A self fulfilling prophecy

Er is met de hele corona-hetze op Social Media een hele tegenbeweging ontstaan die zich kritisch opstelt tegen het hele MSM-circus. Er was Alain Grootaers wiens protest uitgroeide in Tegenwind, er is de groep the Human Side, er zijn de feel-good profeten zoals Vincent Vandeputte en Liesbeth Becu. En gelieve u niet persoonlijk aangevallen te voelen, jullie zijn profeten, en op zich is daar niks mis mee. Ik ben zeker dat veel mensen zich aan jullie positieve boodschappen optrekken. Nu zijn er natuurlijk ook nog van die kritische dingskes zoals ik, die werkelijk bij alles vragen stellen, en ook dat mag. Dat drijft zich door om niet alleen te rapporteren, maar ook constructief verder te denken in een what-if scenario.

Dit luik van de alternatieve media zet zich in tegen de verdeeldheid, voor de verbinding, het menselijke ras als één. Allemaal initiatieven die voor veel vragende mensen zeker van dienst zijn om zich doorheen de crisis te wurmen.

Alleen… met de boodschap die ze brengen zitten ze er allemaal grotendeels naast.

Lees verder