Te groot overheidsbeslag elimineert de democratie

Als het gaat over het overheidsbeslag, dan beweeg ik mij misschien op glad ijs, want ik ga natuurlijk kritiek leveren en dat wordt vandaag de dag bestempel als ‘anti-overheidsdenken’.

Ik draag mijn schandvlek met trots.

Als we het hebben over een overheid, die meer dan 50 % van het BBP beheerst, dan heb je feitelijk een monopolie op meer dan de helft van de middelen in de economie. Die je afroomt door middel van allerhande belastingen en die je uitgeeft via een bureaucratisch systeem.

Lees verder