U wordt belogen (Het is ook een uitstekend boek van Jeff Hoeybergs)

Het is een boutade in menig oppositiediscours en omdat leugens daarom niet noodzakelijk absoluut zijn, en bepaalde vormen van waarheidsverdraaiing in sommige omstandigheden worden getolereerd, blijft de vraag, wanneer iets dan werkelijke een leugen is, dikwijls open voor debat.

Maar het kan uiteraard geen kwaad even een lijn proberen te trekken.

George Orwell had het over Newspeak, en Webster had het over woorden waarvan de betekenis zou worden aangepast. Populisme en verbloeming door andere appreciatie-criteria zijn ook vlot gehanteerde methode. Some pigs are more equal than other pigs. Jullie weten wel over welk zwijn het gaat. Make your choice.

Zo hebben we momenteel een beroepsleugenaar als minister van volksgezondheid: Frank Vanden Broucke. Dat is in goede lijn, want het departement gezondheidszorg is gestoeld op vervalste wetgeving uit de jaren 1960. Een spook dat elke zoveel jaar wel eens weer boven komt drijven maar vakkundig door de dienstdoende minister in een diepere schuif wordt geschoven. Hopelijk steekt hij het deze keer niet in brand.

Ook onze Eerste Minister is een liegebeest, zo verkondigde hij dat er 5 keer meer ongevaccineerde dan gevaccineerde op intensieve lagen, terwijl dat de cijfers een heel ander beeld toonden, namelijk dat er iets meer gevaxte op intensief lagen1 https://pnws.be/pinokkio-de-croo-liegt-over-coronabezetting-ic/. Of toen hij verklaarde dat niet gevaxineerden 9 keer meer kans maakten om ziek te worden en die uitspraak dan moest terugnemen met de flauwe correctie dat de cijfers verkeerd waren maar het grotere plaatje wel. En ook dat klopte niet. Dat is natuurlijk een heel (s)linkse manier van een liberale premier om zo de mainstream massa blaasjes wijs te maken. Niet moeilijk als je er zelf één bent, natuurlijk.

Volgens Liliane Schoofs, neurobiologe aan de KUL en vicerector, zijn vaccins helemaal niet in staat om transmissie tegen te gaan, ze tweete: “Een intramusculair toegediend vaccin kan de transmissie van een mucosale infectie niet stoppen. = Immunologische basiskennis. Heeft met solidariteit van kinderen versus volwassenen niets vandoen.2 https://twitter.com/SchoofsLiliane/status/1473705690703310865 en “Kort door de bocht komt het er op neer dat de opgetrommelde soldaten de plaats van de oorlog niet vinden.” – DAT wil dus zeggen dat zowel de mediageile experts en de politiek al sedert de hele vaccinatiecampagne aan het liegen zijn wat betreft de effecten van vaccins tegen transmissie. En zeg niet dat zij dit ook niet wisten. Dat zou helemaal gelogen zijn.

Men heeft geen zicht meer op waar de miljarden overheidsgeld naar toe gaan en de rapportage is een mistig kluwen waar ook het Rekenhof niet meer uit geraakt. Of het nu het detail Kaouakibi is, of een Brusselse regering vol Nieuwe Belgen, de evidentie van de Waalse regering of OpenVLD’ers en andere Vlaamse leugenaars, het is een stoofpot van dampende leugens richting doofpot. Ze sjoemelen er op los met ondoorzichtige boekhoudingen en niet of slecht controleerbare boekingen.

Over Kaouakibi gesproken. Van Quickenborne gaat de winkeldiefstallen beter beteugelen, op zich een goede zaak voor de kleine zelfstandige, op voorwaarde dat de lokale gerechtelijke instanties interesse tonen voor de bagatellen waar kleine ondernemers mee af te rekenen krijgen. Tegelijkertijd sjoemelt een actief partijlid in eigen rangen er op los met geld van de staat. En daar doet niemand van in die eigen rangen iets aan. Zou ze iets kunnen blootleggen?

De BTW administratie is een boete-administratie, die de minste fout van de belastingplichtige ondernemer beboet, hoewel hun eigen ambtenaren-features steeds buiten schot blijven. Als je moet procederen tegen de overheid kun je nimmer aanspraak maken op een rechtsplegingsvergoeding en de sancties voor de overijverige ambtenaren in de praktijk onbestaand. Je hebt dus nul verweer. Tel daarbij de gehanteerde rentevoeten, grootteorden 8% (ja, ik wil daar gerust mijn spaargeld beleggen, of ja ook weer niet, want je ziet het wellicht nooit meer terug), de argumentatie vervalst. Zo vroeg ik ooit eens uitleg bij de sociale bijdrage voor vennootschappen. De repliek luidde dat men na veel onderhandelen had beslist om die bijdrage te laten afhangen van het resultaat (rekeningen 7 min 6 in de boekhouding) en daarom had beslist om de heffing te laten afhangen van het balanstotaal (rekeningen 1 tot 5). De boekhouders kloppen zich nu met hun hoofd de tafel in twee. Dit is liegen en bedriegen in het openbaar.

Wie het verhaal van Urbanus en de Belastingcontroleur kent, die weet dat de man in kwestie daarnig gepest is geweest en is gaan bleiten bij den Urbain totdat die er medelijden mee kreeg. Staat in zijn biografie. Misschien was dat nog zo geen slechte actie.

Voor de administratie staat een (verkoop)compromis gelijk aan zekerheid dus belastbaarheid. Als u in 2020 een compromis tekent voor de verkoop van een gebouw (zonder opschortende voorwaarde naar het jaar erop), en de akte wordt in 2021 verleend, dan is de meerwaarde in 2020 verschuldigd. Een totale vervreemding van de actualiteit van waarde en geld, puur gericht om bedrijven op schalkse wijze te melken. Want meerwaarde is pas meerwaarde op het moment dat ze gerealiseerd wordt, niet wanneer het lucratief contract wordt afgesloten. Maar geld binnen is geld binnen denken de staatsdieven.

In Limburg werd een transportbedrijf gegijzeld door de administratie voor vermeende inbreuken. Er werd administratief beslag gelegd op de bankrekeningen van het bedrijf met een omvangrijke cash-flow. Nadien werd de administratie op alle vlak teruggefloten, ook de originele claims, en verder gebeurde er niets. Aja, nog een verzameling aan hartinfarcten en andere stress gerelateerde ziektes bij de bedrijfsleiders.

Ja jongens, vroeger stond aan de ingang van menig boerderij een riek, om ongewenste gasten te verjagen. Een inspirerende gewoonte.

Wie de boeken van Walter Baeyens heeft gelezen, en net zoals ik braaf met zijn ouders naar het Journaal op BRT zat te zien tijdens de jaren ‘80, beseft dat men u toen al elke dag een handvol leugens op de mouw heeft gespeld. Bavo Claes, Martine Tanghe et al, de Mockingbirds van de BRT. De echt relevante belangen werden u niet kond gemaakt. U kreeg het kluitje in het riet. Tot zover de aangeprezen kwaliteitsjournalistiek. Als men de leugen elke dag herhaalt, gelooft het volk die. Een fenomeen dat nu pijnlijk duidelijk wordt in de Newspeak van DPG, de gesubsidieerde regimepers.

De polarisering in het vaccinatiedebat. Debiele berichtgeving over ramen openzetten en turbobooster dampkappen. Vermeende steekproeven, dat de Belg niet minder belastingen zou wensen. De berichten rond de gefabriceerde polarisering in de maatschappij in het vaccinatiedebat. De klimaatverandering die in feite een solar minimum is. Allemaal smokescreens voor een economische staatsgreep van financiële verborgenheden achter centrale banken en niet-democratische organisaties zoals het WEF en de UN.

Wat u men aan het begin van de Covid-crisis niet heeft verteld, is dat de geldhoeveelheid in een ruk maal vier is gegaan. Dat ligt niet aan Corona, dat ligt aan de toen nakende implosie van het financieel systeem, nog steeds in de nasleep van de crisis van 2008. Het werkt echter slechts verdovend en de rekening komt nu en straks via de inflatie binnengesijpeld. Vergis u niet, inflatie wordt niet veroorzaakt door stijgende prijzen, typisch die van energie nu. Inflatie wordt veroorzaakt door het bijmaken van geld (en dat in circulatie brengen) zonder dat er meerwaarde tegenover staat. De prijs van petroleum is, gecorrigeerd voor inflatie, nu ongeveer gelijk met die begin de jaren ‘80. Het is dus niet de prijs van de olie die gestegen is, het geld is minder waard geworden.

We zitten in The Skyscraper Curse. Wie mee is met economische begrippen, er is jawel een boek3 https://mises.org/library/skyscraper-curse over geschreven. Kort uitgelegd gaat het over de empirische vaststelling dat net voor een beurscrash en daarop volgende economische crisis, er een hoger dan hoogste skyscraper in aanbouw was. Dat werd in 2008 bevestigd met de toren in Dubai. Eigenlijk is de toren het symptoom van goedkoop en veel geld, waardoor een dergelijk groot project anders niet mogelijk was. We zitten momenteel weer in zo’n periode, edoch zonder skyscraper. Corona kwam als een godsgeschenk voor de financiële markten met nog meer goedkoop geld om de eindeloze modderputten tijdelijk te stabiliseren. Ondertussen ligt de economie aan een continu infuus van goedkoop makkelijk geld, dat weliswaar gewoon uit het niets wordt bijgemaakt. En warempel de economie boomt, ondanks dat je hier en daar berichten over vertragingen hoort en her en der wel open voorraadposities weer worden bijgevuld, blijven de bedrijven volop orders uitleveren.

We zitten in een kunstmatige boom. En daarna komt de bust. De crisis, de ontslagen, de miserie. Maar uiteraard ook de grote hoeveelheden omver gevallen waardevolle ondernemingen die zich te ver gewaagd hebben en vervolgens door koopgrage partijen voor een habbekrats worden opgekocht. Er is al een massale opkoop beweging van landerijen bij de uitgeperste boeren wereldwijd, landbouwgrond wordt een hard asset van grote conglomeraten. Straks staat ook de secundaire sector weer in de solden.

Als u de politie belt voor een inbraak, dan komen ze minder snel dan de stormtroopers voor een corona-inbreuk. Het doet met denken aan die WO-I documentaire ‘They shall not grow old’, die ik zag op de avond van 11 november. Jonge mannen die klaargestoomd, geïndoctrineerd werden, om te gaan ‘vechten’ in en uit de loopgraven, en daarbij compleet onmenselijk te wezen. De opluchting van de Duitse krijgsgevangenen die je kan ontwaren spreekt boekdelen. De onwezenlijke stilte en het hopeloos gevoel bij de wapenstilstand ook. Dit was een oorlog die opgezet werd door leugenaars die een hele horde mensen heeft opgeofferd voor niets om daar persoonlijk financieel voordeel uit te slaan. De misdadigers bevonden zich veilig in The City. Het was niet Duitsland welk oorlog wilde, het was The City, want hun belangen in het Gemenebest werden beetje bij beetje ondergraven door de internationalisering van de Duitse economie. Een Duitse economie die geraakt was waar ze was door een hard werkend volk. Al die brave jongens zijn geslacht voor stom geld.

Als je de verhalen van de corona-invallen hoort, bekruipt je eenzelfde gevoel.

Doe die agenten hun uniform af, haal ze uit hun indoctrinatie, en ze beseffen dat ze u beliegen.

Want de vaccins verhinderen transmissie van het virus niet. De geteste ongevaxte zijn veel veiliger voor hun medemens. En hoewel de vaccins wel werken in het begin, neemt hun werking reeds over de eerste zes maanden drastisch af. Is het dan het vaccin dat de infectie bevecht of is het het mens-eigen immuunsysteem? De vraag wordt niet gesteld, pure FIF4 Fuck the Inconvenient Facts, een letterwoord van Fernand Haesbrouck.

De vaccins worden u verkocht door bedrijven die ellenlange lijsten aan misdaden5 https://lawyerinc.com/biggest-pfizer-lawsuits/ met zich meeslepen waarvan de ‘settlements’, het afkopen van de rechtszaken, gewoon als een productiefactor worden doorgerekend in de prijzen die ze de overheden aanrekenen voor hun petrochemisch oplichtingsmodel. Broekzak vestzak dus.

Pfizer was een dik jaar geleden virtueel failliet en plots komen ze daar sneller dan snel met een vaccin op de proppen. Niemand die zich daar vragen bij stelt.

Ondertussen wordt er onder corona gunstmaatregelen gecashed door onderbetaalde ziekenhuizen, heb je de peperdure miskleunen zoals de tracering met een bijverdienste, de app en de Avrox-mondmaskerdeal, het PCR-testen schandaal waar universiteiten werden betaald voor niet uitgevoerde tests en waarvan Ugent dan maar laconiek vond dat het kon dienen om de onderfinanciering te lenigen. De vaccins zijn een pure drain van ons belastinggeld. Je mag hopen dat de betrokken ministers een graantje kunnen meepikken, zo blijft er toch nog iets in het land.

Maar om de prik-contracten gehonoreerd te krijgen moet iedereen overtuigd worden om zich vrijwillig te laten vaccineren. Ten eerste is hetgeen waarmee men u prikt, geen vaccin. Het is een experimentele gentherapie. Eerste grove leugen. Ten tweede weerhoudt de overheid zich heel nauwkeurig van enige zweem van verplichting in haar communicatie. Als u zich laat vaccineren, doet u dat uit eigen beweging. Dat die eigen keuze op allerhande slinkse wijze wordt gestuurd, dat mag u blijkbaar verwachten van die overheid. Zoals officiële uitnodigingen met een vaste afspraak, betaalde influencers, een regime media apparaat dat u herschoolt tot vaccin-promotor en allerhande valse coryfeeën die u een geïndoctrineerde waarheid aanpraten. Zo richt de overheid diverse instituten op zoals het FIRM6 https://nl.wikipedia.org/wiki/Mensenrechteninstituut, met als doel dan een het beleid ondersteunende positieve aanbevelingen te schrijven. En dat allemaal met belastinggeld dat bijvoorbeeld veel beter voor verplegers zou kunnen dienen.

Men subsidieert het prille Hannah Ahrend instituut met eenzelfde reden. Terwijl Ahrend7 https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt zelf schreef tegen totalitaire staatssystemen, wordt haar naam nu misbruikt om er zo eentje te ondersteunen. Zo verkondigde8 https://www.tscheldt.be/hoe-het-arische-meisje-nathalie-wetenschap-beoefent/ ene Nathalie Van Raemdonck, VUB-schetenwapster zonder blozen ‘Anti-overheidsgedachten leunen aan bij extreem rechts’. U vertrekt direct naar de Goelag en passeert niet langs start, beste Nathalie. Hier wat pek en veren, help uzelf.

Ach ja, en geef uw diploma’s maar weer af, ook dat van 25 meter schoolslag.

De zogenaamde mondmaskerplicht voor alle lagere school kinderen is geen verplichting, maar een sterke aanbeveling. Toch wordt ze in de media en in in het veld als een verplichting met vuur toegepast. De officiële tekst onthoudt zich van een verplichting en zo dekt de overheid zich meteen in tegen claims van eventuele negatieve gevolgen van het maskerdragen bij kleine kinderen. Advocatentrucks van malafide bewindsvoerders. Ondertussen is dit wel geofficialiseerd.

Het corona-beleid zal ten onder gaan aan een gebrek aan geld, zoals het nu over de balk gesmeten wordt. Die testcentra kosten handenvol geld dat naar een her-uitbreiding van de verkreupelde zorg had kunnen gaan.

De echte reden waarom de zorg overbelast is, is omdat de capaciteit de laatste jaren afgebouwd is. We betalen genoeg ziekteverzekering, dus hebben we recht op een adequate zorg. Als er echter elk jaar miljarden verdwijnen in duistere vetpotten van politiek en farma-petro-chemie, dan kom je uiteraard niet toe en moet je een fake noodtoestand afroepen waar de politiek zelf de baarmoeder van is. Er was in 2008 wel ‘geld’ om de banken te ‘redden’, maar nu, voor de zorg, is er … niks.

Dat terwijl de deals van de overheid met de farmacie grotendeels geheim mogen blijven, en als ze dan eens geopenbaard worden, vol versierd van zwarte vlakken staan. We mogen er van uitgaan dat er dus gelogen en bedrogen wordt.

Dan moet je als volk kunnen zeggen dat je de politiek gijzelt met het staken met betalen van belastingen. Maar daar zou een breed maatschappelijk draagvlak voor moeten ontstaan, met steun van de belangengroeperingen zoals VOKA, Unizo en de diverse vakbonden. Die zitten allemaal een beetje mee van subsidie-infusie verdoofd aan de vetpot.

Bigtech social media wordt geflankeerd door fact-checkers. Zoals het Roeselaars parochieblad Knack. De journalisten die het ergens hebben horen waaien specialiseren zich in het neerpennen van kronkelredeneringen waar ook een verwarde kat zich niet meer aan interesseert en die alweer moeten dienen als smokescreen. Of door Factcheck.org, dat gefinancierd wordt door de broodheren wiens riedelke zij schreeuwen. Dan vergeet ik nog het porno-actrices onderonsje dat zich Snopes heet9 https://www.lawenforcementtoday.com/fact-checking-snopes-co-founder-david-mikkelson-accused-of-daily-sex-assaults-by-second-wife/Ondertussen heeft Facebook moeten zijn eigen vel redden in de rechtbank door toe te geven dat de factchecks eigenlijk maar opinies zijn. Het zou even goed gelul kunnen zijn.

En de brave gehersenspoelde pet knikt gewillig ja.

Overheden zitten de mensen te beliegen met de verplichting van het CST, terwijl ze toegeven dat het niet werkt om ‘Safe’ te zijn. Maar toch toont iedereen braaf zijn QR code want anders krijgt de al overstresste horeca-uitbater een fikse boete (en gij ook). Het is toch niet omdat de overheid inzit met haar burgers dat ze zo’n draconisch-onlogische repressie invoert?

De overheden houden zaken geheim voor hun burgers, zogezegd uit staatsbelang. Maar is dat wel zo? FASAB56 in de VS10 Waarmee men toestaat sommige ‘geheime’ uitgaven blind in te schrijven in de boekhouding. Is er gekomen nadat Prof. Skidmore ontdekt had dat de US boekhouding grote gaten vertoonde. Kort uitgelegd., de EU vernietigt haar eigen notulen na 6 maanden. De staatsfinanciën worden een kluwen waar ook het Rekenhof geen pijlen meer van kan draaien. Dat zal wellicht dienen om de buitensporige surplus budgettering te verdoezelen zoals het station van Luik en van Bergen, waar men tot 10 keer over het budget gegaan is. Haha wie in de privé doet het hen na? Openbaarheid van bestuur is een dode letter. Wie zijn taksen niet betaalt is een dode burger. Wie aan de vetpotten kan zitten, is nu de primus. Het lijkt op de absurde tijden tijdens het stuiptrekken van het Romeinse Rijk.

De primussen zijn echter meestal niet die mensen die zorgen voor meerwaarde en vooruitgang. Vroeger heette de liberale partij Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. Het was toen ook al de bedoeling dat je vooral de vrijheid had om af te dragen, en de vooruitgang in de vetpotten belandde. Het is maar hoe je het verkoopt.

Als je bij Webster of een andere encyclopedie naar keuze de definitie van overheid opzoekt, dan vind je niks meer over een democratische vertegenwoordiging. Dit vind je: “the group of people who control and make decisions for a country, state, etc.” en andere gelijkaardige onzin11 https://www.merriam-webster.com/dictionary/government. Tja, no comment.

Wie in de rechtbank belandt, wordt als een melkkoe bekeken. Er wordt echt eerst gekeken welke partij het meest kan dokken. En die draait dan op voor alles. Met waarheidsschendende bepalingen als ‘meer dan waarschijnlijkheid’ (en dat is nu zelfs officieel verwettigd) wordt zelfs valsheid in geschrifte er door gejaagd. Zelfs als je volledig in je recht staat probeert de linkse rechter nog wat van zijn valse herverdelings-ideologie te cultiveren. Allochtone verkrachters moeten een opstel schrijven. Niet moeilijk te begrijpen voor wie te maken had met de losse handjes van de baas van justitie. De Pauw is een amateur daarmee vergeleken. Onze eerste minister is ook zo’n paljas, die flirt met porno-actrices; wat een schande dat hij die weddenschap niet gewonnen heeft.

Stemmen doe je nog pro-forma. Ze doen achteraf in Brussel toch hun zin. Een overblijfsel van het zuilensysteem. En dan zie je een onderzoek van Michel Maus over belastingontduiking per leeftijdgroep waar de jongeren daarin het meest ijverig zijn. Tja, verwonderlijk? Taxation by representation hé. Die willen weten waar ons geld aan besteed wordt.

Misschien aan de repressie van de administratie. Als je als bedrijf de GDPR schendt (bv. Omdat er geen melding op je website staat) of je UBO register niet op orde hebt, als je VZW niet alle wettelijke voorschriften heeft gevolgd, dan krijg je een boete. Klare centen die je wel nuttig had kunnen aanwenden en waar de overheid nu mee gaat lopen om er enerzijds dingen mee te doen die jij niet per sé wil (70%) en anderzijds om gewoon weg te gooien (30% van de overheidsuitgaven wordt gewoonweg verspild.) – de drain van de administratieve klasse noemen we dat.

Of de burgerlijke ongehoorzaamheid van de cultuursector die ongestraft bleef, terwijl in de maanden daarvoor een waar schrikbewind werd gevoerd tegen de horeca die zich slecht of nonchalant hield aan de absuurde regeltjes en in sommige gevallen met de bottinekes, manu militari, werd afgedreigd. Wie geeft hier wie te eten?

Enfin soit, ik zal stoppen, iedereen ligt al op de vloer te kotsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *