Skepperdeskipskopskap

Elke kritische mens die ooit al eens op een sceptische pagina is beland en er een discussie gehad heeft met een scepticus, weet het wel. Het gaat er vooral om op de man te spelen en dissidente meningen op een hautaine manier te ridiculiseren. De wetenschap is heilig en daar wordt niet met alternatieven tegen geredetwist. Dit oreren gebeurt met technieken of zelfs tekstblokken die vakkundige voor dat doel geredigeerd werden. Menig facebook-forum bestaat louter uit debunker drones. Het adagio van de wetenschapper die alwetend is, het voor u weet en u hoeft niks te weten, blind vertrouwen en verder blijven subsidiëren die handel uiteraard. En vooral geen vragen stellen.

Shoot the messenger, ignore the message.

Want de schetenwappers1 en die heb ik opgeraapt van een Facebook-vriend, schitterend trouwens zijn wars van hun peer-reviewed papers waaruit hun geloofwaardigheid wordt geaccumuleerd. Ware het niet dat maar weinig mensen weten dat er in de VS een praktijk bestaat van medical ghostwriting. Over allerhande medische thema’s worden aan de lopende band papers geschreven door/voor medewerkers van de farmacie, waar dan de naam van een wetenschapper onder komt. Die papers dienen om gelijk te krijgen bij een proces voor de rechtbank. Een luie rechter geeft de partij met het grootste gewicht aan papier nogal eens sneller gelijk, de eisende tegenpartij ziet er logischerwijze ook tegenop om al dat gezwets tegen te spreken.

Zou men niet vooral sceptisch zijn tegenover wie ‘the science is settled’ blijft orakelen. Zichzelf weer durven in vraag stellen is toch de basispremisse van wetenschap?

Toen men Jan Jacobs de Zesde Vijs – award had toegekend om wille van diens klimaatrealisme, diende hij de Skeppers in Greta Turnbroek-pruik van antwoord. If you make a mockery of something, don’t be surprised people don’t take you serious anymore.

Zoals onlangs the Lancet met haar Corona-HCL studie, die ze dan wangenrood diende terug te trekken. Het is verrassend meer politiek dan dat het wetenschap is. Het adagio van ‘the science is settled’ is zo onwetenschappelijk als het gewauwel dat de aarde nu wel rond of plat is.

De zever van de platte aarde.

Je vraagt je af waar mensen met een academische achtergrond de tijd nog vinden om zogezegde conspiracy theories van de platte aarde te moeten debunken in boeken, congressen, websites… We weten al lang dat men in de middeleeuwen niet dacht dat de aarde plat was en het platte-aarde gewauwel een construct uit 1828 was van een anti-christelijke auteur Washington Irving2 https://christiananswers.net/q-aig/aig-c034.html en sinsdien telkens weer als domme stok in het hoenderhok wordt opgetrommeld om de politieke positie van de gesettelde wetenschappers met een soort van cordon sanitaire te beschermen. Als je de anderen de indruk kunt geven dat ze voldoende dom zijn, word je zelf slimmer geacht. Propaganda en politiek dus. Het maakt de sceptici rond de wereld er echt niet geloofwaardiger mee. Het is slaapverwekkend.

De wind hij waait3 ooit de titel van een schitterende collumn van Kaaiman, Koen Meulenare in De Tijd, ging over Vandelanotte, windmolens en smeergeld.

Na het heengaan van Willem Betz, kwam met met Paul De Belder een nieuwe wind waaien. Die van de ongewenste tegenspraak en de censuur. Als je maar even niet meehuilt met de voorgeschreven gezangen, word je vandaag door Skepp aan de kant gezet. Zeker als je argumenten begint te doorspekken met feiten die hout snijden maar die ze zelf niet begrijpen, zoals economische analyses waarin je het geld volgt. Maar economie, dat is geen wetenschap4 en dat klopt, het is een poging om menselijke gedragingen te begrijpen en in modellen te gieten, die dikwijls onjuist of onvolledig zijn juist omdat de werkelijkheid veel chaotischer is dan een model ooit zou kunnen omvatten. Ik vergelijk economische modellen graag met klimaatmodellen, en dat is gewoon terecht..

Maar dat neemt niet weg dat je met het achtervolgen van de cijfers wel tot belangrijke inzichten kunt komen. Zeker als er geld en gefoefel omtrent is.

Platte analyse van de miniserie Chernobyl.

Het hoeft eigenlijk geen betoog dat de kernramp in Chernobyl midden de jaren ‘80 één van de grootste bedreigingen zijn geweest voor onze wereldwijde gezondheid. Met diens exponent in de Fukushima iteratie van kernincidenten. Je moet daar niet over zeveren, er zijn niet slechts tientallen doden gevallen door het incident, zoals de Skepp analyse betoogt. Er zijn heel wat mensen gestorven aan de gevolgen van de radio-actieve fall-out, die over een groot stuk van Europa rondgewaaid is. (Mijn vrouw herinnerde zich daaromtrent nog de niet-officiële mening van mensen in het UZ Gent over leukemie bij kinderen, waar ze ooit stage liep. Mijn vrouw uit Ieper die zelf slechts het midden van en normaal leven heeft gehaald omwille van borstkanker. En Ieper, dat is een gevaarlijke plaats om geboren te worden, ook nog na 100 jaar na de feiten – dat zijnde voer voor een ander artikel.) O ja maar de kans dat u zo’n radio-actief partikel binnen krijgt is heel klein. Het wordt er niet kleiner op als je bovengrondse en onderzeese nucleaire testen en alle andere accidenten met nucleaire installaties er bij telt. Slechte leugenachtige debunking en waarheidsverdraaiing van het skeptische soort.

De skeppers worden helemaal chagrijnig als je je (Oostenrijkse5 Dat zijn eigenlijk de extremisten onder de economisten, maar ze bieden wel heel boeiende inzichten ten gronde ) economische kennis combineert met geschiedenis. Die geschiedenis die niet in de gewone boekjes staat en amper recht wordt gedaan. En nog een geluk dat er auteurs zijn die de moeite doen om die oude bronnen weer op te rakelen en onder onze aandacht te brengen. Al zou dit evengoed een taak voor sceptici kunnen zijn, in plaats van lachwekkende essays over Hitler en platte pannenkoeken uit te braken.

Das Böse macht ein freundliches Gesicht

Het wordt helemaal hilarisch bij het artikel waarin bestuurslid Marleen Finoulst het boek ‘’Waar is Hitler?’: over de valse speurtocht naar de verdwenen Führer6 https://skepp.be/nl/waar-hitler-over-de-valse-speurtocht-naar-de-verdwenen-f%C3%BChrer van haar collega Tim Trachet bespreekt7 In een slaapverwekkende boekbespreking, zeker voor wie wat meer weet omtrent deze bruine bende.. Het gaat daarin over het debunken van allerhande theorieën die ondersteuning pogen op te bouwen dat Hitler tegen het einde van de oorlog zou ontsnapt zijn en nog geruime tijd geleefd zou hebben.

Het is waarlijk lachwekkend. Nog meer lachwekkend dan de film ‘Er ist wieder da’8 De spotprent van een heropgestane Hitler in deze tijd https://www.imdb.com/title/tt4176826/

Dat zowel Trachet 9 ondervoorzitter, wetenschapsjournalist VRT als Finoulst10 gewezen huisarts, nu journalist o.m. voor EOS magazine daar hun tijd mee verdoen (bullshitjobs anyone?).

Want Hitler, dat is de vleesgeworden rotzak waarrond binnen het typisch kortzichtig maar menselijke duale denken de verheerlijking van de positivistische post-oorlogse maatschappij is opgebouwd (en alles in stelling werd gezet om de vruchten van dat positivisme van uw takken te trekken.)

Het ‘merk’ Hitler is op vandaag niks anders dan pure marketing.

De Nazi-kopstukken die echt van belang waren tegen het einde van de oorlog, dat waren onder meer Martin Bormann, van wie zeker is dat hij naar Argentinië ontsnapt is, en waarvan ook aanwijzingen zijn dat hij de financiële touwtjes van de Nazi-legacy in handen hield in de decennia daarna. De legacy die in de VS werd geïnstalleerd door middel van het project Paperclip. Vergeet niet dat op een gegeven moment in de geschiedenis de Nasa grotendeels bemand was door ex-Nazi’s en daarom soms wel eens smalend Nazia genoemd werd. Het is op instructie van Wernher Von Braun dat de yanks de raket naar de maan hebben gebouwd. En het was ex-Nazi en fysicus Kurt Debus die vluchtleider was tijdens het Apollo project en de landing op de maan. Er zijn voldoende aanwijzingen dat zij nog aan een oude commando-structuur gehoorzaamden…

Ondertussen zat ene Ronald Richter in Argentinië voor president Perron onderzoek te doen in de plasma-fysica, hetwelk in de publieke pers ook nog voor een aantal genante momenten heeft gezorgd, oprakelbaar voor wie zich de moeite getroost.

De zoektocht naar een gepensioneerde Hitler is dus dwaas… tenzij het uiteraard een smokescreen moet zijn om de aandacht af te leiden van hetgeen achter de schermen aan het gebeuren was en is.

Net zoals de Koude Oorlog dat was, want wat dacht u van het gegeven dat de VS tijdens de oorlog, haar nucleaire geheimen deelde met de Russen? Kwestie van welk verhaal u verkiest. En of u Koud Oorlogje wenst mee te spelen. Of zich laat vangen aan de fear porn.

Die Nazi’s trouwens, die waren slechts een iteratie in een langer proces. Zowel Trachet als Finoulst kennen de botten van de (bruine) geschiedenis van nadat iedereen dacht dat het afgelopen was (of ze doen alsof). Begin eens bij de Circulaire van Madrid11 in het boek T.H. Tetens en besef dat dit Nazi-plannetje grotendeels verwezenlijkt is geworden en nu EU heet, onder meer dank zij menbers of the board of IG Farben.

Als het dus over alu-hoedjes gaat, wie houdt u het hoedje boven uw hoofd?

Computernerds

Misschien Bill Gates, u weet wel, die handige appelsienenverkoper die u ten voordele van zijn eigen financiële verheerlijking MS-DOS12 het besturingssysteem voor de IBM PC was origineel een placeholder, een voorlopig project, Quick and Dirty Operating System, geschreven door een IT’er die van plan was met meer tijd iets meer deftig uit te rollen. massaal doorverkocht en al 40 jaar de microcomputer markt quasi domineert met bagger software en concurrentievervalsing. Ja diezelfde man die zijn exorbitant fortuin ver weg van de belastingen heeft geparkeerd in foundations en nu de filantroop uithangt. Lees: betaald lobbywerk. Lees ook: belastingen betalen, dat is voor de kleine pet.

De geschiedenis van Gates is er allerminst een van een wetenschapper. Meer iets van een heel pientere opportunist die de juiste momenten en ideeën wist te kiezen. Je moet het uiteraard maar doen. Maar hoe hij het deed; door het eindeloos recycleren van brakke oude softwaretechnologie met een mooi kleedje rond, zich ondertussen daarmee steenrijk boerende, terwijl de gebruikers, de lusers13 term afkomstig van Simon Travaglia’s BOFH – Bastard Operator From Hell, met de frustraties van steeds weer crashende computers opgezadeld bleven. Dat die computers crashten, lag helemaal aan de architectuur van zijn software en het is pas met de ontwikkeling van OS/2 versie 2 op initiatief van IBM, meer dan 5 jaar nadat Intel de 80386 architectuur had geïntroduceerd die dat mogelijk maakte, dat Gates eindelijk volwassen software is beginnen produceren. Een initiatief dat hij dan nog meer dan 10 jaar in de koelkast heeft proberen te houden ten voordele van zijn eigen brakke legacy rommel, onder meer Windows 95. De leugen dat de hardware er nog niet klaar voor was14 komt overeen met de leugen dat mondmaskers niet noodzakelijk waren, is eenvoudig te weerleggen door de poging van IBM om OS/2 2.x in de markt te zetten – het enige wat je naast het naar nuttigheid gewogen spotgoedkope besturingssysteem nodig had, waren een paar latjes extra geheugen… dat OS/2 wel ten volle kon benutten en de gebruiker in staat stelde productief te zijn, in plaats van te worstelen met Word- software, die een nachtmerrie was als je er bijvoorbeeld afbeeldingen in plaatste, als het al niet crashte en je teksten naar de eeuwige bitmap-velden verbraste. Het is niet voor niks dat de Duisers in de jaren ’90 massaal de voorkeurs gaven aan Staroffice en men op veel plaatsen Linux implementeerde15 sommige officiële instanties zijn daarop terug gekomen, en sommigen van die zijn na een uitje van Microsoft producten, toch weer op Linux overgestapt..

De geschiedenis van Microsoft leest als een gigantische modderpoel waaruit nog geen enkele kikker in een prins is veranderd. Er zijn een paar sarcastische boekjes over geschreven: onder meer ‘Microserfs’ en ‘Barbarians led by Bill Gates’. Aanraders als u eens goed wil lachen.

Hij heeft een imperium opgebouwd, op basis van een quasi monopolie in bagger-software en stringente licentie-voorwaarden, waarin andere software-aanbieders werden gekortwiekt. Hail to Gates, die nu terug op het toneel verschijnt met zijn van de taksmannen in een foundation weggemoffeld fortuin om (onder meer) vaccins te ontwikkelen en te promoten. Je moet maar eens zelf zien wie allemaal schatplichtig gemaakt wordt aan het Gates virus16 https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database , ja ook Belgische universiteiten staan gretig met hun gehoorzaam handje open (ook Van Ranst), ofwel die hun grootste sponsor nog steeds de Belgische belastingbetaler is17 dus betalen we allemaal mee aan de koers van ons nationaal onderzoeksinstituut, dat dan misschien wel gekaapt wordt door …. . Dat corporate sturen van de wetenschap, dat is hetgeen Eisenhower en Kennedy ons voor waarschuwden. Het ruikt sterk naar achterpoortjesfilantropie, want terwijl de KUL de voorbije 5 jaar zo’n 22 miljoen kreeg toegestopt van the Gates Foundation, ging ongeveer het dubbele naar de Europese Commissie18 je weet wel, dat ondemocratisch angesteld clubje geldverbrassers. … voor onderzoek of als lobbygeld? Of iets Epstein-achtigs misschien?

Ik ben stout.

Het systeem van Foundations met belastingvoordelen wordt trouwens algemeen toegepast alwaar bakken geld wordt verdiend. Het is algemeen bekend dat Ikea zijn winsten via (o.m.) Nederlandse stichtingen kanaliseert en achter het bedrijf dat Mastercard uitgeeft, zitten een aantal Foundations, die obscuur kunnen blijven in hun doelen, en dus ook in de policy die ze hun dochterbedrijf opdringen, en die ook dienen om uit de greep van de fiscus te blijven. Belastingen betalen is voor de gewone pet.

Dat Gates in derdewereldlanden Auschwitz zou overgedaan hebben met het testen van vaccins, dat word gretig gedebunked door Snopes. Diezelfde Snopes die al betrapt werd op het verdedigen van pedofielen. Tja, als je weet dat Gates ook sommige factcheckers financiert… om nog maar te zwijgen op welke woordengoochelende manier sommige debunker sites sommige meer dan evidente feiten proberen te weerleggen: leerscholen voor advocaten is spé, dat zijn het vooral. Ook onze van linkse twitter-trollen geïnvadeerde Knack is zo’n factchecker (vooral met betrekking tot het parochiaal nieuws dan, wellicht). Om te wenen. Als dat de nieuwe waarheid is, is de aarde misschien wel echt plat.

En Gates die niks wil zeggen over diens relatie met Epstein, ondanks het feit dat er gegevens zijn dat ze veelvuldig contact hadden en zelfs over samenwerking aan het praten waren. Epstein was immers een wereldverbeteraar, enen in den trant van de Uebermensch-gedachte, die zelfs menselijke kweekprogramma’s in gedachten had. Gates denkt ook in die richting. Op een geforceerde manier. Bruine eugenetica in de aanhangwagen.

Het scepticisme tegenover een persoon als Gates is bijzonder mager. En dat is eufemistisch gesteld.

Ik had het eerder over economie, en als in die kunde opgeleid zijnde, weet ik daaromtrent wel iets meer dan de gemiddelde pet. Wel de skeppers mengen zich ook in dat debat, hetzij vanuit een wetenschappelijk geachte invalshoek. Het gaat dan meer over het aspect van de menselijke psychologie in (beurs)marktprocessen en dat is zeker boeiende materie. Irrationaliteit en de individualiteit zijn essentiële delen van de markten. Er staat een dubbel artikel van John Vos, uit 2015 op de Skepp website over het hoe en wel van beurshandel en de beslissingen van beleggers. Een item waar al veel boeken over geschreven zijn en heel wat meningen over bestaan.

Nochtans, the reality was very different.

Want wat ik er niet in lees, dat is, dat we niet in een vrije markt opereren, ook niet op de beurs. Het is een interventionistische markt, waar overheden en andere grote machtsblokken proberen te sturen naar waar het manna afgeleid wordt. En daar tussenin krabbellen kleine beleggers voor de kruimels. Uiteraard voer voor psychologen, maar daar heeft men het niet over. Nochtans, dit is toch wel een essentiële observatie die vakkundig genegeerd wordt.

HFT19 High Frequency Trading, de geïnformatiseerde techniek van het supersnel reageren op veranderingen op de markt. is geen conspiracy, het zorgde mee voor de corona beurscrash, tot er iemand de stekker uit de computers is gaan trekken omdat de schade die men toebracht het hele systeem dreigde te ontwrichten, en dat hadden we nog maar dik tien jaar geleden gehad. Dat de beurzen na corona zo snel herstelden, had niks met marktverwachtingen te maken, dan wel alles met QE door de nationale banken. Dat dergelijke ongebreidelde geldaanwas het inflatiespook onzichtbaar voedt, en de goedkope China import deflatoir tegenwerkt, en de slakkentrage velocity symptoom is van een zombie-economie die voor de schijn in stand gehouden wordt, daar hoor je de skeppers niet over. Tuurlijk niet, want het is planmatig, door de geldzieke overheden uitgestippeld beleid, onder meer academisch geruggesteund door een Paul De Grauwe, die de laatste jaren vooral pleit voor een toenemende overheid en geldhoeveelheid. Dat is geen conspiracy, dat is gewoon realiteit die ook door academici, Oostenrijkse economen voortdurend aan de kaak gesteld wordt.

Het gaat hun even boven hun petje20 en dat is overduidelijk geen aluminium hoedje.

Het is zoals Catherine Austin Fitts21 http://solari.com zei over wereldvrijhandel, there’s no free markets, there’s only Trade Wars and Tarrifs. Wel ja, al, er is geen vrije markt, er is een van interventionisme gestuurde slavenhandel met toegekende vrijheden. Hoe kun je meer dan 50% overheidsbeslag en een democratie die er toch niet toe doet anders noemen?22 Neem daarvoor de Belien-doctrine in de hand, waar na WO1 de drie partijen (Christenen, Liberalen en Socialisten) met Albert I overeen kwamen dat de partijen het Koningshuis zouden ondersteunen, terwijl het Koningshuis deze drie partijen aan de macht zou houden, duidelijk een afspraak met mutual benefits. De rest is cordon sanitaire en ander funest politiek gedoe.

Net als in de wetenschap, verhult men ook in de economie de werkelijkheid, en dat door middel van politiek. Ook dat wordt door Skepp niet onderkend en aan de kaak gesteld. Het is nochtans dikwijls zoo eenvoudig, follow the money. Een reden zou kunnen zijn dat men economie niet als wetenschap erkent. Economie is dat ook niet en de academische benadering is ook maar een beperkte beschrijvende studie van wat zich in de wereld afspeelt. Je kunt daar als ‘echte’ wetenschapper smalend over doen, maar het geeft wel broodnodige inzichten bloot over hoe de politiek de maatschappij misbruikt. Inzicht in hoe het geld stroomt legt de verhulde misbruiken bloot.

Zoals diezelfde Fitts onthulde dat de Amerikaanse federale overheid over de laatste 20 jaar zo’n 21 triljoen23 21.000 miljard USD mist… unaccounted adjustments, boekingen waar geen verantwoording voor bestaat. Ze kon dat doen dankzij professor Mark Skidmore die zijn studenten aan het werk het gezet om de nationale boekhouding van de VS uit te pluizen. OK, de VS is een groot land en er wordt al eens geld uitgegeven waar geen papier voor is of waarvan het bewijs verloren is gegaan. Je kunt dat geloven tot de lezer beseft hoeveel 21 triljoen is, dat is 21.000 miljard. Dat komt overeen met de federale staatsschuld van die supermacht. (onderzoek gedaan in 2019) Dan wordt elke belezen mens sceptisch… als ik de vraag stel of de Skeppers zich al eens afgevraagd hebben of dit ook in dit land gebeurt, dan wordt daar maar lauw op gereageerd. Over wat heb ik het, denken ze wellicht? Een potje dat bedekseld moet blijven, vermoed ik. In de VS althans, want daar is de kwestie even in de media geweest, zonder evenwel tot wereldwijde rellen en protestbetogingen te escaleren zoals sommige andere nieuwsberichten. Hier hoorden we niks van dat verdwenen overheidsgeld, want men kon het Trump niet aanwrijven. Het werd in de VS toegedekt met Fasab 56, een boekhoudrichtlijn die meteen de praktijk legaliseert. Case closed, going back to business. Een ware scepticus stelt zich hierbij vragen… de Skeppers daarentegen… ook niet deze in de VS.

Als je het van de economische kant bekijkt, als je het geld volgt, kom je soms tot verrassende inzichten, die je anders had gemist.

Waarom dat Gates zijn fortuin in een Foundation steekt, is omdat het dan uit de klauwen van de fiscus kan blijven. Meer nog, de verantwoordingsvereisten zijn minimaal. Dat is ook het geval met een bedrijf als Mastercard, uitgever van plastic geld. Achter dat bedrijf zitten een aantal Foundations, waarlangs niet alleen geld fiscaal gunstig wordt weggesluisd, maar ook een eigen bedrijfscultuur wordt geforceerd. Zoals het droogleggen van de geldstromen naar dissidente meningen.

Dat staat in lijn met het UBI24 universeel basis inkomen, waarin elk een basisoverheidstoelage krijgt. Het geld daarvoor zal uit de lucht gemaakt worden25 Quantitative Easing, de obedience die ermee zal samenhangen, niet. Want u verwacht toch niet dat u UBI zal krijgen van een overheid, die u als dissident steeds weer op de korrel neemt? Nee-nee, allemaal in de pas lopen als slaven. Mondje open. Slikken. Verder werken.

Ook de media-bedrijven zoals Facebook, Youtube en Twitter, gaan verder dan zomaar de regels van het fatsoen afdwingen. Meningen worden gecensureerd. The science is settled. Het is niet enkel in China dat men actief meningen stuurt op deze platformen. Wie niet meeblaat met de kudde vliegt er af.

Wat ik vermoed, dat is dat Skepp zich expliciet niet inlaat met diepgaande financiële onderzoeken. Gezien het kleutergehalte van hun artikels, dienen ze slechts een rookgordijn, als de marketing-afdeling van IG Farben. En dat is uiteraard wel vreemd voor een groep academici, die onafhankelijkheid en wetenschap verheerlijken. Terwijl ze uiteindelijk ook maar afhankelijk zijn van de betoelaging van het regime en giften van Foundations. Wiens brood men eet…

IG Farben? Wie?

IG Farben was het conglomeraat van Duitse chemiereuzen, ontstaan net voor de eerste wereldoorlog en verantwoordelijk geacht voor de financiering van de opmars van de Nazi’s. De chemie waarmee de Vlaamse velden vergiftigd werden26 en waar nog altijd slachtoffers door vallen, zoals meer kanker in die regio in 14-18 komt van deze firma’s, het gas waarmee de joden gedecimeerd werden, check. De oorlogsfabrieken van de Nazi’s waren grotendeels in handen van dit industrieel-militair complex, dat aan de touwtjes trok. Goed om weten is, dat IG Farben over gans de wereld licenties vertegenwoordigde en daarmee ook bij de geallieerde vijand in de pap te brokken had. IG Farben werd pas eind vorige eeuw volledig ontmanteld, wat bewijst welk een gigantisch kluwen deze octopus zich gesponnen had. Het leeft zonder meer voort in de farmacie en de petrochemie van Bayer, BASF, Novartis enz. Dat is nu wel eens een zekerheid.

Bezie alles van (petro)chemie maar als een soort van kartel, die met en van elkaar leven.

Gooi het nu eens allemaal bij elkaar: er is een drain, waarin onze meerwaarde verdwijnt (de financiële crisissen, de missing trillions, +50% staatsbeslag met een dysfunctionele overheid). Waarom zou je de aarde op een dergelijke manier vergiftigen, zoals de petrochemie dat al decennia lang doet, waarom zou je voorstellen om zonlicht te blokkeren in een gigantische experiment dat slechts theoretisch onderzocht werd?27 voorstel van onder meer Bill Gates en in China heeft men al testen gedaan met het verspreiden van metalen in de lucht om het weer te beïnvloeden. Waarom zou je ziektes eerder symptomatisch behandelen dan wel definitief genezen en werkzame behandelingen verbieden en zo de verspreiding van gevaarlijke virussen toestaan…

Waarom zou je dat doen als je geen plan B had? Plan B zijnde dat als deze bol verkloot is, er een andere wacht om naartoe te vluchten. Best niet zo eentje waar een GMO zit te wachten, zoals de allusie van de Alien-franchise. Die Alien filmreeks is te zien als een allegorie waar GMO’s ons naar toe kunnen brengen – het wordt immers voorgesteld als dat de Alien een door een vermenselijkte robot gecreëerd wezen is op basis van buitenaards DNA, die dan die mens op de meest gruwelijke manier voor zijn eigen procreatie exploiteert, daarbij het wezen ‘mens’ geen emotionele waarde toekennend – gewetenloos, brutaal, extreem doelgericht.

Wat een treffende gelijkenis.

Dat ze dan maar meteen vertrekken en hun GMO-technologie meenemen. Die Genetisch Gemodificeerde Organismen, waarvan de externaliteiten niet onvoldoende maar totaal niet onderzocht zijn. Welk zijn de langetermijn effecten van deze technologie, in het bijzonder de negatieve uiteraard? Wordt niet onderzocht, ergo, je mag zelfs de vraag niet stellen want dan ben je een ketter. Een schetenwapsketter!

Nochtans zijn er nu reeds ernstige vragen bij de ondertussen grootschalige uitrol van die GMO’s. Onmiskenbaar element is de gigantische hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die daarover gesproeid worden. Het verhaal dat GMO minder chemie betekent is een leugen. Waarom zit er glyfosaat in uw tampon of uw kledij? Dat is omdat men in India et al. kwistig van dat product over de katoenplantages vernevelt. Daar en in Zuid Amerika waar de GMO-soja welig tiert, weet men ondertussen al dat de koppelverkoop van gepatenteerde GMO zaden en de vele liters bestrijdingsmiddelen levens kosten. Van kanker tot zelfmoord. Want GMO’s bevrijden niemand, ze maken de boeren tot nog grotere slaven omdat het van de boerestiel een rentedragend model maakt. Immers, van je oogst wordt ieder jaar een deel afgedragen aan een IG Farben nazaat (o.m. Bayer) voor de aanschaf van zaden en ‘randprodukten’. Terwijl zaad eigenlijk ook gratis kan zelf geoogst worden van de vorige aanplantingen. Echter niet bij GMO’s. Puur rechtsgrondelijk omdat het bij geschrift verboden is28 en ja boeren worden actief vervolgd als ze dit schenden., uiteraard ook technisch wetenschappelijk omdat de modificatie bij volgende generaties hoogstwaarschijnlijk zal muteren. In een ongewenste of niet levensvatbare plant.

Het is hoogtechnologisch prutsen met natuur en gezondheid. Want de effecten van het eten van de genetisch veranderde plant zelf, daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Dat wordt zonder meer als veilig beschouwd.

Het is het miskennen van het voorzichtigheidsprincipe en inderdaad, soms moet je wel een risico durven nemen om vooruitgang te boeken. Zullen GMO’s echter in staat zijn de hongerige monden van de bevolkingsaanwas te vullen of is het in de eerste plaats een verdienmodel? De houding in verband met voorzichtigheid bij GMO’s staat in contrast met de dubieuze houding tegenover mondmaskers en Corona. Daar moeten we wel voorzichtig zijn en onze eigen bekdampen bij ons houden, terwijl we al eeuwen continu mekaar besmetten en zo immuniteit opbouwen. Vanaf het moment dat er weer mondmaskers beschikbaar zijn, uiteraard. Of de andere même die tussen de experts en de politiek wordt afgesproken in het gelijknamige programma.

Dat is allemaal geen wetenschap maar volksverlakkerij, het is politiek met een beerputgeur.

Mondmaskerslaven riskeren vooral een lagere immuniteit. Vergelijk het met Dettol of bleekwater, nee niet drinken aub. Ook dergelijke onzin vinden de skeppers nodig om te debunken. Nogmaals, wie houdt u een alu-hoedje boven het hoofd? Of het mondmaskertje in de rol van minister Geens?

1984 with a vengance

Tuurlijk, want elkeen die geen volgzaam schaap is en durft tegen te spreken, wordt gedemoniseerd en straks misschien wel gecriminaliseerd als complotdenker. Het gedachtenpolizei-model draait op volle toeren. Wij denken voor u, u dient enkel nog meerwaarde te produceren29 hoewel, de bullshitjobs in gedachten, is dat slechts in marginale hoeveelheden, zie daarvoor mijn ander artikel en denk na of u nog nuttig zult zijn, bestaansrecht zal hebben. en belastingen af te dragen. Krüger-Dunninger wordt u opgedrongen – waarin gesteld wordt dat domme mensen niet in staat zijn te beseffen dat ze dom zijn en dus vinden van henzelf dat ze slimmer zijn dan ze in werkelijkheid zijn30 de stelling is omstreden – naar analogie zou je kunnen stellen dat slimme mensen zouden kunnen dom gehouden worden omdat ze niet beseffen dat ze slimmer zijn dan dat ze zelf beseffen – en ongetwijfeld bestaan daar socio-psychologische methodes voor. Of nog andere.

Het is Mockingbird in een volgende iteratie, maar een stuk geniepiger. Want die domme werkmens is in die duizenden jaren een heel stuk slimmer geworden, vooral dan de middenklasse, en blijkt steeds moeilijker onder de duim te houden. Dus moet ook de menselijke geest ver-slaafd worden.

Homeopathiefobie

Nee, geen Homofobie, het gaat hier over de angst voor die andere middelen die geneeskrachtigheid toegeschreven worden. Dat water of die suikerbolletjes zonder wetenschappelijke basis voor hun werkzaamheid31 die is er bv. Voor het verdovingsmiddel paracetamol ook niet… die echter oh miracle, soms wel werken.

Placebo hoor ik u denken. Ja zeker, daar is ook al veel over geschreven. Het fenomeen wordt zeker niet ontkend. Maar toch is er meer.

De theorie baseert zich op de bijzonder eigenschappen van water, met name diens geheugeneffect. Het zijn niet de kleinste die dat idee genegen zijn, zoals nobelprijswinnaar en ontrafelaar van het DNA van AIDS Luc Montagnier. Die man heeft zeker zijn strepen verdiend en heeft in een experiment bewezen dat DNA kan ‘opgenomen’ worden, elektronisch getransporteerd, en elders gereconstrueerd, met als oplosmiddel water. Plots wordt Montagnier door sommigen afgedaan als een seniele oude man…

Uiteraard is er hier een machtsstrijd aan de gang, want moest homeopathie absoluut niet werken, dan zou het al lang niet meer bestaan. De directe concurrent is de gewone geneesmiddelenmarkt, met werkbare bestanddelen… eh daar bestaan ook voldoende studies over dat die bestanddelen nogal dikwijls niet het gewenste effect hebben en vooral veel nevenwerkingen. Ik heb het bv. over het gros van de chemotherapie, of over medicatie tegen neurologische aandoeningen (en gans de DSM-apotheek). Uiteraard wordt er volop gelogen in de cijfers door middel van foute statistiek (niemand snapt dat toch) en gunstig uitgezette targets. Ook daar is er veel dat bruutweg niet ‘werkt’. Ook daar bestaat placebo. Maar het brengt gigantisch veel op. Door middel van stringente toetredingsvoorwaarden, want wat zijn clinical trials anders, wordt het soft monopolie in stand gehouden, wordt er geveinsd dat het ontwikkelen van een geneesmiddel heel veel geld kost (alles wordt in house32 of onder mekaar gedaan, dus kan er mooi gesjoemeld worden met de kosten), wordt het dan heel goedkoop geproduceerd en vervolgens via een verkoopnetwerk gesleten aan de voorschrijvers, de dokters. Die laatste hebben geen farmaceutische kennis en gaan af op wat hun verteld wordt, onder meer in van de farmacie georganiseerde congressen. Ziekten behandelen is big business, het is Gigantisme33 cfr. Geert Noels. Daarom ook dat je het beter kunt uitzetten als een perpetueel verdienmodel dan als probleemoplossend.

Daarom dat de Skeppers op dergelijk drieste manier in het veld gezet worden om deze verwaterde concurrent voor de veel te dure geneesmiddelenmarkt uit te schakelen.

Een alu hoedje zal u niet beschermen tegen de effecten van homeopathie, maar ik wijk af, gelieve u daarvoor te verdiepen in het lijvig werk van Konstantin Meyl en diens scalaire fysica34 ‘t is allemaal nie waar zulle..

Dat ik nog zo’n ketterij; de energetische benadering van de geneeskunde. Dat is geen zever want een goede chemicus/fysicus zal u kunnen vertellen dat achter al die processen … energie en informatie zitten. Het kind met het badwater weggooien is hier dus niet gepast, hoewel er toegegeven heel wat sjoemelaars in de alternatieve sector actief zijn. Nochtans hebben de Russen in de tweede helft van de vorige eeuw heel wat onderzoek gedaan naar de energetische achtergrond van de fysica35 Meyl, Kozyrev, Bearden et al. De fysisch-chemische manier is m.a.w. niet de enige manier. Maar die is niet verkoopbaar in een doosje. En ze zou wel eens effectiever kunnen zijn.

De Vax-lobby

De skeppers zijn de uitgesproken promotors van vaccins. Ze zullen ons behoeden voor alle ziektes, inclusief deze die de IG Farben fabrieken veroorzaakt hebben. Koppelverkoop dus. Vaccins dienen vooral als cash cow. Het is relatief goedkoop te produceren, er zijn geen risico’s (in de VS kun je de farmacie niet aanklagen voor negatieve effecten van vaccins) en je kunt het vermarketen als een massaproduct. Denk maar aan de vele verplichte vaccins bij kinderen en de hysterie bij onder meer de varkensgriep, waar overheden massa’s ongebruikte vaccins hebben moeten vernietigen – de drain van het gemeenschapsgeld. Het zit er met Corona weer aan te komen… iets met ezels en stenen.

Nochtans zijn er serieuze vragen bij de effectiviteit en de neveneffecten van die vaccins; virussen muteren immers waardoor het vaccin een valse gerustheid van bescherming creëert. Denk niet dat pakweg een corona, HPV of rota-vaccin u blijvend of helemaal beschermt.

Zo is er enkel bescherming voor de stammen die in het vaccin zitten. Het is bij het volk goed bekend van het griepvaccin, maar bij HPV wordt daar niet breed over bericht. Bij dat vaccin zijn de virusstammen niet enkel beperkt (en men moet van oude voorraden af, vandaar dat ze via de scholen verpatst worden, want er staat al een betere versie in het magazijn klaar), maar ook zijn de vaccins slechts beperkt beschermend in tijd; na iets van 10 jaar is hervaccinatie noodzakelijk. Het uitstrijkje, de andere manier om baarmoederhalskanker in snelheid te pakken, mag u dus niet achterwege laten. Maar dat staat niet in de reclame, uiteraard. Dat wordt niet of onvoldoende geduid. Ik herinner mij dat de HPV-vaccinatie in school gewoon werd aangekondigd met een brief en dat je het kon weigeren. Maar uitleg, nee die kwam er niet.

Vaccins bevatten ook dikwijls technisch-noodzakelijke stoffen die auto-immuunreacties kunnen veroorzaken, zoals de aluminiumverbindingen die essentieel zijn in de werking van het vaccin. Daar zijn daadwerkelijk problemen mee en daar wordt onvoldoende voor gewaarschuwd. In de VS zijn producenten van vaccins wettelijk vrijgesteld van aansprakelijkheid voor eventuele negatieve effecten veroorzaakt door hun producten. Welke motieven daar ook achter zitten, het is verkeerd en een aanfluiting van de redelijkheid. Je externaliteiten als commercieel bedrijf op die manier afwimpelen op de gemeenschap (en het slachtoffer) kan enkel in een crimineel zakenmodel. Maar daar zijn we uiteraard niet kritisch tegenover…

Skeppers prediken de ‘waarheid’ waarmee ze armoede veroorzaken

Met hun acties beperken skeppers de vrije wil. Sommige ontwikkelingen die de gevestigde orde bedreigen, gebeuren niet. Mensen lijden en sterven omwille van de eenzijdige benaderingen in de geneeskunde. Wist u dat elke pathologie zijn protocol heeft, in welke medische handelingen er mogen gebeuren en in welke medicatie er mag toegepast worden? Het komt logisch over. Het is echter hard ingebakken in de ziekteverzekering die bepaalt wie medische handelingen mag stellen en met wat. En die ziekteverzekering wordt geadviseerd door de farmacie. Eventuele behandelingen die wel beneficiair zouden zijn maar niet toegelaten of niet door gekwalificeerde mensen worden uitgevoerd… zijn verboden. De muur der toelating is steil en eenzaam. 

Dat is wat we ‘zachte monopolies’ noemen. Het zijn geen echte monopolies naar de letter van het begrip maar het effect is er wel. Eigenlijk zijn het oligopolies door afspraken. Want wat ik de laatste 30 jaar heb zien gebeuren, is dat de wereld wordt omgeven door een web van obligate administratie. Door die administratie wordt alles controleerbaar en de administratie wordt de waarheid geacht te zijn. Nochtans is de administratieve optekening dikwijls verder af van de waarheid. Erger, ik ken genoeg voorbeelden waar de administratie wordt misbruikt om de waarheid geweld aan te doen. Valsheid in geschrifte noemt men dat. En daar wordt te weinig aan gedaan, zeker als het om bepaalde belangen gaat. Leve de juridische woordenkronkel.

Misschien is het dat wat men bedoelt met de nieuwe normaal.

In George Orwell’s “1984” he wrote that “Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been repainted, every statue and street building has been renamed, every date has been altered. History has stopped.”

Wel ja, daar spelen de skeppers een grote rol in. Het zijn zij die uw alu-hoedje plooien en het u gaan verplichten op te zetten. En dan zitten gniffelen in hun salonneke.

De Sloveense muziekgroep Laibach oreerde in het nummer ‘Resistance is Futile’, uit het album ‘Sceptre’36 en dat is op zich geïnspireerd op de Star-Trek franchise waarin gerobotiseerde gecollectiviseerde wezens alle andere beschavingen dwangmatig willen assimileren tot hun visie en bestaan.:

We’ll erase the quality of life
For all of you
Existence as you know it Is over
Resistance is futile

Dat is onvrijheid, dat is armoede. Make your choice37 quote uit de film ‘Saw’

References   [ + ]

1. en die heb ik opgeraapt van een Facebook-vriend, schitterend trouwens
2. https://christiananswers.net/q-aig/aig-c034.html
3. ooit de titel van een schitterende collumn van Kaaiman, Koen Meulenare in De Tijd, ging over Vandelanotte, windmolens en smeergeld.
4. en dat klopt, het is een poging om menselijke gedragingen te begrijpen en in modellen te gieten, die dikwijls onjuist of onvolledig zijn juist omdat de werkelijkheid veel chaotischer is dan een model ooit zou kunnen omvatten. Ik vergelijk economische modellen graag met klimaatmodellen, en dat is gewoon terecht.
5. Dat zijn eigenlijk de extremisten onder de economisten, maar ze bieden wel heel boeiende inzichten ten gronde
6. https://skepp.be/nl/waar-hitler-over-de-valse-speurtocht-naar-de-verdwenen-f%C3%BChrer
7. In een slaapverwekkende boekbespreking, zeker voor wie wat meer weet omtrent deze bruine bende.
8. De spotprent van een heropgestane Hitler in deze tijd https://www.imdb.com/title/tt4176826/
9. ondervoorzitter, wetenschapsjournalist VRT
10. gewezen huisarts, nu journalist o.m. voor EOS magazine
11. in het boek T.H. Tetens
12. het besturingssysteem voor de IBM PC was origineel een placeholder, een voorlopig project, Quick and Dirty Operating System, geschreven door een IT’er die van plan was met meer tijd iets meer deftig uit te rollen.
13. term afkomstig van Simon Travaglia’s BOFH – Bastard Operator From Hell
14. komt overeen met de leugen dat mondmaskers niet noodzakelijk waren
15. sommige officiële instanties zijn daarop terug gekomen, en sommigen van die zijn na een uitje van Microsoft producten, toch weer op Linux overgestapt.
16. https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database
17. dus betalen we allemaal mee aan de koers van ons nationaal onderzoeksinstituut, dat dan misschien wel gekaapt wordt door ….
18. je weet wel, dat ondemocratisch angesteld clubje geldverbrassers.
19. High Frequency Trading, de geïnformatiseerde techniek van het supersnel reageren op veranderingen op de markt.
20. en dat is overduidelijk geen aluminium hoedje
21. http://solari.com
22. Neem daarvoor de Belien-doctrine in de hand, waar na WO1 de drie partijen (Christenen, Liberalen en Socialisten) met Albert I overeen kwamen dat de partijen het Koningshuis zouden ondersteunen, terwijl het Koningshuis deze drie partijen aan de macht zou houden, duidelijk een afspraak met mutual benefits. De rest is cordon sanitaire en ander funest politiek gedoe.
23. 21.000 miljard USD
24. universeel basis inkomen
25. Quantitative Easing
26. en waar nog altijd slachtoffers door vallen, zoals meer kanker in die regio
27. voorstel van onder meer Bill Gates en in China heeft men al testen gedaan met het verspreiden van metalen in de lucht om het weer te beïnvloeden.
28. en ja boeren worden actief vervolgd als ze dit schenden.
29. hoewel, de bullshitjobs in gedachten, is dat slechts in marginale hoeveelheden, zie daarvoor mijn ander artikel en denk na of u nog nuttig zult zijn, bestaansrecht zal hebben.
30. de stelling is omstreden
31. die is er bv. Voor het verdovingsmiddel paracetamol ook niet
32. of onder mekaar
33. cfr. Geert Noels
34. ‘t is allemaal nie waar zulle.
35. Meyl, Kozyrev, Bearden et al
36. en dat is op zich geïnspireerd op de Star-Trek franchise waarin gerobotiseerde gecollectiviseerde wezens alle andere beschavingen dwangmatig willen assimileren tot hun visie en bestaan.
37. quote uit de film ‘Saw’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *