bestaat louter uit debunker drones1 de Chinezen doen het, de Amerikanen doen het, de Russen, de Belgskes doen het ook op een bepaalde manier. Het is het adagio van de wetenschapper die alwetend is2 zoals in het landelijk Vlaanderen vroeger de notaris, de onderwijzer en de pastoor de intellectuelen waren die het voor het zeggen hadden, het voor u weet en u hoeft niks te weten, blind vertrouwen en verder blijven subsidiëren die handel uiteraard3 via de universiteiten, onder meer. En vooral geen vragen stellen. Met andere woorden, een mash-up van Brave new World4 1932, Aldous Huxley en 19845 1949, George Orwell.

Shoot the messenger, ignore the message.

Noot: ik heb het hieronder over Skepp, skeppers, skeptische bewegingen,... voor mij is het allemaal één pot nat en de benamingen zijn te lezen als het geheel van skeptici en hun verenigingen over de wereld, met abstractie van diens meetkundige vorm. Ik viseer hier geen enkele entiteit per sé in zijn individualiteit.

Want de schetenwappers6 en die heb ik opgeraapt van een Facebook-vriend, schitterend trouwens zijn wars van hun peer-reviewed papers waaruit hun geloofwaardigheid wordt geaccumuleerd. Ware het niet dat maar weinig mensen weten dat er in de VS een praktijk bestaat van medical ghostwriting. Over allerhande medische thema’s worden aan de lopende band papers geschreven door/voor medewerkers van de farmacie, waar dan de naam van een wetenschapper onder komt. Die papers dienen om gelijk te krijgen bij een proces voor de rechtbank. Een luie rechter geeft de partij met het grootste gewicht aan papier nogal eens sneller gelijk, de eisende tegenpartij ziet er logischerwijze ook tegenop om al dat gezwets tegen te spreken.

Zou men niet vooral sceptisch dienen te zijn tegenover wie ‘the science is settled’ blijft orakelen? Zichzelf weer durven in vraag stellen is toch de basispremisse van wetenschap en vooruitgang? Dus dat adagio verdedigen, is onwetenschappelijk, is kwak.

In 2009 verklaarde Marcia Angell als executive editor7 hier een boek van haar welk haar uiteraard niet in dank wordt afgenomen: https://www.penguinrandomhouse.com/books/3901/the-truth-about-the-drug-companies-by-marcia-angell-md/ van TNEJM8 The New England Journal of Medecine, “It is simply no longer possible to believe much of the clinical research data that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authorative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of The New England Journal of Medicine.”

Toen men Jan Jacobs9 https://doorbraak.be/auteurs/jan-jacobs/ de Zesde Vijs – award10 https://skepp.be/nl/de-zesde-vijs had toegekend om wille van diens klimaatrealisme, diende hij de Skeppers in Greta Turnbroek-pruik van antwoord. If you make a mockery of something, don’t be surprised people don’t take you serious anymore.

Geheel tot hun eigen schande hebben de Belgische Skeppers de klinisch psycholoog Mattias Desmet de Skeptisch Put toegekend. Daarmee vallen ze in hun eigen sinkhole van wetenschappelijk onzinnige constructies. Het jaar ervoor hadden ze nog geheel voorspelbaar accupunctuur-opleidingen aan het Kortrijkse Howest/KdG Hogescholen ermee beloond. Je kunt dom zijn, je kunt oerdom zijn, megadom en dan is er een hele lange leegte, en dan heb je Skepp.

Een ander incident was toen the Lancet met Corona-HCL studie wangenrood diende terug te trekken11 Het ging hem er over dat de antimalariadrug HCL onterecht in een slecht daglicht werd gesteld in de behandeling van Corona: https://www.sciencemag.org/news/2020/06/two-elite-medical-journals-retract-coronavirus-papers-over-data-integrity-questions. Het is verrassend meer politiek dan dat het wetenschap is. Het adagio van ‘the science is settled’ is zo onwetenschappelijk als het gewauwel dat de aarde nu wel rond of plat is.

De zever van de platte aarde.

Je vraagt je af waar mensen met een academische achtergrond de tijd nog vinden om zogezegde conspiracy theories van de platte aarde te moeten debunken in boeken, congressen, websites… We weten al lang dat men in de middeleeuwen niet dacht dat de aarde plat was en het platte-aarde gewauwel een construct uit 1828 was van een anti-Christelijke auteur Washington Irving12 https://christiananswers.net/q-aig/aig-c034.html en sindsdien telkens weer als domme stok in het hoenderhok wordt opgetrommeld om de politieke positie van de gesettelde wetenschappers met een soort van cordon sanitaire te beschermen. Als je de anderen de indruk kunt geven dat ze voldoende dom zijn, word je zelf slimmer geacht. Propaganda en politiek dus. Het maakt de sceptici rond de wereld er echt niet geloofwaardiger mee. Het is slaapverwekkend.

De wind hij waait13 ooit de titel van een schitterende stukje van Kaaiman, Koen Meulenare in De Tijd, ging over Vandelanotte, windmolens en smeergeld.

Na het heengaan van Willem Betz, kwam met voorzitter Paul De Belder een nieuwe wind waaien. Die van de ongewenste tegenspraak en de censuur. Als je maar even niet meehuilt met de voorgeschreven gezangen, word je vandaag door Skepp uit het clubje geweerd of van hun web-presence geweerd14 er staan daarover reeds meerdere klachten in de recensies op Facebook. Zeker als je argumenten begint te doorspekken met feiten die hout snijden maar die ze zelf niet begrijpen, zoals economische analyses waarin je het geld volgt.

Maar economie, dat is geen wetenschap15 en dat klopt, het is een poging om menselijke gedragingen te begrijpen en in modellen te gieten, die dikwijls onjuist of onvolledig zijn juist omdat de werkelijkheid veel chaotischer is dan een model ooit zou kunnen omvatten. Ik vergelijk economische modellen graag met klimaatmodellen, en dat is gewoon terecht.. Maar dat neemt niet weg dat je met het achtervolgen van de cijfers wel tot belangrijke inzichten kunt komen. Zeker als er geld en gefoefel omtrent is.

De skeppers worden helemaal chagrijnig als je je (Oostenrijkse16 Dat zijn eigenlijk de extremisten onder de economisten, maar ze bieden wel heel boeiende inzichten ten gronde ) economische kennis combineert met geschiedenis. Die geschiedenis die niet in de gewone boekjes staat en amper recht wordt gedaan. En nog een geluk dat er auteurs zijn die de moeite doen om die oude bronnen weer op te rakelen en onder onze aandacht te brengen. Al zou dit evengoed een taak voor sceptici kunnen zijn, in plaats van lachwekkende essays over Hitler en platte-pannenkoeken-aarde uit te braken.

Platte analyse van de miniserie Chernobyl.

Het hoeft eigenlijk geen betoog dat de kernramp in Tsjernobyl midden de jaren ‘80 één van de grootste bedreigingen zijn geweest voor onze wereldwijde gezondheid. Met diens exponent in de Fukushima iteratie van kernincidenten. Je moet daar niet over zeveren, er zijn niet slechts tientallen doden gevallen door het incident, zoals de Skepp analyse17 https://skepp.be/nl/wat-er-chernobyl-gebeurt-niet-wat-er-tsjernobyl-gebeurde betoogt. Er zijn heel wat mensen gestorven aan de gevolgen van de radioactieve fall-out, die over een groot stuk van Europa rond gewaaid is. (Mijn vrouw herinnerde zich daaromtrent nog de niet-officiële mening van mensen in het UZ Gent over leukemie bij kinderen, waar ze ooit stage liep. Mijn vrouw uit Ieper die zelf slechts het midden van en normaal leven heeft gehaald omwille van borstkanker. En Ieper, dat is een gevaarlijke plaats om geboren te worden, ook nog na 100 jaar na de feiten – dat zijnde voer voor een ander artikel.) O ja maar de kans dat u zo’n radioactief partikel binnen krijgt is heel klein. Het wordt er niet kleiner op als je bovengrondse en onderzeese nucleaire testen en alle andere accidenten met nucleaire installaties er bij telt. Slechte leugenachtige debunking en waarheidsverdraaiing van het skeptische soort.

Das Böse macht ein freundliches Gesicht18 en dat is dan weer een album van de Duits-Spaanse gothic groep Calva Y Nada

Het wordt helemaal hilarisch bij het artikel waarin bestuurslid Marleen Finoulst het boek ‘’Waar is Hitler?’: over de valse speurtocht naar de verdwenen Führer’ 19 https://skepp.be/nl/waar-hitler-over-de-valse-speurtocht-naar-de-verdwenen-f%C3%BChrer van haar collega Tim Trachet bespreekt20 In een slaapverwekkende boekbespreking, zeker voor wie wat meer weet omtrent deze bruine bende.. Het gaat daarin over het debunken van allerhande theorieën die ondersteuning pogen op te bouwen dat Hitler tegen het einde van de oorlog zou ontsnapt zijn en nog geruime tijd geleefd zou hebben.

Het is waarlijk lachwekkend. Nog meer lachwekkend dan de film ‘Er ist wieder da’21 De spotprent van een heropgestane Hitler in deze tijd https://www.imdb.com/title/tt4176826/ , die op zich wel zijn merites heeft als het gaat over het op hun plaats zetten van idiote meehuilende groenesokken-wolven.

Dat zowel Trachet 22 ondervoorzitter, wetenschapsjournalist VRT als Finoulst23 gewezen huisarts, nu journalist o.m. voor EOS magazine daar hun tijd mee verdoen (bullshitjobs24 Zie het boek van wijlen David Graeber, hier reeds veel geciteerd anyone?).

Want Hitler, dat is de vleesgeworden rotzak waarrond binnen het typisch kortzichtig maar menselijke duale denken de verheerlijking van de positivistische post-oorlogse maatschappij is opgebouwd (en alles in stelling werd gezet om de vruchten van dat positivisme van uw takken te trekken.)

Het ‘merk’ Hitler is op vandaag niks anders dan pure marketing.

De Nazi-kopstukken die echt van belang waren tegen het einde van de oorlog, dat waren onder meer Martin Bormann, van wie we weten dat hij naar Argentinië ontsnapt is, en waarvan ook aanwijzingen zijn dat hij de financiële touwtjes van de Nazi-legacy in handen hield in de decennia daarna. De legacy die in de VS werd geïnstalleerd door middel van het project Paperclip. Vergeet niet dat op een gegeven moment in de geschiedenis de Nasa grotendeels bemand was door ex-Nazi’s en daarom soms wel eens smalend ‘Nazia’ genoemd werd. Het is op instructie van Wernher Von Braun dat de yanks de raket naar de maan hebben gebouwd. En het was ex-Nazi en fysicus Kurt Debus die vluchtleider was tijdens het Apollo project en de landing op de maan. Er zijn voldoende aanwijzingen dat zij nog aan een oude commando structuur gehoorzaamden…

De theorieën rond het overleven Bormann zijn evenwel ook niet eenduidig. Volgens de Duitse autoriteiten werd zijn skelet in 1972 ontdekt bij Lehrter Bahnhof en d.m.v. forensische odontologie (gebit-onderzoek) geïdentificeerd. In 1998 werd de identiteit van dit skelet bevestigd d.m.v. DNA onderzoek als zijnde dat van Bormann. De vraag is dan, wie was de Bormann die in Zuid-Amerika de zwier maakte? Was het de echte en is het skelet een afleidingsmaneuver? Was het een andere en was de echte een afleidingsmaneuver? Wat we weten, is dat onder Aktion Aderflug twee gevangenen uit het concentratiekamp Sachsenhausen klaargestoomd werden om zich voor te doen als Borman’s dubbelganger, inclusief gemodificeerd gebit. Dezelfde controverse speelt in de echtheid van de persoon van Rudolf Hess25 Zie daarvoor het boek Farrell, J: Hess and the Penguins: The Holocaust, Antarctica and the Strange Case of Rudolf Hess. Sommige ex-Nazi’s zijn al meerdere keren, met wetenschappelijk bewijs, op verschillende plaatsen en met verschillende lijken of (delen van) skeletten dood verklaard. Dit trekt natuurlijk heel die wetenschap in twijfel. Het lijkt er sterk op dat men hier de intentie had flink met de bolleketten van de geschiedschrijving te spelen. Niets is wat het lijkt.

Ondertussen zat ene (ex-Nazi wetenschapper) Ronald Richter in Argentinië voor president Perron onderzoek te doen in de plasma-fysica, hetwelk in de publieke pers ook nog voor een aantal genante momenten heeft gezorgd, oprakelbaar voor wie zich de moeite getroost.

De zoektocht naar een gepensioneerde Hitler is dus dwaas… tenzij het uiteraard een smokescreen moet zijn om de aandacht af te leiden van hetgeen achter de schermen aan het gebeuren was en is. Namen als Thyssen vanuit het sterke staal-conglomeraat van de Ruhr, in Lotharingen en ook deels in België. De gebroeders Dulles en de Amerikaanse Bush-dynastie die zich met financiële transacties rijk wist te maken.

Net zoals de Koude Oorlog dat was, want wat dacht u van het gegeven dat de VS tijdens de oorlog, haar nucleaire geheimen deelde met de Russen? En waarom de houding na de incorporatie van de Paperclip-Nazi’s plots compleet gedraaid werd? Kwestie van welk verhaal u verkiest. En of u Koud Oorlogje wenst mee te spelen? Of zich laat vangen aan de fear porn?

Die Nazi’s trouwens, die waren slechts een iteratie in een langer proces. Zowel Trachet als Finoulst kennen de Lederhosen van de (bruine) geschiedenis van nadat iedereen dacht dat het afgelopen was (of ze doen alsof). Begin eens bij de Circulaire van Madrid26 in het boek T.H. Tetens en besef dat dit Nazi-plannetje grotendeels verwezenlijkt is geworden en nu onder meer EU heet, niet ongeheel dank zij members of the board of IG Farben (waarover hieronder meer).

Als het dus over alu-hoedjes gaat, wie houdt u het hoedje boven uw hoofd?

Diezelfde Finoulst probeert in een artikel uit 2016, Reacties uit pseudowetenschappelijke hoek zijn meer dan louter meningsverschillen, haar gespleten identiteit te verdedigen. Ze begint met de kankerindustrie te verdedigen. Warempel, die hebben ook het mechanisme van het toedienen van zuurstof in het bestrijden van kankercellen ontdekt. Iets waar de alterneuten (en dat waren dokters nota bene) ten tijde van de kankerhistorie van mijn vrouw, ook al van wisten, en die wisten het van Otto Warburg, die dat al in 1924 ontdekt had. Ondertussen worden goede zielen zoals Dr. Laurent Schwarz (Franse oncoloog) actief gedwarsboomd in hun legitieme zoektocht om kanker nu eens effectief te bestrijden, op basis van die zuurstoftheorie en het kapotgaan van de mitochondriën27 https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Schwartz_(oncologue) en https://www.researchgate.net/publication/228628091_On_the_metabolic_origin_of_cancer_Substances_that_target_tumor_metabolism.

Really?

Ja: REALLY. En maar bijna een eeuw mensen vergiftigen met mosterdgas-derivaten en ander onheil in een baxterzak. En nu heeft ook de wetenschap dat ontdekt zeg! Victory shall be upon us in the state of INGSOC!

Terwijl al decennia lang geweten en toegegeven is dat de chemo/bestraling therapie voor kanker eigenlijk niet werkt en zelfs herval in de hand werkt28 Dat de reguliere behandeling van kanker zelf kankerverwekkend is, kun je hier officieel lezen:  http://www.freepatentsonline.com/5605930.pdf?fbclid=IwAR1a4ms2Te64eMiSUDMQQdvmvqmmCPcxXV8TxzewosPtOfIYVXZGIokILk0 “Current approaches to combat cancer rely primarily on the use of chemicals and radiation, which are themselves carcinogenic and may promote recurrences and the development of metastatic disease.”  US patent 5.605.930, p. 56 lijn 25 Filed Maart 1994 door de USA (staat) vert. Dept of Health and Human Services.
En hier wordt Taxol als preventieve behandeling geviseerd als metastase-bevorderend: “
Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679654 In volgende meta-studie komt vooruit dat chemotherapie slechts voor een schrale 2% toedraagt aan de 5-jarige overleving. Een criterium dat op zich misleidend/misdadig is: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15630849/.
Does tamoxifen cause cancer in humans? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9469370 Adjuvant tamoxifen therapy for early stage breast cancer and second primary malignancies. Stockholm Breast Cancer Study Group. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7752269  Endometrial and other primary cancers after tamoxifen treatment of breast cancer — results of retrospective cohort study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11267730
Risk of endometrial hyperplasia and carcinoma in breast cancer patients receiving adjuvant tamoxifen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12785205
.

Verder klaagt ze over aanvallen zoals giftige brieven, mails tot zelfs dreigbrieven en haatmails met verwijzingen naar de nazi’s (haha, lees vooral verder) of sommige zelfs met een juridisch reukje. Tja, mevrouw Finoulst, misschien toch in veel meer dan kleine mate niet onterecht? (haha, wat een (on)zin)

Computernerds

Misschien Bill Gates, u weet wel, die handige appelsienenverkoper die u ten voordele van zijn eigen financiële verheerlijking MS-DOS29 het besturingssysteem voor de IBM PC was origineel een placeholder, een voorlopig project, Quick and Dirty Operating System, geschreven door een IT’er die van plan was met meer tijd iets meer deftig uit te rollen. massaal doorverkocht en al 40 jaar de microcomputer markt quasi domineert met bagger software30 MS-DOS was veruit het meest amateuristische operating system ooit gecommercialiseerd en Windows was in zijn originele incarnatie ei zo na nog erger.. Het was een schande dat IBM31 een concern dat zich tot op dat moment met het serieuzere werk had bezig gehouden, centrale computersystemen met meerdere gebruikers het met zijn toestellen verkocht omdat het hopeloos verouderd was het moment dat het geschreven werd, er op dat moment al veel geavanceerder concepten waren op microcomputers – Apple, Amiga – en dat het nauwelijks efficiënt gebruik maakte van de hardware mogelijkheden van het toestel, ook al was dat naar huidige maatstaven nog vrij beperkt.)) en concurrentievervalsing. Ja diezelfde man die zijn exorbitant fortuin ver weg van de Amerikaanse fiscus heeft geparkeerd in foundations en nu de ‘filantroop’ uithangt. Belastingen betalen, dat is voor de kleine pet32 There’s nothing wrong with being smart(Jo Lernout).. Lees: betaald lobbywerk.

De geschiedenis van Gates is er allerminst een van een wetenschapper. Meer iets van een heel pientere opportunist die de juiste momenten en ideeën wist te kiezen. Je moet het uiteraard maar doen. Maar hoe hij het deed; door het eindeloos recycleren van brakke oude technologie met een mooi kleedje rond, zich ondertussen als monopolist daarmee steenrijk boerende, terwijl de gebruikers, de lusers33 term afkomstig van Simon Travaglia’s BOFH – Bastard Operator From Hell, met de frustraties van steeds weer crashende computers opgezadeld bleven. Dat die computers crashten, lag helemaal aan de architectuur van zijn software. Ik heb het over DOS en Windows. Het is pas met de ontwikkeling van OS/2 versie 2 op initiatief van IBM (dat het grondig beu was), meer dan 5 jaar nadat Intel de 80386 architectuur had geïntroduceerd, die dat mogelijk maakte, dat Gates eindelijk volwassen software is beginnen produceren. Een initiatief dat hij dan nog eerst een dikke 10 jaar in de koelkast diepvriezer heeft proberen te houden ten voordele van zijn eigen brakke legacy rommel, onder meer het nog niet helemaal uitgemolken Windows 95. De leugen dat de hardware er nog niet klaar voor was34 komt overeen met onder meer de leugen dat mondmaskers niet noodzakelijk waren, is eenvoudig te weerleggen door de poging van IBM om OS/2 2.x in de markt te zetten – het enige wat je naast het naar nuttigheid gewogen spotgoedkope besturingssysteem nodig had, waren een paar latjes extra geheugen… dat OS/2 wel ten volle kon benutten en de gebruiker in staat stelde productief te zijn, in plaats van te worstelen met gedrochten zoals de beruchte Microsoft Word- software, die een nachtmerrie was als je er bijvoorbeeld afbeeldingen in plaatste, als het al niet crashte en je teksten naar de eeuwige bitmap-velden verbraste. Het is niet voor niks dat de Duitsers in de jaren ’90 massaal de voorkeur gaven aan OS/2 en Staroffice en men op veel plaatsen Linux implementeerde35 sommige officiële instanties zijn daarop terug gekomen, en sommigen van die zijn na een uitje naar Microsoft producten, toch weer op Linux overgestapt. Banken maakten heel lang gebruik van OS/2 omdat het robuust was – iedereen kent de Windows BSOD (Blue Screen of Death https://nl.wikipedia.org/wiki/Blue_screen_of_death) op publieke schermen.. Zo is de beruchte bug in de Microsoft-tekstverwerker ‘Word’ met de afbeeldingen nog steeds niet opgelost. Als je namelijk een afbeelding in een tekst invoegt, is meteen heel je lay-out verneukt en is eigenlijk het beste wat je kunt doen Ctrl-Z (Undo – vroeger crashte het geheel dan nog wel eens – een probleem met de brakke geheugenallocatie van de op DOS gebaseeerde Windows uitvoeringen.). Dat probleem was er 25 jaar geleden, en dat is nu nog altijd niet opgelost, ondanks de forse licentie-prijzen voor het obees Office-softwarepakket. Een pakket dat vooral de wijsneus uithangt door te denken het beter te weten. Zo is er het incident met Excel dat DNA codes in datums omzette en daarmee heel wat wetenschappelijk werk bezoedelde met kleine fouten. We maken zelf die zever ook wel mee. Zo lijkt predictieve tekst soms verdacht op Newspeak36 en dat is dan weer de taal die gepromoot werd in Orwell’s 1984., een euvel waar ook Google zich aan bezondigt overigens.  Of de lijdensweg van Dynamics AX, een opgekocht administratie-pakket dat enorm veel kinderziektes had. Met de opeenvolgende geëvolueerde iteraties van OS/2 als Windows NT- Win2K, XP tot nu Windows 10, blijft de bloatware zich opstapelen terwijl decennia oude problemen in de basis architectuur niet aangepakt worden. Diezelfde prutsers werden het JEDI37 https://www.techzine.be/nieuws/cloud/60309/microsoft-krijgt-na-review-alsnog-jedi-contract-van-10-miljard-dollar/ contract toegewezen. Het behelst de modernisering van het DOD (Pentagon) met cloud-technologie, artificiële intelligentie en ander mistig gedoe om kritieke workloads aan data te verwerken. Dat is klutsen met nieuw uitgevonden reeds rotte eieren, terwijl de concurrentie al een perfecte omelet heeft gebakken. Ik ben benieuwd.

De geschiedenis van Microsoft leest als een gigantische modderpoel waaruit nog geen enkele kikker in een prins is veranderd. Er zijn een paar sarcastische boekjes over geschreven: onder meer ‘Microserfs'38 https://en.wikipedia.org/wiki/Microserfs en ‘Barbarians led by Bill Gates'39 https://en.wikipedia.org/wiki/Barbarians_Led_by_Bill_Gates. Aanraders als u eens goed wil lachen.

Hij heeft een imperium opgebouwd, op basis van een quasi monopolie in bagger-software en stringente licentie-voorwaarden, waarin andere software-aanbieders werden gekortwiekt. Hail to Gates, die nu terug op het toneel verschijnt met zijn van de taksmannen in een foundation weggemoffeld fortuin om (onder meer) vaccins te ontwikkelen en te promoten. Je moet maar eens zelf zien wie allemaal schatplichtig gemaakt wordt aan het Gates virus40 https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database , ja ook Belgische universiteiten staan gretig met hun gehoorzaam handje open (ja, ook de extreem linkse Van Ranst41 sympathiseert met PVDA en fulmineert gerenumereerd tegen (extreem) rechts op Twitter), ofwel die hun grootste sponsor nog steeds de Belgische belastingbetaler is42 dus betalen we allemaal mee aan de koers van ons nationaal onderzoeksinstituut, dat dan misschien wel gekaapt wordt door …. . Dat corporate sturen van de wetenschap, dat is hetgeen Eisenhower en Kennedy ons voor waarschuwden. Het ruikt sterk naar achterpoortjesfilantropie, want terwijl de KUL de voorbije 5 jaar zo’n 22 miljoen kreeg toegestopt van the Gates Foundation, ging ongeveer het dubbele naar de Europese Commissie43 je weet wel, dat ondemocratisch aangesteld clubje dat sterk weg heeft van het Venetiaanse concilie van weleer. … voor onderzoek of als lobbygeld?

Ik ben stout.

Het systeem van Foundations met belastingvoordelen wordt trouwens algemeen toegepast alwaar bakken geld wordt verdiend. Het is algemeen bekend dat Ikea zijn winsten via (o.m.) Nederlandse stichtingen kanaliseert en achter het bedrijf dat Mastercard uitgeeft, zitten een aantal Foundations, die obscuur kunnen blijven in hun doelen, en dus ook in de policy die ze hun dochterbedrijf opdringen, en die ook dienen om uit de greep van de fiscus en andere controlerende organen44 zoals de beurscommissie te blijven. Belastingen betalen is voor de consumenten en de KMO’s.

Ondertussen maakt la Gates handig gebruik van de corona-crisis om noodlijdende boerderijen op te kopen en zo een agrarisch monopolie op te bouwen. Dat alles vanuit zijn tax-exempt foundation. Uiteraard ligt de nadruk hier op GMO’s, sproeistoffen en additieven omdat het geproduceerde voedsel te catalogeren valt onder waardeloos hooi. De activist Robert F. Kennedy schreef er een lijvig stuk over45 https://www.greenmedinfo.com/blog/bill-gates-and-neo-feudalism-closer-look-farmer-bill.

Dat Gates in derdewereldlanden Auschwitz zou overgedaan hebben met het testen van vaccins46 Lees hier hoe de WHO verhuld moest toegeven dat het polio incident in derde wereld landen, waarin Gates een rol speelde, wel degelijk waar is https://www.zerohedge.com/markets/un-forced-admit-gates-funded-vaccine-causing-polio-outbreak-africa, dat word gretig gedebunked door Snopes. Diezelfde Snopes die al betrapt werd op het verdedigen van pedofielen en wiens protagonisten zeker niet onbesproken zijn: het is een porno-onderonsje47 https://www.lawenforcementtoday.com/fact-checking-snopes-co-founder-david-mikkelson-accused-of-daily-sex-assaults-by-second-wife/. Tja, als je weet dat Gates ook sommige factcheckers financiert. Politifact ontving in 2015 $70.000 en in 2016 $126.650 van de BMGF en diens overnemer the Poynter Institute, kreeg in 2015 $382.997 – we kunnen stellen dat het hier om gekochte waarheid gaat. Factcheck.org wordt gefinancierd door RWJF, die 1,9 miljard J&J stocks aanhoudt; diens onderafdeling SciCheck wordt door dezelfde bron van manna voorzien… allemaal marketingvehikels van de farma-bedrijven48 https://greatgameindia.com/facebook-factcheck-funded-vaccine-lobby/.

Ondertussen hoort ook Facebook het wel ergens donderen en bliksemen, met dat ze aangegeven hebben dat Factcheckers ook maar opinies zijn49 https://www.americanthinker.com/blog/2021/12/stunning_facebook_court_filing_emadmitsem_fact_checks_are_just_a_matter_of_opinion.html. Hoe je jezelf juridisch indekt, zegt veel over je oprechtheid wat betreft de motieven.

Dan heb ik het nog niet over op welke woordengoochelende intellectueel hilarische manier sommige debunker sites sommige meer dan evidente feiten proberen te weerleggen: leerscholen voor huichel-achtige advocaten in spé die dronken rechters weten te overtuigen. Webster50 van het woordenboek, ja waarschuwde al dat men de woorden niet kon veranderen, maar dat men hun betekenis zou aanpassen.  Ook ons van linkse twitter-trollen geïnvadeerde Knack51 het parochieblad van het vrij beroep is zo’n fact-checker (vooral met betrekking tot het parochiaal landelijk nieuws dan, wellicht).

Om te wenen. Als dat de nieuwe waarheid is, is de aarde misschien wel echt plat. En dan krijgen de katten vrij spel om alles er af te duwen…

Over filantropen of pedo’s of geldezels

En Gates die niks wil zeggen over diens relatie met Epstein, ondanks het feit dat er wel degelijk bewijzen zijn dat ze veelvuldig contact hadden en er zelfs een samenwerking was of op til was. Volgens het verhaal zeg Epstein zichzelf als een wereldverbeteraar, enen in den trant van de Uebermensch-gedachte, die zelfs menselijke kweekprogramma’s in gedachten had, een eugeneticist die de mensheid wilde ‘veredelen’. Gates agenda heeft daar ook alles van mee. Op een duidelijk geforceerde manier. Bruine eugenetica in de aanhangwagen. Zoals het misbruiken van derdewereld-landen voor het testen van nieuwe medische troep – Auschwitz with a vengeance52 ook wel ‘Hotel Auschwitz’ genoemd vanwege de vaststelling dat de slachtoffers het niet beseffen – Matrix anyone?.

Het verhaal rond de vermeende wijlen van zedenfeiten beschuldigde Epstein is er waarschijnlijk een van een geldezel. Er is veel blabla rond dit personage. Epstein zelf zou een wetenschaps-mecenas geweest zijn, die vele schetenwappers rond zich wist te scharen die uit zijn hand aten. Die wetenschappers waren dikwijls met deelaspecten van rasveredeling bezig.53 Dat opdelen is een techniek die we kennen van de geheime diensten: slechts aan de top weet men waarvoor het eigenlijk dient. Nochtans zijn er weinig sporen van hoe dat die Epstein dan wel zijn fortuin zou vergaard hebben. Iemand die steenrijk wordt op de financiële markten, die kennen ze daar bij naam, zoals Trump. Ja, wat men erover vertelt, dat is dat hij vooral heel veel mensen heeft weten op te lichten. Maar of je daar nu per sé schatrijk van wordt? Bovendien verdween het gros van het Epstein geld weer na zijn dood. Het is dus heel goed mogelijk dat Epstein een geldezel was, iemand die als tussenpersoon fungeerde voor organisaties die een soortement agenda voor stonden niet zo te rijmen valt met ethische standpunten zoals onder meer in Nürnberg opgesomd. Daarmee bleven die organisaties54 bijvoorbeeld zoals daar zijn, de grootste onzichtbare bank, de CIA, die zich al sedert diens oprichting in bruine walmen hult mooi buiten zicht. Epstein zelf, was gewoon een parvenu die het er van nam met de (minderjarige) vrouwen en zich omwille van zijn positie (en de omgekochte of gechanteerde gerechtelijke lichamen) ontastbaar achtte. De chantage, pure sextortion, die hij kon puren uit de promiscuïteit van zijn ‘kennissen’ past ook in het gekende plaatje. Past mooi in zijn profiel van meester-oplichter. Het van sexwalmen gefruite media-verhaal doet de massa smullen van het topje van de taart en doet ze niet tot de donkere kerkers van het geheel doorsnijden. Epstein was een nuttige idioot totdat men hem niet meer nodig had, dan kon hij oprotten.

Wellicht wordt de Gates Foundation ook op een dergelijke manier gebruikt. Als geldezel. Want laat ons even de getallen tegenover elkaar zetten; Gates heeft een ‘vermogen’ van rond de 130 miljard US$ – nuance, dit vermogen steekt deels in aandelen van zijn eigen bedrijven wat de waarde ervan wat volatiel maakt. Als je dan weet, cf. infra, dat voor de voorbije 20 jaar, de US federale staat 21.000 miljard US$ niet kan toewijzen in diens boekhouding, dan besef je toch dat gates slechts kabouter Pinnemuts is in dit hele verhaal?

Het scepticisme tegenover een persoon als Gates is bijzonder mager. En dat is eufemistisch gesteld. Of is het eugenetisch?

Meer info over pedofielen op https://isgp-studies.com/ en https://pedoempire.org/ – meer dan duizend van referenties voorziene viespeuken rapportering. Waarom wordt daar van overheidswege niet eens duchtig in geborsteld?  Bewijzen in overvloed hoor.

Afwezige politiek-economische achtergrond

(Als je er geen snars van begrijpt, hou dan misschien je smikkel. En luister vooral.)

Ik had het eerder over economie, en als in die kunde opgeleid zijnde, weet ik daaromtrent wel iets meer dan de gemiddelde pet. Wel de skeppers mengen zich ook in dat debat, hetzij vanuit een wetenschappelijk geachte invalshoek. Het gaat dan meer over het aspect van de menselijke psychologie in (beurs)marktprocessen en dat is zeker boeiende materie. Irrationaliteit en de individualiteit zijn essentiële delen van de markten. Er staat een dubbel artikel van John Vos, uit 2015 op de Skepp website over het hoe en wel van beurshandel en de beslissingen van beleggers. Een item waar al veel boeken over geschreven zijn en heel wat meningen over bestaan.

Nochtans, the reality was very different.

Want wat ik er niet in lees, dat is, dat we niet in een vrije markt opereren, ook niet op de beurs. Het is een interventionistische markt, waar overheden en andere grote machtsblokken proberen bij te sturen naar waar het manna afgeleid wordt. En daar tussenin krabbelen kleine beleggers voor de kruimels. Uiteraard voer voor psychologen, maar daar heeft men het niet over. Nochtans, dit is toch wel een essentiële observatie die vakkundig genegeerd wordt.

HFT55 High Frequency Trading, de geïnformatiseerde techniek van het supersnel reageren op veranderingen op de markt. is geen conspiracy, het zorgde mee voor de corona beurscrash, tot er iemand de stekker uit de computers is gaan trekken omdat de schade die men toebracht het hele systeem dreigde te ontwrichten, en dat hadden we nog maar dik tien jaar geleden gehad en zonder corona stonden we weer voor zo’n event. Dat de beurzen na corona zo snel herstelden, had niks met marktverwachtingen te maken, dan wel alles met QE door de nationale banken56 die massaal leningen van noodlijdende bedrijven opkocht met vers geld. Dat dergelijke ongebreidelde geldaanwas het inflatiespook onzichtbaar voedt, en de goedkope China import deflatoir tegenwerkt, en de slakkentrage velocity symptoom is van een zombie-economie die voor de schijn in stand gehouden wordt, daar hoor je de skeppers niet over. Tuurlijk niet, want het is planmatig, door de geldzieke overheden uitgestippeld beleid, onder meer academisch geruggesteund door een ‘orakel zoals Paul De Grauwe'57 en die quote heb ik van Ivan Van De Cloot, die de laatste jaren vooral pleit voor een toenemende overheid en geldhoeveelheid. Dat is geen conspiracy, dat is gewoon realiteit die ook door academici, Oostenrijkse economen voortdurend aan de kaak gesteld wordt.

Het gaat hun even boven hun skeppie petje58 en dat is overduidelijk geen aluminium hoedje.

Het is zoals Catherine Austin Fitts59 http://solari.com zei over wereldvrijhandel, there’s no free markets, there’s only Trade Wars and Tarrifs. Wel ja, al, er is geen vrije markt, er is een van interventionisme gestuurde slavenhandel met toegekende vrijheden. Hoe kun je meer dan 50% overheidsbeslag en een democratie die er toch niet toe doet anders noemen?60 Neem daarvoor de Belien-doctrine in de hand, waar na WO1 de drie partijen (Christenen, Liberalen en Socialisten) met Albert I overeen kwamen dat de partijen het Koningshuis zouden ondersteunen, terwijl het Koningshuis deze drie partijen aan de macht zou houden, duidelijk een afspraak met mutual benefits. De rest is cordon sanitaire en ander funest politiek gedoe.

Net als in de wetenschap, verhult men ook in de economie de werkelijkheid, en dat door middel van politiek. Ook dat wordt door Skepp niet onderkend en aan de kaak gesteld. Het is nochtans dikwijls zo eenvoudig, follow the money. Een reden zou kunnen zijn dat men economie niet als wetenschap erkent. Economie is dat ook niet en de academische benadering is ook maar een beperkte beschrijvende studie van wat zich in de wereld afspeelt. Je kunt daar als ‘echte’ wetenschapper smalend over doen, maar het legt wel de broodnodige inzichten bloot over hoe de politiek de maatschappij misbruikt. Inzicht in hoe het geld stroomt legt de verhulde misbruiken bloot.

Maar ik snap dat de skeppers hun smoel moeten houden over hoe de petrofarmacie de maatschappij leegzuigt. Het staat nochtans allemaal in zowel de witte als de zwarte boeken.

Zoals voorvermelde Catherine Fitts onthulde dat de Amerikaanse federale overheid over de laatste 20 jaar zo’n 21 triljoen61 21.000 miljard USD mist62 https://missingmoney.solari.com/unaccounted adjustments, boekingen waar geen verantwoording voor bestaat. Ze kon dat doen dankzij professor Mark Skidmore die zijn studenten aan het werk het gezet om de nationale boekhouding van de VS uit te pluizen. Ze kon dat eveneens doen omdat ze jaren insider is geweest (dept. of HUD63 Housing and Urban Development) en de praktijken gewoon live gezien heeft. OK, de VS is een groot land en er wordt al eens geld uitgegeven waar geen papier voor is of waarvan het bewijs verloren is gegaan. Je kunt dat geloven tot de lezer beseft hoeveel 21 triljoen is, dat is 21.000 miljard. Dat komt overeen met de federale staatsschuld van die supermacht. (onderzoek gedaan in 2019) Dan wordt elke belezen mens sceptisch… als ik de vraag stel of de Skeppers zich al eens afgevraagd hebben of dit ook in dit land gebeurt, dan wordt daar maar lauw op gereageerd. Over wat heb ik het, denken ze wellicht? Een potje dat bedekseld moet blijven, vermoed ik. In de VS althans, want daar is de kwestie even in de media geweest, zonder evenwel tot wereldwijde rellen en protestbetogingen te escaleren zoals sommige andere nieuwsberichten. Hier hoorden we niks van dat verdwenen overheidsgeld, want men kon het Trump niet aanwrijven. Het werd in de VS toegedekt met Fasab 56, een boekhoudrichtlijn die meteen de praktijk legaliseert. Case closed, going back to business. Een ware scepticus stelt zich hierbij vragen… de Skeppers daarentegen… ook niet deze in de VS.

Als je het van de economische kant bekijkt, als je het geld volgt, kom je soms tot verrassende inzichten, die je anders had gemist.

Waarom dat Gates zijn fortuin in een Foundation steekt, is omdat het dan uit de klauwen van de fiscus kan blijven. Meer nog, de verantwoordingsvereisten zijn minimaal. Dat is ook het geval met een bedrijf als Mastercard, uitgever van plastic geld. Achter dat bedrijf zitten een aantal Foundations, waarlangs niet alleen geld fiscaal gunstig wordt weggesluisd, maar ook een eigen bedrijfscultuur wordt geforceerd. Zoals het droogleggen van de geldstromen naar dissidente meningen. Plots kunnen dissidente nieuwsbronnen dan geen geld meer ontvangen via deze plastic-kanalen… het gebeurt. Maar wat ook gebeurt, is dat Mastercard 64 via GAVI, een vaccinatie promotie vehikel zich achter biometrische ID technologie heeft geschaard. Makkelijk, betalen met uw vingerafdruk of met een ingeplante chip. Dat biedt perspectieven voor het blokkeren van iemands liquiditeiten als daar een reden voor gevonden kan worden. Het is ook nuttig om de aankoop van ‘verboden’ goederen te verhinderen, zoals dissidente lectuur. Op die chip kunnen meteen ook een rits andere gegevens worden gestockeerd, zoals vaccinatie-gegevens. Peut hoort u dan, en u mag niet door, wegens gebrek aan vaccin X, Y en Z. Of ‘dit ID wordt geweigerd omwille van zijn geregistreerde sympathieën met opvattingen waarrond een cordon sanitaire hangt’. Waarom zou er bijvoorbeeld geen cordon kunnen komen rond mensen die andere ideeën hebben op medisch vlak? De manier waarop sommige virologen zich gedragen op sociale media doet een extreme visie veronderstellen, die andere dan rationele grondslagen heeft65 Als een academicus extreemlinkse communistische ideologieën aanhangt, dan is er ofwel iets mis met zijn perceptie- of intelligentieniveau, ofwel is hij malafide. Het menselijk, economisch en ecologisch onheil dat het communisme met zich meebrengt is van dergelijke aard dat we dat experiment heus niet meer hoeven over te doen.

Het is allemaal voor uw goed.

Dat staat in lijn met het UBI66 universeel basis inkomen, voer voor een ander artikel https://herrebout.xyz/economie-co/ubi-mijn-gedacht/, waarin elk een basisoverheidstoelage krijgt. Het geld daarvoor zal uit de lucht gemaakt worden67 Quantitative Easing, de automatisch gecontroleerde obedience die ermee zal samenhangen, niet. Want u verwacht toch niet dat u UBI zal krijgen van een overheid, die u als dissident steeds weer op de korrel neemt? Nee-nee, allemaal in de pas lopen als slaven. Mondje open. Slikken. Verder werken.

Ook de media-bedrijven zoals Facebook, Youtube en Twitter, gaan verder dan zomaar de regels van het fatsoen afdwingen. Meningen worden gecensureerd. The science is settled, godverdomme68 hoeveel keer moeten we dat nu nog herhalen?. Het is niet enkel in China dat men actief meningen stuurt op deze platformen. Wie niet mee-blaat met de kudde vliegt er af.

Wat ik vermoed, dat is dat Skepp zich expliciet niet inlaat met diepgaande financiële onderzoeken. Gezien het kleutergehalte van hun artikels, dienen ze slechts een rookgordijn, als de marketing-afdeling van IG Farben, de petro-farmacie. En dat is uiteraard wel vreemd voor een groep academici, die onafhankelijkheid en wetenschap verheerlijken. Terwijl ze uiteindelijk ook maar afhankelijk zijn van de betoelaging van het regime en giften van Foundations. Wiens brood men eet… daarin past misschien ook een guitig mondje Trump bashen. De oorlogszuchtige Obama die de voor alles al de Nobelprijs voor de vrede had gekregen, he’s a saint. We gaan zeker niet kritisch doen over Obama’s miljoenen-boekdeal bij een affiliate van de firma die de schoolboeken mocht drukken voor zijn controversieel Common Core onderwijshervormings-project.

Ssst, tssss, over wat heb ik het toch?

IG Farben? Wie?69 Een website helemaal gewijd aan deze criminele bende http://www.profit-over-life.org/
De skeptische bewegingen werken als propaganda-instituut voor het kartel van firma’s die hieruit verder groeiden.

IG Farben was het conglomeraat van Duitse chemiereuzen, ontstaan net voor de eerste wereldoorlog en verantwoordelijk geacht voor de financiering van de opmars van de Nazi’s. De chemie waarmee de Vlaamse velden vergiftigd werden in ’14-’18 en waar nog altijd slachtoffers door vallen, zoals meer kanker in die regio, het gas waarmee de joden gedecimeerd werden, check. De oorlogsfabrieken van de Nazi’s waren grotendeels in handen van dit industrieel-militair complex, dat aan de touwtjes trok. Je kunt gerust stellen dat het oorlogstuig waarmee zoveel mensen omgebracht werden, door IG Farben werd gemaakt. Goed om weten is, dat IG Farben over gans de wereld licenties vertegenwoordigde en daarmee ook bij de geallieerde vijand in de pap te brokken had. IG Farben werd pas eind vorige eeuw volledig ontmanteld, wat bewijst welk een gigantisch juridisch kluwen deze octopus zich gesponnen had. Het leeft zonder meer voort in de farmacie en de petrochemie van Bayer(+Monsanto – Iemand een glas Agent Orange?), BASF, Novartis enz. Dat is nu wel eens een zekerheid.

Bezie alles van (petro)chemie maar als een soort van kartel, die met en van elkaar leven. Begin vorige eeuw werd het farmaceutisch onderzoek praktisch compleet naar de petrochemie ge-re-oriënteerd. De ontdekking dat je vanuit de petrochemische praktijk werkzame medicijnen kon maken, opende deuren naar een makkelijker controleerbare dosering en een goedkope productiemethode. Het opende ook deuren naar ernstig gezondheidsbedreigende bijwerkingen. Frappant voorbeeld zijn de praktijken van ene William Avery Rockefeller, oervader van de Standard Oil dynastie. Deze oplichter probeerde begin vorige eeuw verdunde aardolie te verpatsen aan niets vermoedende plattelandsbewoners, en dichtte het goedje omnipotente geneeskrachtige eigenschappen toe. De mensen werden er vooral juist ziek van. Uit onder meer deze petrochemische dynastie spruit de moderne farmacie voort. Het debackle met het zogenaamd geneeskrachtig radium tussen de twee wereldoorlogen is van dezelfde orde. Om de cash-cow van deze nieuwe farmacie te beschermen, werden alle andere geneeskundige remedies en benaderingen systematisch in een slecht daglicht gesteld, door middel van de bekende methodiek, waarvan ook akte bij de sceptici. In het UK werden ook goede-doelen-organisaties doorgelicht70 https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1806 en vervolgens aan banden gelegd toen bleek dat ze gesponsord werden door farmaceutische firma’s. De praktijk van onder de radar lobby’isme is de sector niet raar. Hetzelfde BMJ liet een onderzoek uitvoeren naar 2500 regulier gebruikte medicijnen en moest toegeven dat er slechts een 12% ook in meer of mindere mate iets deden71 https://wetenschap.infonu.nl/diversen/114348-medische-wetenschap-blijkt-kwakzalverij.html. De rest was dus kwak.

Volgens de ietwat controversiële dokter Jeff Hoeyberghs (en niet alleen volgens hem) heeft de Belgische regering in 1967 een KB gestemd waarin de organisatie van de gezondheidszorg en de oprichting van de Orde der geneesheren werd gebetonneerd. Blijkbaar is er nadien met die KB’s gefoefeld, zoals in diens boek uitvoerig wordt bewezen72 https://www.boek.be/boek/u-wordt-bestolen. Dat maakt dat hele systeem van gezondheidszorg, waar de verzuilde mutualiteiten als forse percententrekkers in meefietsen, de stringente verankering van de geneeskunde in wat de Orde der Geneesheren73 die lekker meeheulden met de bezetter in de duistere jaren opdraagt en de hele nomenclatuur waarlangs het RIZIV op dwingende wijze bepaalt hoe u mag genezen worden, compleet onwettelijk is. Het is bovendien een verduistering van gemeenschapsgelden die moet dienen ter financiering van politiek verzuilde ideologieën, dan vooral de ‘sociale infecties'74 aka communisme.

Gooi het nu eens allemaal bij elkaar: er is een drain, waarin onze meerwaarde verdwijnt (de financiële crisissen, de missing trillions, +50% staatsbeslag met een ogenschijnlijk dysfunctionele overheid). Waarom zou je de aarde op een dergelijke manier vergiftigen, zoals de petrochemie dat al decennia lang doet, waarom zou je voorstellen om zonlicht te blokkeren in een gigantische experiment dat slechts theoretisch onderzocht werd?75 voorstel van onder meer Bill Gates en in China heeft men al testen gedaan met het verspreiden van metalen in de lucht om het weer te beïnvloeden. Waarom zou je ziektes eerder symptomatisch behandelen dan wel definitief genezen en werkzame behandelingen verbieden en zo de verspreiding van gevaarlijke virussen toestaan76 geef toe, de aanpak van Corona in België was gespeeld klungelig – België is misschien wel de obedience testing ground

Waarom zou je dat doen als je geen plan B had? Plan B zijnde dat als deze bol verkloot is, er een andere wacht om naartoe te vluchten, misschien? Pak dan best niet zo eentje waar een GMO zit te wachten, zoals de allusie van de Alien-franchise. Die Alien filmreeks is te zien als een allegorie waar GMO’s ons naar toe zouden kunnen brengen – het wordt immers voorgesteld als dat de Alien een door een vermenselijkte robot gecreëerd wezen is op basis van een buitenaards DNA, die dan die mens op de meest gruwelijke manier voor zijn eigen procreatie exploiteert, daarbij het wezen ‘mens’ geen emotionele waarde toekennend – gewetenloos, brutaal, extreem egoïstisch doelgericht.

Wat een treffende gelijkenis.

De GMO marketing

Dat ze dan maar meteen vertrekken naar dat walhalla en hun GMO-technologie meenemen. Die Genetisch Gemodificeerde Organismen, waarvan de externaliteiten niet onvoldoende maar totaal niet onderzocht zijn. Het voorzichtigheidsprincipe telt niet, peer gestoofd in plaats van peer reviewed. Welk zijn de langetermijn effecten van deze technologie, in het bijzonder de negatieve uiteraard? Wordt niet onderzocht, ergo, je mag zelfs de vraag niet stellen want dan ben je een ketter. Een schetenwapsketter!

Nochtans zijn er nu reeds ernstige vragen bij de ondertussen grootschalige uitrol van die GMO’s. Onmiskenbaar element is de gigantische hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die daarover gesproeid worden. Het verhaal dat GMO minder chemie betekent is een leugen. Waarom zit er glyfosaat in uw tampon of uw kledij? Dat is omdat men in India et al. kwistig van dat product over de katoenplantages vernevelt. Daar en in Zuid Amerika waar de GMO-soja welig tiert, weet men ondertussen al dat de koppelverkoop van gepatenteerde GMO zaden en de vele liters bestrijdingsmiddelen levens kosten. Van kanker tot zelfmoord. Want GMO’s bevrijden niemand, ze maken de boeren tot nog grotere slaven omdat het van de boerenstiel een rentedragend model maakt. Immers, van je oogst wordt ieder jaar een deel afgedragen aan een IG Farben nazaat (o.m. Bayer) voor de aanschaf van zaden en ‘randproducten’: chemie. Terwijl zaad eigenlijk ook gratis kan zelf geoogst worden van de vorige aanplantingen. Echter niet bij GMO’s. Puur rechtsgrondelijk omdat het bij geschrift verboden is77 en ja boeren worden actief vervolgd als ze dit schenden., uiteraard ook technisch wetenschappelijk omdat de modificatie bij volgende generaties hoogstwaarschijnlijk zal muteren. In een ongewenste of niet levensvatbare plant.

De economische effecten van GMO producten zijn even dubieus. Nee, er wordt niet meer geoogst. Het kost gewoon meer geld aan de boer. Geld dat naar oligarchische entiteiten vloeit en tegenover de meer natuurlijke aanpak een aantal niet officieel geïdentificeerde risico’s inhoudt. Voedsel wordt duurder, de kreet dat GMO’s de mensen zullen voeden is een valsheid.

Het is hoogtechnologisch prutsen met natuur en gezondheid. Want de effecten van het eten van de genetisch veranderde plant zelf, daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Dat wordt zonder meer als veilig beschouwd. Tezelfdertijd wordt op geniepige wijze de reputatie het merk ‘BIO’ gecounterd, als zou het niet ‘niet beter’ zijn dan het reguliere product. Die skeptische kwakbewering wordt ook zonder meer gevloerd door een omstandige meta-analyse uit 2014 in The Britisch Journal of Nutrition78 https://www.researchgate.net/publication/263432810_Higher_antioxidant_and_lower_cadmium_concentrations_and_lower_incidence_of_pesticide_residues_in_organically_grown_crops_A_systematic_literature_review_and_meta-analyses. Het is niks meer dan een machtsstrijd tussen belangengroepen en het draait om geld. Dat van de gracieus besproeide voedselkadavers en die van de minder van exotische stoffen gecontamineerde etensresten. Want die chemische vergiften zitten ondertussen overal. DDT op de zuidpool, Tamoxifène in ‘zuiver’ bronwater, de roofvogels sterven in India van de diclofenac (Voltaren) die daar als groeihormoon wordt gebruikt79 Men gooit daar de ingewanden weg en de roofvogels eten die op waardoor ze een overdosis diclofenac binnen krijgen. en gigantische hoeveelheden radioactieve deeltjes heel de wereld rond geblazen, niet per sé van nucleaire incidenten, maar vooral van kernproeven, atmosferisch, onder water en ondergronds (grondwater besmetting).

Het is het miskennen van het voorzichtigheidsprincipe. Ik ga hier niet ontkennen dat je soms wel een risico moet durven nemen om vooruitgang te boeken. Zullen GMO’s echter in staat zijn de hongerige monden van de bevolkingsaanwas te vullen of is het in de eerste plaats een verdienmodel? De houding in verband met voorzichtigheid bij GMO’s staat in contrast met de dubieuze houding tegenover mondmaskers en Corona. Daar moeten we wel voorzichtig zijn en onze eigen bekdampen bij ons houden, terwijl we al eeuwen continu mekaar besmetten en zo immuniteit opbouwen. Vanaf het moment dat er weer mondmaskers beschikbaar zijn, uiteraard. Of de andere même die tussen de experts en de politiek wordt afgesproken in het gelijknamige programma. Dat wordt door Skepp niet kritisch bekeken. Net zoals de vervalste voorstelling van de coronacijfers. Er wordt in de media moord en brand geschreeuwd over het aantal doden in de VS, over het aantal nieuwe besmettingen, over de horror in Brazilië… maar wij onnozele Belgen hebben toch alweer gewonnen met meer dan 850 doden per miljoen inwoners (en dat is dan 0.08% van de bevolking), met de VS en Brazilië daar achter komende met minder dan de helft (doden per 1 mio). Je zou meteen kunnen beweren dat de rapportering in Brazilië onvolledig is. Maar is die dan in de VS ook zo gebrekkig om dat verschil te verantwoorden?80 dat zijn allemaal leugenachtige polariserende stellingen zonder grondslag die in de media en op social media in uw brein geïnjecteerd worden om uw te misleiden. We doen het verdikke 1/3 slechter dan het UK !!! En dan hoor je Skepp geen kritische noot naar buiten brengen. Dat past uiteraard in het systematisch misbruiken van statistiek, die een nuttig maar complex instrument is. Met statistiek kun je alles bewijzen aan een leek, want statistiek laat toe gegevens op verschillende wijzen te analyseren en te presenteren om zo gewilde conclusies te coroberen. Dat is uiteraard vals, dat is kwak. Maar wie er niet in bedreven is (en dat zijn slechts weinig mensen) en/of het statistisch model heeft bestudeerd, die is er geheel makkelijk mee te misleiden81 dat is vergelijkbaar met economie en misleiding omwille van algemene onwetendheid. Wat ook gebeurt. En Skepp laat na hier hun kritische noot over te kraken.

Dat is allemaal geen wetenschap maar volksverlakkerij, het is Skeppkwak, wetenschapspolitiek met een ferme beerputgeur.

Mondmaskerslaven riskeren vooral een lagere immuniteit. Vergelijk het met Dettol of bleekwater, nee niet drinken aub. Ook dergelijke onzin vinden de skeppers nodig om te debunken. Nogmaals, wie houdt u een alu-hoedje boven het hoofd? Of het mondmaskertje in de rol van minister Geens?82 die het mondmasker eerst op een onmogelijk aantal keren verkeerd aandeed, dat je enkel maar kon besluiten dat hij er een lolletje van maakte, een lolletje dat al die schapen zomaar volgen.

Vitaminen

De Skeppers hebben een uitgesproken standpunt over vitamine-supplementen: niet nuttig. Een evenwichtige voeding voorziet volgens hen in alles wat u nodig hebt. Maar wat is dan een evenwichtige voeding? Want te veel mensen consumeren geen vers voedsel meer. Vitamines verdwijnen heel snel uit groeten en fruit eens ze geplukt of verwerkt zijn. Wie plukt nog boontjes, appels of tomaten om ze binnen de paar uur op te eten?

Ze baseren zich voor hun claims grotendeels op het ‘Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases’ van het Cochrane institute83 https://www.cochrane.org/CD007176/LIVER_antioxidant-supplements-for-prevention-of-mortality-in-healthy-participants-and-patients-with-various-diseases. Het betreft een meta-analyse van bestaande onderzoeken. Hier werd dus niks echt onderzocht maar een soort van grobaliserende samenvatting gemaakt van een groot aantal bestaande onderzoeken. Een dergelijk onderzoek is niet ongewoon, maar houdt een aantal pitfalls in. Zo is het makkelijk aan cherry picking te doen. Je neemt enkel die onderzoeken mee die passen in de uitkomst die je wil bekomen. Bovendien kun makkelijk retracted onderzoeken weerhouden, zonder dat men het al te snel zal opmerken. Een meta-onderzoek kan dus heel fraudegevoelig zijn. En dat is het in dit geval wel. Het doel van dit meta-onderzoek was om de natuurlijke oplossingen voor gezondheidsproblemen nog maar een in diskrediet te brengen ten voordele van de grotendeels op petrochemie gebaseerde farmacie. Met als gevolg meer ziektes die dan uiteraard geld opbrengen in de ziekenhuizen en de farmacie. Volgens de Rath Foundation84 https://www.dr-rath-foundation.org/2008/05/latest-attempt-to-discredit-vitamin-therapies-is-it-criminal/ is dit meer crimineel dan de misdaden die op het proces van Nurenberg werden berecht.

De claims die u op verwerkt voedsel ziet over die vitamines, gaan over toegevoegde vitamines. Zo is een portie ontbijtgranen (van het genre Kellogs) nadat het helemaal industrieel verwerkt is, volledig ontdaan van alles behalve vezels. Daar zit niks van voedingswaarde meer in. Dus worden deze cornflakes overvloedig besproeid met vitamines, in de hoop dat het bij consumptie nog wat overeenkomt met de claims op de doos. Alle grote voedselconcerns gebruiken deze valse feelgood vitamineclaims op hun verpakkingen en in hun producten. Die vitamines worden geproduceerd door een kartel van chemie-bedrijven uit dezelfde stal (BASF, Roche, Takeda etc)85 meer info hieromtrent https://www.dr-rath-foundation.org/2019/09/the-rise-and-fall-of-the-vitamin-cartel/ die jaren lang de prijzen artificieel hoog gehouden hebben en daar ook voor veroordeeld zijn. Ook het vitamine verhaal is een kwakverhaal. Terwijl de realiteit veel eenvoudiger is: eet uw voedsel zo vers mogelijk, dat betekent ook: lokaal en zoveel mogelijk onbewerkt.

Zie je Skepp fulmineren tegen deze combinatie van gezondheids-technische kwakpraktijken en economische verlakkerij? Nee en jawel, tegen de kleine spelers die supplementen op de markt brengen wel, maar niet tegen bovenstaand – industrieel – verhaal, waar uiteraard de grootste bulkvolumes te verkopen vallen, met een extreem lage marginale kost en omwille van de prijsafspraken, een gegarandeerde winst. Sluw en slim. Kartel-praktijken.

Het is nog maar de vraag of u uw noodzakelijke vitamines binnenkrijgt via het industrieel verwerkt voedselaanbod.

1984 with a vengance

Tuurlijk, want elkeen die geen volgzaam schaap is en durft tegen te spreken, wordt gedemoniseerd en straks misschien wel gecriminaliseerd als complotdenker. Het Gedankenpolizei-model draait op volle toeren. Wij denken voor u, u dient enkel nog meerwaarde te produceren86 hoewel, de bullshitjobs in gedachten, is dat slechts in marginale hoeveelheden, zie daarvoor mijn ander artikel en denk na of u nog nuttig zult zijn, bestaansrecht zal hebben. en belastingen af te dragen. Krüger-Dunninger wordt u opgedrongen – waarin gesteld wordt dat domme mensen niet in staat zijn te beseffen dat ze dom zijn en dus vinden van henzelf dat ze slimmer zijn dan ze in werkelijkheid zijn87 de stelling, gepopulariseerd door de komiek John Cleese, is omstreden – naar analogie zou je kunnen stellen dat (potentieel) slimme mensen zouden kunnen dom gehouden worden omdat ze niet beseffen dat ze slimmer zijn dan dat ze zelf beseffen – en ongetwijfeld bestaan daar socio-psychologische methodes voor. Of nog andere.

Het is Mockingbird in een volgende iteratie, maar een stuk geniepiger. Want die domme werkmens is in die duizenden jaren een heel stuk opmerkzamer geworden, vooral dan de middenklasse, en blijkt steeds moeilijker onder de duim te houden. Dus moet ook de menselijke geest verslaafd worden.

Mockingbird dus, dat was het CIA project vorige eeuw dat erin bestond de berichtgeving van de nationale persbureau’s mee te schrijven. Zo werd een gestuurde agenda uitgerold, want het was nog de tijd dat de meeste mensen geloofden in gazettenpraat. Nu is er nog steeds mockingbird, maar het is geniepiger88 voor actuele analyse, zie https://www.lulu.com/en/en/shop/joseph-p-farrell/microcosm-and-medium/paperback/product-1nzew9n6.html. Je kunt de mensen niet blijven voor de gek houden, dus moet het subtieler. Zoals het Q(anon) verhaaltje waar met meer dan waarschijnlijkheid een groep geheime agenten verhaaltjes zitten op te dissen met als inspiratiebron de alternative news community en de conspiracy theorists. Er is een onderscheid. Er zijn mensen actief die nieuws oprakelen dat de officiële nieuwskanalen weigeren te brengen en daar dan verbanden zoeken en dat ook wel durven kaderen als ‘speculatie’. En er zijn fantasten die een en ander recycleren en er gespekt met feiten, fantastische verhaaltjes over fabriceren; het is een verdienmodel als een ander. Een deel van die recyclers hebben met meer dan waarschijnlijkheid een officiële werkgever. Voor Skepp zijn het allemaal conspiracies. Enkel Reutels en Belga zijn betrouwbaar.

Onzin van de regimepers.

Denk in termen van analogie aan de Toren van Babel. Waar de ‘mensheid’ één was en bezig was of in staat om ‘goddelijke’ projecten te vervolledigen. En waar een of andere ‘God’ met een assymetrische guerilia-tactiek, namelijk het veroorzaken van taalverwarring, het project deed mislukken89 lees meer: https://www.lulu.com/shop/joseph-p-farrell/the-tower-of-babel-moment/paperback/product-gq2g2y.html. Allemaal allegorie voor georganiseerd ruzie stoken. Of oorlog. Analoog met het steekwoord ‘verdeel en heers’ – als de schapen allemaal met elkaar overeenkomen90 ik denk nu spontaan aan de serie ‘Shaun het schaap’, dan verliezen de machthebbers hun voordeel dat bestaat uit het dom houden van de massa. Als het plebs even slim wordt als de Koning, heeft die laatste afgedaan91 zie de scène uit Monty Python and the Holy Grail waar een paar te slimme boeren het zijn van Koning Arthur in vraag stellen.. De van het regime bestuurde media speelt een grote rol in de taalverwarring van mensen die eigenlijk veel liever vreedzaam zouden samen leven. Denk maar eens aan hoe heel het rassendebat opgeklopt wordt en hoe de normale pet dat ervaart. Die tegenstellingen zijn niet zoals de media die schetst en opklopt. In mens-tot-mens relaties is er meestal geen segregatie. De Toren van Babel staat vooral elke dag in uw krant en op uw mediatiek vergiftigd beeldscherm.

Toen ik indertijd op het Skepp forum, in een of andere potsierlijke, niet door mij gestarte discussie over de Deep State, plots het werk van Joel Van Der Reijden opwierp, http://isgp-studies.com/ werd wijlen Betz plots nerveus. Want hierin stapelt deze uiterst goed geïnformeerde onderzoeker92 als ik het goed heb is hij een gewezen politie-inspecteur alle mogelijke informatie rond het Belgische pedofilie verleden op mekaar en vertelt, uitvoerig voorzien van de juiste voetnoten, hetgeen u gemist had of reeds vergeten was93 hier is trouwens nog meer wereldwijde info te vinden https://pedoempire.org/contents/ – ettelijke honderden pagina’s pedofielenverdriet.. Ik was al meteen de “kwak-troller” die verwees naar een complot-website. Skepp hield zich niet bezig met pedofielen, was de toon. Dit voelde als een prop alu-hoedje in mijn keel, zeker als je weet wat er allemaal is gekonkelfoesd in het Belgisch pedofilie-onderzoek. Ik had het reeds over dergelijke sujetten supra, waarin wetenschap en pedofilie hand in hand gaan.

Zo wordt de – toegegeven – uiterst controversiële David Icke (noem hem gerust een fantast) van Facebook et al. verbannen, maar glippen er wel ettelijke keren promoties voor pedofilie en ander sexueel ongein door het controle-net. En wie er allemaal bij eugeniticist Epstein in de vlieger zat94 Gates, de Clintons, Dawkins… dat zal wel allemaal OK zijn, als het maar wetenschappelijk is. Ja, want Epstein was de vriend van veel wetenschappers omdat hij hen fondsen toestak voor ‘onderzoek'95 onder meer technieken om de menselijke geest te manipuleren, zoals onder meer de bekende Richard Dawkins96 en die is gefotografeerd in gezelschap in het vliegtuig van Epstein, ook nadat hij al veroordeeld was voor zedenfeiten. Het kan verkeren. Geld houdt veel recht.

Nou moe.

Wie meer wenst te weten over de leugens van de 20e eeuw, beveel ik de boeken van Walter Baeyens aan, ‘Crapule de Luxe’ en ‘De Elite van d macht, de macht van de elite’. Voor wie zich toen nog de nieuwsbulletins van toen herinnert beseft dat hij op alle vlak belogen werd.

Homeopathie-fobie

Nee, geen Homofobie voor wie al te veel in het regenboogdenken geconditioneerd is, het gaat hier over de angst voor ‘die andere middelen’ die potentiële geneeskrachtigheid toegeschreven worden. Dat water of die suikerbolletjes zonder wetenschappelijke basis voor hun werkzaamheid97 die is er bv. Voor het verdovingsmiddel paracetamol ook niet, tenzij een of andere Chinees kankerverwekkende stoffen erin verwerkt, zoals onlangs… die echter oh miracle, soms wel werken.

Placebo hoor ik u denken. Ja zeker, daar is ook al veel over geschreven. Het fenomeen wordt zeker niet ontkend. Maar toch is er meer.

De theorie baseert zich op de bijzonder eigenschappen van water, met name diens geheugeneffect. Het zijn niet de kleinste die dat idee genegen zijn, zoals nobelprijswinnaar en ontrafelaar van het DNA van AIDS Luc Montagnier. Die man heeft zeker zijn strepen verdiend en heeft in een experiment bewezen dat DNA kan ‘opgenomen’ worden, elektronisch getransporteerd, en elders gereconstrueerd, met als oplosmiddel water. Plots wordt Montagnier door sommigen afgedaan als een seniele oude man…

Ik herinner me een Indische kliniek (ik spreek over 2013) waar kanker homeopathisch werd bestreden, en waar men statistieken bijhield. Los van de vraag naar effectiviteit, was het interessante aan die cijfers, dat zij ongeveer even goede geneesresultaten konden neerleggen als de Westerse (reguliere) klinieken. Kort door de bocht zou je kunnen stellen dat ofwel die homeopathie (en de placebo uiteraard) wel werkt, of dat de Westerse kankergeneeskunde niet werkt, en de genezing afhangt van het individu, dan wel een lotje-trek is. Best intrigerend en als je een scepticus hierover aanspreekt gaat meteen de toon hoog en het vermanende vingertje ook. Helaas overleeft slechts 3% van de chemotherapie-slachtoffers.

De Belgische Skepp-vereniging maakte zichzelf nog het meest belachelijk door in groep een ‘overdosis’ homeopathie in te nemen. Ze dronken elk een heel flesje homeopathisch middel uit en … overleefden. Daaruit werd geconcludeerd dat de methode onwerkzaam was. Immers, via de overdosis zou er toch enige bijwerking moeten zijn. Dat gaat uiteraard op als je in petrochemische termen denkt. Maar om op deze manier te ‘bewijzen’ dat homeopathie niet werkt, is dan toch een kwakredenering. Het was een stunt waarmee niks bewezen werd, behalve dat homeopathie misschien geen bijwerkingen heeft. Het was jammer genoeg geen gecontroleerd experiment, nog een fundamentele fout voor een bende die zich voor wetenschappers uitgeeft.

Dat de petrochemische bedrijven zich constant blijven bezondigen aan het negeren van externaliteiten onder de vorm van het ernstig vervuilen van onze wereld, daar hoor je niks van. Iemand Erin Brockovich98 https://nl.wikipedia.org/wiki/Erin_Brockovich_(film)? En als ze dan al eens op de vingers worden getikt, zoals bleek uit het PFOS schandaal van 3M in België, zijn de schadeloosstellingen van homeopatische orde99 dixit Michel Maus op Facebook én fiscaal aftrekbaar. Als het over geld gaat geloven de Skeppers wellicht wel in verdunning100 noem het inflatie!.

Uiteraard is er hier een machtsstrijd aan de gang, want moest homeopathie absoluut niet werken, dan zou het al lang niet meer bestaan. De directe concurrent is de gewone geneesmiddelenmarkt, met overvloedig bewezen werkbare bestanddelen… eh daar bestaan ook voldoende studies over dat die bestanddelen nogal dikwijls niet het gewenste effect hebben en vooral veel nevenwerkingen. Ik heb het bv. over het gros van de chemotherapie, de echte snake oil, in alle aspecten101 Chemotherapie, nu reeds meer dan 70 jaar actief gebruikt in de bestrijding van kanker, heeft statistisch bezien over al die jaren niet gezorgd voor een langere overleving of minder kankerdoden. Erger, en dat wordt ook de VS-gezondheidsautoriteiten toegegeven, de traditionele kankerbehandelingen zijn zelf kankerverwekkend. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve het werk van dokter oncoloog Laurent Schwarz te lezen. https://guerir-du-cancer.fr/laurent-schwartz/, of over medicatie tegen neurologische aandoeningen (en gans de DSM-apotheek, een apotheker uit Ieper heeft daar een ongezouten mening over https://www.haesbrouck.be/). Uiteraard wordt er volop gelogen in de cijfers door middel van foute statistiek (niemand snapt dat toch) en veel te gunstig uitgezette targets. Ook daar is er veel dat bruutweg niet ‘werkt’. Ook daar bestaat placebo. Maar het brengt gigantisch veel op. Door middel van stringente toetredingsvoorwaarden, want wat zijn clinical trials anders, wordt het soft monopolie in stand gehouden, wordt er u wijs gemaakt dat het ontwikkelen van een geneesmiddel heel veel geld kost. Alles wordt in house (of onder mekaar) gedaan, dus kan er mooi gesjoemeld worden met de kosten. Het wordt het dan heel goedkoop geproduceerd (de marginale kost van de productie van medicatie is bijna niks) en vervolgens via een verkoopnetwerk tegen woekerprijzen gesleten aan de voorschrijvers, de dokters. Die laatste hebben geen of onvoldoende farmaceutische kennis en gaan af op wat hun verteld wordt, in van de farmacie georganiseerde congressen en medischie vertegenwoordigers. Dokters hebben ook niet de tijd om al die zaken uit te spitten. Ziekten behandelen is big business, het is Gigantisme102 cfr. Geert Noels’ inzichten in diens gelijknamig boek. Daarom ook dat je het beter kunt beschrijven als een perpetueel verdienmodel dan als probleemoplossend.

Daarom dat de Skeppers op dergelijk drieste manier in het veld gezet worden om deze verwaterde concurrent voor de lucratieve geneesmiddelenmarkt uit te schakelen.

Een alu hoedje zal u niet beschermen tegen de effecten van homeopathie, maar ik wijk af, gelieve u daarvoor te verdiepen in het lijvig werk van Konstantin Meyl en diens scalaire fysica103 ‘t is allemaal nie waar zulle.. Daar helpt de kooi van Faraday ook niet. Het alu hoedje echter wel.

Dat is nog zo’n ketterij in skepp-kringen; de energetische benadering van de geneeskunde. Dat is geen zever want een goede chemicus/fysicus zal u kunnen vertellen dat achter al die chemische processen … energie en informatie zitten. Het kind met het badwater weggooien is hier dus niet gepast, hoewel er toegegeven heel wat sjoemelaars in de alternatieve sector actief zijn. Nochtans hebben de Russen in de tweede helft van de vorige eeuw heel wat onderzoek gedaan naar de energetische achtergrond van de fysica104 zie daarvoor Meyl, Kozyrev, Bearden et al.. De fysisch-chemische manier is m.a.w. niet de enige manier. Maar die is niet verkoopbaar in een doosje. En ze zou wel eens de betere optie kunnen zijn, mocht men ook hier toelaten dat de vrije markt kon werken.

De Vax-lobby

De skeppers zijn de uitgesproken promotors van vaccins. Ze zullen ons behoeden voor alle ziektes, inclusief deze die de IG Farben fabrieken veroorzaakt hebben. Maak een vaccin tegen een ziekte die door een andere externaliteit werd veroorzaakt, haal die externaliteit weg, en je hebt het bewijs dat het vaccin helpt. Koppelverkoop dus én fraude die onmogelijk te bewijzen valt. Vaccins dienen vooral als cash cow. Het is relatief goedkoop te produceren, er zijn geen risico’s (in de VS kun je de farmacie niet aanklagen voor negatieve effecten van vaccins105 1986, De National Childhood Vaccine Injury Act) en je kunt het vermarketen als een massaproduct. Denk maar aan de vele verplichte vaccins bij kinderen en de hysterie bij onder meer de varkensgriep, waar overheden massa’s ongebruikte vaccins hebben moeten vernietigen – de drain van het gemeenschapsgeld. Het zit er met Corona weer aan te komen… iets met ezels en stenen.

Nochtans zijn er serieuze vragen bij de effectiviteit en de neveneffecten van die vaccins; virussen muteren immers waardoor het vaccin een valse gerustheid van bescherming creëert. Denk niet dat pakweg een corona, HPV of rota-vaccin u blijvend of helemaal beschermt.

Zo is er enkel bescherming voor de stammen die in het vaccin zitten. Het is bij het volk goed bekend van het griepvaccin, maar bij HPV wordt daar niet breed over bericht. Bij dat vaccin zijn de virusstammen niet enkel beperkt (en men moet van oude voorraden af, vandaar dat ze via de scholen verpatst worden, want er staat al een betere versie in het magazijn klaar), maar ook zijn de vaccins slechts beperkt beschermend in tijd; na iets van 10 jaar is hervaccinatie noodzakelijk. Het is niet klaar duidelijk of het HPV vaccin meer leed vermijdt dan dat het veroorzaakt. Het uitstrijkje, de andere manier om baarmoederhalskanker in snelheid te pakken, mag u dus niet achterwege laten. Maar dat staat niet in de sceptische promotie, uiteraard. Dat wordt niet of onvoldoende geduid. Ik herinner mij dat de HPV-vaccinatie in school gewoon werd aangekondigd met een brief en dat je het kon weigeren. Maar uitleg, nee die kwam er niet. Dat is vrijwillig opgedrongen Auschwitz. Ja, die ouders haben es wirklich nie gewusst.

En dan wetende dat één van de grote oorzaken van baarmoederhalskanker het totaal onwerkzame medicament ‘DES’ was, welk tussen 1950 en 1980 aan moeders werd gegeven tegen miskrame. De enige werkzaamheid was borstkanker bij de mama’s, baarmoederhalskanker bij de dochters en in mindere mate verschrompelde teelballen bij de zonen. Proficiat!

Vaccins bevatten ook dikwijls voor hun goede werking technisch-noodzakelijke stoffen die auto-immuunreacties kunnen veroorzaken, zoals de aluminiumverbindingen die essentieel zijn in de werking van het vaccin en sommige (kankerverwekkende) bewaarmiddelen zoals formaldehyde, monosodium glutamaat, polysorbaat-80 en kwikverbindingen, waarvan recent uit een metastudie de link met autisme weer wat werd gesolidifieerd106 https://www.dovepress.com/the-relationship-between-the-level-of-copper-lead-mercury-and-autism-d-peer-reviewed-fulltext-article-PHMT. Daar zijn daadwerkelijk problemen mee en daar wordt onvoldoende voor gewaarschuwd: zoek de bijsluiter op en lees hem aandachtig. Het zijn immers stoffen die zonder verdere barrière in de bloedbaan komen en die daardoor langer en op ongewenste plaatsen zich kunnen vastzetten.

In de VS zijn producenten van vaccins wettelijk vrijgesteld van aansprakelijkheid voor eventuele negatieve effecten veroorzaakt door hun producten107 schade veroorzaakt door vaccins wordt daar sinds midden de jaren 1980 vergoed door de overheid, voor wie de moed heeft zo’n rechtszaak aan te spannen en elk  jaar wordt daarvoor toch ruim tien miljoen dollar voor begroot en uitgekeerd.. Welke motieven daar ook achter zitten, het is verkeerd en een aanfluiting van de redelijkheid. Je externaliteiten als commercieel bedrijf op die manier afwimpelen op de gemeenschap (en het slachtoffer) kan enkel in een crimineel zakenmodel. Noem het maar maffia als je wil. Merk ook op dat men – onder de vlag van het toedienen van een vaccin – ook andere stoffen in het lichaam zou kunnen injecteren, zonder daarvoor ooit ter verantwoording te kunnen worden geroepen. Dat is natuurlijk wilde speculatie. Of? Vergeet de oorsprong van een chemische gigant als Bayer niet. Dat diezelfde Bayer na de acquisitie van Monsanto nu aanstuurt op een regeling buiten de rechtbank voor de aantijgingen over dat het herbicide Roundup kankerverwekkend zou zijn, is louter drinkgeld voor een mastodont met een meer-dan-gigantische cashflow.

Het is een koopje. Helaas niet voor de slachtoffers. Bij hen is het gruwel.

Maar daar zijn we – de sceptici – uiteraard niet kritisch tegenover…

Middeleeuwse domhouding-technieken

Met hun acties beperken skeppers de vrijheid en de vrije wil. Sommige ontwikkelingen die de gevestigde orde bedreigen, gebeuren niet. Dat is dezelfde tactiek die (door de toenmalige oligarchen108 het is nog steeds dezelfde bende, Babylon, Rome, Venetië, Amsterdam, Londen) werd gebruikt in de Middeleeuwen: bedreigende uitvindingen en ontdekkingen verketteren en wegsteken. We zitten met een gigantische bovendien rondgestrooide plasticberg, elke dag gevoederd door de petrochemie-plastiekindustrie, die allerminst initiatieven neemt om de productie te minderen. In plaats daarvan wordt er ingezet op inzamelingsacties en recyclageprojecten die er maar zijn voor de show. De verbrandingsmotor is in vele decennia nauwelijks efficiënter geworden, het verbruik van veel wagens blijft gelijk. Er lekken regelmatig berichten van revoluties op dat vlak, maar dat blijft ook maar daarbij. Het zal wel allemaal niet waar zijn. De realiteit is dat er oplossingen zijn die echter economische schade toebrengen aan het de zelf in stand gehouden status quo cash-cow van de petrochemie.

Mensen lijden en sterven omwille van de eenzijdige benaderingen in de geneeskunde. Wist u dat elke pathologie zijn protocol heeft, in welke medische handelingen er mogen gebeuren en in welke medicatie er mag toegepast worden? Het komt logisch over. Het is echter hard ingebakken in de ziekteverzekering die bepaalt wie medische handelingen mag stellen en met wat. En die ziekteverzekering wordt geadviseerd door de farmacie. Eventuele behandelingen die wel beneficiair zouden zijn maar niet toegelaten of niet door gekwalificeerde mensen worden uitgevoerd… zijn verboden. De muur der toelating is steil en eenzaam.

Dat is wat we ‘zachte monopolies’ noemen. Het zijn geen echte monopolies naar de letter van het begrip maar het effect is er wel. Eigenlijk zijn het oligopolies door afspraken. Want wat ik de laatste 30 jaar heb zien gebeuren, is dat de wereld wordt omgeven door een web van obligate administratie. Door die administratie wordt alles controleerbaar en de administratie wordt geacht de waarheid te bevatten. Nochtans is de administratieve optekening dikwijls verder af van de waarheid. Erger, ik ken genoeg voorbeelden waar de administratie wordt misbruikt om de waarheid geweld aan te doen. Valsheid in geschrifte noemt men dat. En daar wordt te weinig aan gedaan, zeker als het om bepaalde belangen gaat. Leve de juridische woordenkronkel. Lang leve de scheefbank.

Misschien is het dat wat men bedoelt met de nieuwe normaal?

Die ‘nieuwe normaal’ werd onder meer op de Bilderberg 2018 conferentie voorgesteld, onder het kopje ‘Post Truth World'109 https://bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2018/press-release-2018. Het is een wereld, waarin leiders en media beroep doen op emotionele perceptie in plaats van een wetenschappelijk overwogen interpretatie van feiten. Verdraai de informatie zodat ze in je kraam passen, het is niet wat waar en juist is, wat telt, het is wat je het publiek kunt laten geloven. Dat zie je er heel duidelijk doorkomen.

In George Orwell’s “1984” stond “Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been repainted, every statue and street building has been renamed, every date has been altered. History has stopped.” – Webster110 die van het woordenboek, ja had het er over dat men niet de geschreven woorden zou veranderen, men zou de betekenis ervan aanpassen…

Wel ja, daar spelen de skeppers een grote rol in. Ze blazen grote rookwolken vol met gebakken lucht, inhoudsloze afleidingsmaneuvers in een wereld die overloopt van informatie en meningen. Het zijn zij die uw alu-hoedje plooien en het u gaan gebieden op te zetten.

Gniffel, gniffel.

De Sloveense muziekgroep Laibach oreerde in het nummer ‘Resistance is Futile’, uit het album ‘Sceptre’111 en dat is op zich geïnspireerd op de Star-Trek franchise waarin gerobotiseerde gecollectiviseerde wezens alle andere beschavingen dwangmatig willen assimileren tot hun visie en bestaan.:

We’ll erase 112 het staat in de tekst als “raise” maar in de song hoor je “erase” the quality of life
For all of you
Existence as you know it Is over
Resistance is futile

Dat is vrijemarktvervalsing.

Dat is crony capitalism of old school middeleeuws corporatisme.

Dat is onvrijheid, dat is valsheid, dat is armoede.

Getekend: Skepp

 

Make your choice113 quote uit de film Saw

References

References
1 de Chinezen doen het, de Amerikanen doen het, de Russen, de Belgskes doen het ook op een bepaalde manier
2 zoals in het landelijk Vlaanderen vroeger de notaris, de onderwijzer en de pastoor de intellectuelen waren die het voor het zeggen hadden
3 via de universiteiten, onder meer
4 1932, Aldous Huxley
5 1949, George Orwell
6 en die heb ik opgeraapt van een Facebook-vriend, schitterend trouwens
7 hier een boek van haar welk haar uiteraard niet in dank wordt afgenomen: https://www.penguinrandomhouse.com/books/3901/the-truth-about-the-drug-companies-by-marcia-angell-md/
8 The New England Journal of Medecine
9 https://doorbraak.be/auteurs/jan-jacobs/
10 https://skepp.be/nl/de-zesde-vijs
11 Het ging hem er over dat de antimalariadrug HCL onterecht in een slecht daglicht werd gesteld in de behandeling van Corona: https://www.sciencemag.org/news/2020/06/two-elite-medical-journals-retract-coronavirus-papers-over-data-integrity-questions
12 https://christiananswers.net/q-aig/aig-c034.html
13 ooit de titel van een schitterende stukje van Kaaiman, Koen Meulenare in De Tijd, ging over Vandelanotte, windmolens en smeergeld.
14 er staan daarover reeds meerdere klachten in de recensies op Facebook
15 en dat klopt, het is een poging om menselijke gedragingen te begrijpen en in modellen te gieten, die dikwijls onjuist of onvolledig zijn juist omdat de werkelijkheid veel chaotischer is dan een model ooit zou kunnen omvatten. Ik vergelijk economische modellen graag met klimaatmodellen, en dat is gewoon terecht.
16 Dat zijn eigenlijk de extremisten onder de economisten, maar ze bieden wel heel boeiende inzichten ten gronde
17 https://skepp.be/nl/wat-er-chernobyl-gebeurt-niet-wat-er-tsjernobyl-gebeurde
18 en dat is dan weer een album van de Duits-Spaanse gothic groep Calva Y Nada
19 https://skepp.be/nl/waar-hitler-over-de-valse-speurtocht-naar-de-verdwenen-f%C3%BChrer
20 In een slaapverwekkende boekbespreking, zeker voor wie wat meer weet omtrent deze bruine bende.
21 De spotprent van een heropgestane Hitler in deze tijd https://www.imdb.com/title/tt4176826/
22 ondervoorzitter, wetenschapsjournalist VRT
23 gewezen huisarts, nu journalist o.m. voor EOS magazine
24 Zie het boek van wijlen David Graeber, hier reeds veel geciteerd
25 Zie daarvoor het boek Farrell, J: Hess and the Penguins: The Holocaust, Antarctica and the Strange Case of Rudolf Hess
26 in het boek T.H. Tetens
27 https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Schwartz_(oncologue) en https://www.researchgate.net/publication/228628091_On_the_metabolic_origin_of_cancer_Substances_that_target_tumor_metabolism
28 Dat de reguliere behandeling van kanker zelf kankerverwekkend is, kun je hier officieel lezen:  http://www.freepatentsonline.com/5605930.pdf?fbclid=IwAR1a4ms2Te64eMiSUDMQQdvmvqmmCPcxXV8TxzewosPtOfIYVXZGIokILk0 “Current approaches to combat cancer rely primarily on the use of chemicals and radiation, which are themselves carcinogenic and may promote recurrences and the development of metastatic disease.”  US patent 5.605.930, p. 56 lijn 25 Filed Maart 1994 door de USA (staat) vert. Dept of Health and Human Services.
En hier wordt Taxol als preventieve behandeling geviseerd als metastase-bevorderend: “
Neoadjuvant chemotherapy induces breast cancer metastasis through a TMEM-mediated mechanism” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28679654 In volgende meta-studie komt vooruit dat chemotherapie slechts voor een schrale 2% toedraagt aan de 5-jarige overleving. Een criterium dat op zich misleidend/misdadig is: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15630849/.
Does tamoxifen cause cancer in humans? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9469370 Adjuvant tamoxifen therapy for early stage breast cancer and second primary malignancies. Stockholm Breast Cancer Study Group. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7752269  Endometrial and other primary cancers after tamoxifen treatment of breast cancer — results of retrospective cohort study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11267730
Risk of endometrial hyperplasia and carcinoma in breast cancer patients receiving adjuvant tamoxifen https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12785205
29 het besturingssysteem voor de IBM PC was origineel een placeholder, een voorlopig project, Quick and Dirty Operating System, geschreven door een IT’er die van plan was met meer tijd iets meer deftig uit te rollen.
30 MS-DOS was veruit het meest amateuristische operating system ooit gecommercialiseerd en Windows was in zijn originele incarnatie ei zo na nog erger.
31 een concern dat zich tot op dat moment met het serieuzere werk had bezig gehouden, centrale computersystemen met meerdere gebruikers
32 There’s nothing wrong with being smart(Jo Lernout).
33 term afkomstig van Simon Travaglia’s BOFH – Bastard Operator From Hell
34 komt overeen met onder meer de leugen dat mondmaskers niet noodzakelijk waren
35 sommige officiële instanties zijn daarop terug gekomen, en sommigen van die zijn na een uitje naar Microsoft producten, toch weer op Linux overgestapt. Banken maakten heel lang gebruik van OS/2 omdat het robuust was – iedereen kent de Windows BSOD (Blue Screen of Death https://nl.wikipedia.org/wiki/Blue_screen_of_death) op publieke schermen.
36 en dat is dan weer de taal die gepromoot werd in Orwell’s 1984.
37 https://www.techzine.be/nieuws/cloud/60309/microsoft-krijgt-na-review-alsnog-jedi-contract-van-10-miljard-dollar/
38 https://en.wikipedia.org/wiki/Microserfs
39 https://en.wikipedia.org/wiki/Barbarians_Led_by_Bill_Gates
40 https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database
41 sympathiseert met PVDA en fulmineert gerenumereerd tegen (extreem) rechts op Twitter
42 dus betalen we allemaal mee aan de koers van ons nationaal onderzoeksinstituut, dat dan misschien wel gekaapt wordt door ….
43 je weet wel, dat ondemocratisch aangesteld clubje dat sterk weg heeft van het Venetiaanse concilie van weleer.
44 zoals de beurscommissie
45 https://www.greenmedinfo.com/blog/bill-gates-and-neo-feudalism-closer-look-farmer-bill
46 Lees hier hoe de WHO verhuld moest toegeven dat het polio incident in derde wereld landen, waarin Gates een rol speelde, wel degelijk waar is https://www.zerohedge.com/markets/un-forced-admit-gates-funded-vaccine-causing-polio-outbreak-africa
47 https://www.lawenforcementtoday.com/fact-checking-snopes-co-founder-david-mikkelson-accused-of-daily-sex-assaults-by-second-wife/
48 https://greatgameindia.com/facebook-factcheck-funded-vaccine-lobby/
49 https://www.americanthinker.com/blog/2021/12/stunning_facebook_court_filing_emadmitsem_fact_checks_are_just_a_matter_of_opinion.html
50 van het woordenboek, ja
51 het parochieblad van het vrij beroep
52 ook wel ‘Hotel Auschwitz’ genoemd vanwege de vaststelling dat de slachtoffers het niet beseffen – Matrix anyone?
53 Dat opdelen is een techniek die we kennen van de geheime diensten: slechts aan de top weet men waarvoor het eigenlijk dient.
54 bijvoorbeeld zoals daar zijn, de grootste onzichtbare bank, de CIA, die zich al sedert diens oprichting in bruine walmen hult
55 High Frequency Trading, de geïnformatiseerde techniek van het supersnel reageren op veranderingen op de markt.
56 die massaal leningen van noodlijdende bedrijven opkocht met vers geld
57 en die quote heb ik van Ivan Van De Cloot
58 en dat is overduidelijk geen aluminium hoedje
59 http://solari.com
60 Neem daarvoor de Belien-doctrine in de hand, waar na WO1 de drie partijen (Christenen, Liberalen en Socialisten) met Albert I overeen kwamen dat de partijen het Koningshuis zouden ondersteunen, terwijl het Koningshuis deze drie partijen aan de macht zou houden, duidelijk een afspraak met mutual benefits. De rest is cordon sanitaire en ander funest politiek gedoe.
61 21.000 miljard USD
62 https://missingmoney.solari.com/
63 Housing and Urban Development
64 via GAVI, een vaccinatie promotie vehikel
65 Als een academicus extreemlinkse communistische ideologieën aanhangt, dan is er ofwel iets mis met zijn perceptie- of intelligentieniveau, ofwel is hij malafide. Het menselijk, economisch en ecologisch onheil dat het communisme met zich meebrengt is van dergelijke aard dat we dat experiment heus niet meer hoeven over te doen.
66 universeel basis inkomen, voer voor een ander artikel https://herrebout.xyz/economie-co/ubi-mijn-gedacht/
67 Quantitative Easing
68 hoeveel keer moeten we dat nu nog herhalen?
69 Een website helemaal gewijd aan deze criminele bende http://www.profit-over-life.org/
De skeptische bewegingen werken als propaganda-instituut voor het kartel van firma’s die hieruit verder groeiden.
70 https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1806
71 https://wetenschap.infonu.nl/diversen/114348-medische-wetenschap-blijkt-kwakzalverij.html
72 https://www.boek.be/boek/u-wordt-bestolen
73 die lekker meeheulden met de bezetter in de duistere jaren
74 aka communisme
75 voorstel van onder meer Bill Gates en in China heeft men al testen gedaan met het verspreiden van metalen in de lucht om het weer te beïnvloeden.
76 geef toe, de aanpak van Corona in België was gespeeld klungelig – België is misschien wel de obedience testing ground
77 en ja boeren worden actief vervolgd als ze dit schenden.
78 https://www.researchgate.net/publication/263432810_Higher_antioxidant_and_lower_cadmium_concentrations_and_lower_incidence_of_pesticide_residues_in_organically_grown_crops_A_systematic_literature_review_and_meta-analyses
79 Men gooit daar de ingewanden weg en de roofvogels eten die op waardoor ze een overdosis diclofenac binnen krijgen.
80 dat zijn allemaal leugenachtige polariserende stellingen zonder grondslag die in de media en op social media in uw brein geïnjecteerd worden om uw te misleiden.
81 dat is vergelijkbaar met economie en misleiding omwille van algemene onwetendheid
82 die het mondmasker eerst op een onmogelijk aantal keren verkeerd aandeed, dat je enkel maar kon besluiten dat hij er een lolletje van maakte, een lolletje dat al die schapen zomaar volgen.
83 https://www.cochrane.org/CD007176/LIVER_antioxidant-supplements-for-prevention-of-mortality-in-healthy-participants-and-patients-with-various-diseases
84 https://www.dr-rath-foundation.org/2008/05/latest-attempt-to-discredit-vitamin-therapies-is-it-criminal/
85 meer info hieromtrent https://www.dr-rath-foundation.org/2019/09/the-rise-and-fall-of-the-vitamin-cartel/
86 hoewel, de bullshitjobs in gedachten, is dat slechts in marginale hoeveelheden, zie daarvoor mijn ander artikel en denk na of u nog nuttig zult zijn, bestaansrecht zal hebben.
87 de stelling, gepopulariseerd door de komiek John Cleese, is omstreden
88 voor actuele analyse, zie https://www.lulu.com/en/en/shop/joseph-p-farrell/microcosm-and-medium/paperback/product-1nzew9n6.html
89 lees meer: https://www.lulu.com/shop/joseph-p-farrell/the-tower-of-babel-moment/paperback/product-gq2g2y.html
90 ik denk nu spontaan aan de serie ‘Shaun het schaap’
91 zie de scène uit Monty Python and the Holy Grail waar een paar te slimme boeren het zijn van Koning Arthur in vraag stellen.
92 als ik het goed heb is hij een gewezen politie-inspecteur
93 hier is trouwens nog meer wereldwijde info te vinden https://pedoempire.org/contents/ – ettelijke honderden pagina’s pedofielenverdriet.
94 Gates, de Clintons, Dawkins
95 onder meer technieken om de menselijke geest te manipuleren
96 en die is gefotografeerd in gezelschap in het vliegtuig van Epstein
97 die is er bv. Voor het verdovingsmiddel paracetamol ook niet, tenzij een of andere Chinees kankerverwekkende stoffen erin verwerkt, zoals onlangs
98 https://nl.wikipedia.org/wiki/Erin_Brockovich_(film)
99 dixit Michel Maus op Facebook
100 noem het inflatie!
101 Chemotherapie, nu reeds meer dan 70 jaar actief gebruikt in de bestrijding van kanker, heeft statistisch bezien over al die jaren niet gezorgd voor een langere overleving of minder kankerdoden. Erger, en dat wordt ook de VS-gezondheidsautoriteiten toegegeven, de traditionele kankerbehandelingen zijn zelf kankerverwekkend. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve het werk van dokter oncoloog Laurent Schwarz te lezen. https://guerir-du-cancer.fr/laurent-schwartz/
102 cfr. Geert Noels’ inzichten in diens gelijknamig boek
103 ‘t is allemaal nie waar zulle.
104 zie daarvoor Meyl, Kozyrev, Bearden et al.
105 1986, De National Childhood Vaccine Injury Act
106 https://www.dovepress.com/the-relationship-between-the-level-of-copper-lead-mercury-and-autism-d-peer-reviewed-fulltext-article-PHMT
107 schade veroorzaakt door vaccins wordt daar sinds midden de jaren 1980 vergoed door de overheid, voor wie de moed heeft zo’n rechtszaak aan te spannen en elk  jaar wordt daarvoor toch ruim tien miljoen dollar voor begroot en uitgekeerd.
108 het is nog steeds dezelfde bende, Babylon, Rome, Venetië, Amsterdam, Londen
109 https://bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2018/press-release-2018
110 die van het woordenboek, ja
111 en dat is op zich geïnspireerd op de Star-Trek franchise waarin gerobotiseerde gecollectiviseerde wezens alle andere beschavingen dwangmatig willen assimileren tot hun visie en bestaan.
112 het staat in de tekst als “raise” maar in de song hoor je “erase”
113 quote uit de film Saw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *