A self fulfilling prophecy

Er is met de hele corona-hetze op Social Media een hele tegenbeweging ontstaan die zich kritisch opstelt tegen het hele MSM-circus. Er was Alain Grootaers wiens protest uitgroeide in Tegenwind, er is de groep the Human Side, er zijn de een resem feel-good profeten op social media. Allemaal prima initiatieven die zich absoluut niet persoonlijk aangevallen dienen te voelen, het zijn voor veel mensen toch wel donkere tijden, en licht brengen, op zich is daar niks mis mee. Nu zijn er natuurlijk ook nog van die kritische dingskes zoals ik, die werkelijk bij alles vragen stellen, en ook dat mag. Dat drijft zich door om niet alleen te rapporteren, maar ook constructief verder te denken in een what-if scenario.

Dit luik van de alternatieve media zet zich in tegen de verdeeldheid, voor de verbinding, het menselijke ras als één. Allemaal initiatieven die voor veel vragende mensen zeker van dienst zijn om zich doorheen de crisis te wurmen.

Alleen… met de boodschap die ze brengen zitten ze er allemaal grotendeels naast.

Er bekroop me dit weekend een gevoel van dat er ergens iets niet klopt en ik wil niet dat dit overkomt als een collectieve beschuldiging, want ik geloof nog wel in de goedheid van de mensen.

Het gevoel bekroop mij toen ik heel relevante info postte op The Human Side en dat geweigerd werd. Het ging over opties om vaccinatie terug te draaien met de vlammende naam Joseph Mercola. Op dat kanaal wordt de relevante info systematisch weggehouden en komen louter symptomen bovendrijven. Het is wellicht niet sexy genoeg en geen kat zal begrijpen waar ik het over heb. Ik heb het over informatie die circuleert op echt kritische New Media.

Toen ik de info in een comment zette kreeg ik er snel positieve reacties op. Men weert veel info omwille van de vrees dat het kanaal van Facebook wordt gezwierd. Tja, zo geraak je eigenlijk ook niet snel verder.

Er zijn wellicht wel lichtwezens op aarde, zoals Liesbeth Becu het vertelt. Ik heb er eentje gekend. Maar of dat die u en mij zullen helpen als het zombieleger aan het plunderen gaat slaan is nog maar de vraag.

Wat brabbelt hij daar allemaal?

Wel, in de aanloop van Covid-19 pandemie waren een aantal interessante politiek-economische feitelijkheden te ontwaren.

Zo waren de financiële markten in ergere staat dan in 2008 en dreigde in 2019 reeds een nieuwe collaps, een wonder dat het niet gebeurd is. De corona crisis heeft de centrale banken de kans gegeven karrenvrachten extra geld te creëren om de directe noden te lenigen en ervoor te zorgen dat de economie kon blijven draaien en de politiekers hun schijnheilig gezicht konden ophouden. Op aangeven van Blackrock1 Dit is een investeringsvehikel dat grotendeels eigendom is van Vanguard welk gecontroleerd wordt door grote magnaten-families. kwamen directe marktinterventies door de centrale banken die zombiebedrijven in leven hielden.

Blackrock, dat beleggingsmonster dat zijn tentakels over de ganse wereld heeft uitgespreid tot de kniptang waar u uw kleine teen meer inkort. Ik vermoed dat 99,9% niet van diens bestaan af weet maar wel hun kas spijst.

Ondertussen bestaan al uw geldbeleggingen in een waanmarkt van infusen met geldinjecties. De riante winsten op de beurs zijn niet echt en gaan een voorspelde crisis vooraf. Een en ander wordt gelenigd met dat er veel geproduceerd wordt, maar zoals ik eerder schreef, we zitten in The Scyscraper Curse. Een economische boom van makkelijk en goedkoop geld die gevolg wordt door een bust. Er komt een gigantische inflatiegolf op ons af en het is maar de vraag met welke monetaire politiek overheden dit gaan proberen in te dijken. De politiek is zowel financieel als ideologisch failliet, de maatschappij tot op het bot corrupt. Sorry dat ik de onheilsprofeet ben.

Het gaat hier niet enkel over uw spaargeld dat kan verdampen, het gaat over de collaps van een compleet financieel systeem, welk veel groter is dan de echte economie en in haar dramatische ondergang ons leven compleet zal ontwrichten. Geld uit de muur halen zal niet meer lukken, eten kopen ook niet, u zal niet weten hoe het nu zit met uw leningen tot een deurwaarder plots aan uw deur staat en uw tegoeden, het is maar te hopen dat u dat op ouderwets dik papier hebt. Als dat al iets zal uithalen.

Heel die beweging komt voort uit de Technocratische beweging van rond WO2, van waaruit Kissinger en Maurice Strong dan stroman Klaus Schwab hebben gerecruteerd, om een 1 op 1 kopie van die waanzinnige controlemaatschappij te implementeren met grimmige kenmerken als scientisme en eugenetica. Ik heb het als vrije markteconoom eerder voor een willekeurige maatschappij, waar elk doet waar hij zowat zin in heeft en op die manier toch een mooie diverse maatschappij ontstaat.

Dus ja mensen, het komt allemaal goed. Ik hoop het met u.

Maar het was toch Wouter Beke die verbood dat de van corona verzwakte bejaarden niet naar het ziekenhuis mochten getransporteerd worden en dan maar in het rusthuis dienden te bezwijken. Het waren de collectieve mainstream virologen die over the counter middelen verboden zodat een experimentele gentherapie hernoemd met newspeak naar vaccin massaal kon vermarkt worden. Het was de politiek die met draconische maatregelen het economisch leven platlegde en stuurde. Het was de MSM die een legertje robotten programmeerde met het juiste narratief.

Mensen, we spreken hier over misdaden, hé.

De realiteit is, als de economie implodeert, er opstand komt. De lichtwezens zullen de zombies niet tegenhouden die dan complete woonwijken kaalvreten. De realiteit is, wanneer de arbeider wiens werk wordt gedaan door een robot, hij geen UBO2 Universeel Basis Inkomen, een idee om de werklozen tevreden te stellen. zal krijgen, maar thuis zal zitten wegrotten, in lijf en geest. Dat is een menselijk drama dat gevoed moet worden met een echte boterham met kaas, die zal lak hebben aan feelgood wolly bolly boodschappen.

Er zijn momenteel 2 opties. Ofwel gaat ze Greet Rezet door, en dan krijg je een communistisch systeem waarin iedereen happy zal zijn en niks bezitten, ook geen vrijheid, en gaan de duistere plannetjes lekker door. Ofwel gebeurt dat allemaal niet en barst het financieel systeem in meer of mindere mate in stukken. En als dat gebeurt moet je voorbereid zijn. Moet elk van ons, zijn strategische assets op de juiste plaatsen hebben om de omgevallen torens binnen een redelijke termijn uit de straten te krijgen en snel genoeg weer circulatie te krijgen. We gaan dat samen moeten doen, maar elk vanuit zijn eigen individu. We zijn als mensheid gegroeid door zelf vooruitgang te boeken, telkens vanuit een individu of kleine groepen, en dat dan te transponeren naar een grotere maatschappij. Er zal ons niemand helpen, er vallen geen aliens in ufo’s uit de lucht, de transformatie met flitsen van goedheid komt enkel voor in sky-fi films. Als je iets wil, zal je daar zelf moeten voor zorgen.

You are up to your own devices.

Ik ben zelf ook spiritueel bevlogen. Dat komt omdat ik al veel gelezen heb, veel meegemaakt heb en toch ergens aanleg heb om meer mens te zijn dan ‘mens’. Ik heb als zovelen ook intuïtie, antennes, die me vertellen waar ik moet oppassen. Een vorm van telepathie is me ook niet vreemd. Ik heb daarrond ook mijn visie gebouwd over hoe en wie ik ben als mens binnen de kosmos. De realiteit is echter dat, als puntje bij paaltje komt, je spirituele wezen in zijn manifestatie hier op aarde, nood heeft aan een lichaam dat voor een deel afhangt van chemische processen die het van energie moeten voorzien. En daarvoor heb je voedsel nodig, welk de meesten onder ons niet meer in staat zijn zelf te produceren. Gezond voedsel zonder verstorende pesticiden. Daarvoor heb je een huis nodig dat in de winter kan verwarmd worden want ons immuunsysteem is dat niet meer van in de barre oertijd. Peperdure energie en echte geitenwollen sokken en was het nu global warming of een mini-ijstijd? Daarvoor heb je een gezondheidssysteem nodig dat ook de levensgevaarlijke kleine calamiteiten de baas kan, zoals een ooronsteking of een tetanus-infectie. En vooral ook de lange termijn vaccinschade die op ons dreigt af te komen. Daarvoor heb je veiligheid nodig tegen mensen die het verhaal van mens zijn verkeerd begrepen hebben en de bron van waarde niet in zichzelf zien maar in het afnemen van de waarde van anderen3 The great German sociologist Franz Oppenheimer pointed out that there are two mutually exclusive ways of acquiring wealth; one, the above way of production and exchange, he called the “ economic means.” The other way is simpler in that it does not require productivity; it is the way of seizure of another’s goods or services by the use of force and violence.. Je beseft op zo’n moment hoe schandelijk de appreciatie van een mensenleven niet in waarde maar in waardeloos fiat currency wordt verkracht door de politiek. Collateral damage, alsof het paletten PVC buizen zijn die van het vuur bij de buur gesmolten zijn.

Voor dat alles heb je een maatschappij nodig die op een deftig ethische wijze functioneert.

Als je dat niet hebt, ga je hier dood. En het is vooralsnog hier dat we het moeten doen, onder de schemer-ledlamp onze kinderen groot brengen en elkander gewoon graag zien.

Want laat het allemaal op de verkeerde manier zijn beloop gaan, en je veroorzaakt zelf je bevolkingsreductie.

Certain and dirty.

nuttige links:

https://thephilosophicalsalon.com/a-self-fulfilling-prophecy-systemic-collapse-and-pandemic-simulation/

https://home.solari.com/

https://www.coreysdigs.com/

References

References
1 Dit is een investeringsvehikel dat grotendeels eigendom is van Vanguard welk gecontroleerd wordt door grote magnaten-families.
2 Universeel Basis Inkomen, een idee om de werklozen tevreden te stellen.
3 The great German sociologist Franz Oppenheimer pointed out that there are two mutually exclusive ways of acquiring wealth; one, the above way of production and exchange, he called the “ economic means.” The other way is simpler in that it does not require productivity; it is the way of seizure of another’s goods or services by the use of force and violence.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *