UBI, mijn gedacht!

Het idee van UBI, Universeel Basis Inkomen, is er al een tijdje. De basisgedachte ervan is dat iedereen elke maand een vaste som krijgt waar hij min of meer kan van leven. Wie meer wil, die kan werken. Het lijkt zo wat op de bijklussende werkloze.

Voor wie iets kent van waarde en economie, weet dat dit idee uiteraard compleet van de pot gerukt is. Immers, van waar zal het geld voor al die toelagen komen? Van belasting op de werkenden? Een robot-taks? Ja, want je kunt enkel afromen, daar waar er meerwaarde verwekt wordt. Gaat men er bij UBI dan van uit dat de meeste mensen zullen bijklussen?

Het blijft nog steeds geschift. Of zit er iets anders achter?

Want het stopt niet bij UBI, het gaat verder in sociale woningen, gratis gezondheidszorg, gratis openbaar vervoer en massa’s andere gratis van de overheid betaalde diensten waarvan Stevaert spontaan weer was komen boven drijven.

Wie of hoe men dat allemaal gaat betalen, dat lijkt minder duidelijk1 Misschien zal men de gangbare praktijken, die nu in voege zijn, verder zetten, namelijk het overheidspersoneel royaal  remunereren voor hun bullshitjobs, en de meerwaardeproducerende klasse, de zelfstandigen dus, de middenklasse met taks op taks verarmen inclusief pensioen onder de armoedegrens. Bye Bye België dus..

Wel, beetje bij beetje wordt het duidelijk.

Je zou kunnen stellen dat men aan uw spaargeld zal zitten, een vermogensbelasting. Na de urgente maatregelen voor corona komt die er bijna heel zeker. Maar dat zal ruimschoots onvoldoende zijn voor het ambitieuze weldoenersplan van het volgend collectivistisch plan.

We zien immers, ten tijde van Corona-crisis, de eerste test gebeuren. Overheden keren massaal ondersteunende premies uit aan noodlijdende neringdoeners en financieren dat met overheidsschuld die nooit zal terugbetaald worden, per definitie dus wel degelijk QE2 Quantitative Easing, het bijmaken van geld zonder dat daar meerwaarde tegenover staat.. Dit is de methode om met stille trom de zelfstandige werkende middenklasse gewillig naar de afgrond te leiden. Elkeen die oppert dat de overheidsschuld een hypotheek legt op de volgende generaties, dwaalt nog rond in de premissen  van de vorige eeuw. Face it: die overheidsschuld wordt niet ofte nooit meer terugbetaald. Hij is permanent en zal nog stijgen. En de ECB zal hem perpetueel financieren met vers geld. De vraag is maar of dit nog ressorteert onder de bevoegdheid van een overheid om geld  te drukken, zoals wettelijk bepaald, of dat dit eigenlijk niks anders is dan pure valsemunterij. Want geld zonder waarde, is valsemunterij.

Die zelfde valsemunterstechniek wordt momenteel gebruikt om massaal bedrijven te ondersteunen. Grote bedrijven werken met ronddraaiende publieke kredieten. Ze schrijven obligaties uit en telkens er dient terugbetaald te worden, schrijven ze een nieuwe obligatie uit, om aan hun financieringsbehoefte te voldoen. Tijdens de corona-crisis kwamen veel bedrijven in de problemen omdat ze slecht of tegen ongunstige voorwaarden zouden dienen te herfinancieren. Daar hebben de nationale banken3 en je moet weten dat die eigenlijk allemaal afhangen van The City, een groepje bankiers, met hun oorsprong in Londen, daarvoor Venetië, Rome, Babylon. Lees hier verder: http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/ meteen de oplossing voorgesteld om die kredietbehoefte met QE te lenigen. Daarmee kopen ze zich met fictief geld een positie in een echt bedrijf. Dat is alsof u zelf geld zou drukken en daarmee een auto of woning zou aanschaffen. Pure valsemunterij. In de UBI toekomst is alle eigendom dus van de bank, en dienen de exploitanten te huren. Het favoriete rentedragende model van de banksters. Of hoe je rijk wordt omdat al de rest dom is.

Nu, dat UBI, dat zal de mens krijgen. Zonder er voor te werken. Of, ja misschien zal men wel de ‘mogelijkheid’ geven een wederdienst te doen voor de gemeenschap, onder meer van dat strontwerk dat niemand nog wil doen. Geheel vrijwillig, soms een beetje sociaal gepushed. Men zal blij zijn nog een nuttig strontwerk te kunnen doen. Want uiteraard zal men met UBI, voor een deel van de mensen dan toch, de relatie tussen verloning en nuttigheid doorgesneden hebben, hetgeen belangrijke psychologische gevolgen zal hebben. Iemand die zich niet nuttig voelt heeft immers geen (zelf)waarde. Tenzij hij zich zou kunnen uitleven in een hobby, waarvoor dan wel weer extra verdiensten zouden noodzakelijk zijn.

Met die wederdienst zal men ‘punten’ kunnen verdienen. Die punten zullen verzilverd kunnen worden voor een schraapje meer luxe. Vervolgens zal men, na een tijdje, naast het UBI een basis-tewerkstelling moeten invoeren, om alle vierkant gelopen zaken in de economie weer rond te vijlen. Dat zal allemaal mooi gefinancierd worden door QE hetwelk de echte waarde van geld ondertussen compleet zal uitgehold hebben. Bye bye spaargeld dus.

De mensen zullen handelen in voedselcheques, kinderkweekrechten en werkvergunningen.

Want om te mogen werken zal u aan een aantal evidente voorwaarden moeten voldoen. Gezond zijn in de eerste plaats, door de dokter bevestigd. Elk jaar. Zoals de wintercheck van uw auto. Nu weet ik dat men bij winterchecks altijd wel iets van een mankement vindt. Wedden dat uw gezondheidscheck ook een aantal extra inspuitingen en eventueel langdurig in te nemen medicatie4 bv. In de behandeling van ADHD verwante middelen waarmee vooral volgzaamheid zal bewerkstelligd worden op stringente wijze zal voorschrijven. Of men u zal verbieden bepaalde lichaamsbelastende activiteit uit te voeren. Kijk eens op Netflix naar ‘1984’ om ideetjes op te doen. Of beter, lees het boek.

Elk overtreden van wetten zal u punten kosten. Veel meer dan u hoopt te kunnen verdienen met de goede pet uit te hangen. Dissidenten zullen er niet meer zijn. Bange blanke mannen daarentegen… ach nee, we zullen allemaal mooi braaf in de pas lopen. Ik vind niks uit, dit experiment loopt al 7 jaar in China.

Het nu al geïnstitutionaliseerde fake news zal de discussies domineren. Men zal aan de toog het ene gefabriceerde nieuws verdedigen tegenover het andere fake feit (is nu al dikwijls zo). De ware toedracht zal al lang doorgespoeld tot in het diepste riool en wie het anders zegt, zal uitgelachen worden.

Uw levensnoodzakelijke zaken zal u hoe langer hoe meer met foodstamps, ecocheques en dienstencheques kunnen kopen. Of een ander betaalmiddel waar een fee over moet afgedragen worden. De staat (of de conglomeraten van (data-)bedrijven5 lees daarom eens ‘De Serviele Staat’ van Hillaire Belloc, ons gracieus vertaald geworden door Brecht Arnaert – ‘mooie’ inzichten over hoe het kapitalisme van ongemerkt van binnenuit gekaapt wordt ) zal bepalen hoeveel u er per maand/jaar zal kunnen uitgeven. Oppotten of doorverkopen zal lastig zijn, tenzij wat toegestaan is. Kinderen krijgen zal een vergunning vereisen, eigendom zal er niet meer zijn en die deelkettingzaag zal – Macgyver is fictie – al van vorig jaar kapot zijn en blijven, zodat u voor uw familiedrama op andere middelen zult moeten terugvallen.

Tiens waar hebben we dat nog gezien?

Onder meer in een ‘oprisping’ van Frank Vandenbroucke, die stelde dat het niet de vrije markt was, die de coronavaccins had geproduceerd, omdat de ontwikkelaars hadden genoten van staatsgefinancierd onderwijs. Oftwel: ‘all your base belong to us.’ De staat wil misschien royalties op alle meerwaarde die de van haar opgeleide onderdanen produceren? Nog meer royalties dan 53% overheidsbeslag dan? Hiermee verraadt deze onverkozen Noord-Korea-1984-adept zijn vieze collectivistische visie, de koers van de UBI-boot.

Om de leugenachtige UBI door uw intellectuele strot te rammen, zet men nu ook in op dubieuze literatuur: ene Stephanie Kelton heeft het boek ‘The Deficit Myth'6 https://www.goodreads.com/book/show/45731395-the-deficit-myth gekribbeld met heel gevaarlijke verdraaiingen. Zo wordt QE als vanzelfsprekend en ongevaarlijk in de markt gezet. Het is zo’n beetje als ‘iedereen doet het, dus het mag’. Met die QE doet men aan deficit spending (theorie van Keynes), houdt men zombiebedrijven in stand, die anders onder normale marktwerking zouden failliet gaan7 creatieve destructie, en vervalst men op die manier de economie. Immers, in die bedrijven blijven kapitaal en arbeid geblokkeerd, dat op meer productieve plaatsen zou kunnen ingezet worden, ook al is dat tegen lagere lonen. Het inflatoire effect zorgt er immers voor dat de zombielonen toch alweer minder waard worden. Op die manier verdient iedereen minder. Eerlijk? Collectivisme is just around the corner. Bovendien stellen deze huichelaars dat overheidstekort eigenlijk eerder nationaal sparen is in overheidsobligaties. Hoe kun je de werkelijkheid nog meer verdraaien? Ik heb dus overschot van gelijk als ik hierboven schrijf dat de overheidsschuld perpetueel wordt en u zal verkocht worden als een ‘asset’. Doe uw burgerplicht en beleg in overheidsschuld. Altijd prijs.

Het zal de aandachtige lezer uiteraard wel opgevallen zijn dat dat intekenen op overheidsschuld op een bepaald moment obligatoir zal zijn voor iedereen die assets heeft. Uw huis, uw onderneming, uw spaargeld, zal allemaal deel uitmaken van de perpetuele gezamenlijke politieke spilzucht. Communisme maar op een andere manier.

Op die manier zal u net als een kikker op een traag tempo worden opgewarmd, totdat u niet beseft dat u in een pot kokend water helemaal klaar bent. Of uitgezogen. Of gecreveerd.8 Kikkerbillen met look en ajuin mag niet meer van progressief links.

Want UBI is niet te onderhouden, behalve dan in een salon-socialistisch model, waar een werkende massa (en dat kan automatisatie zijn) haar vruchten afdraagt aan een elitair groepje leiders. U leest het goed: decimeer de bevolking en onderhoud de overblijvende elite met de arbeid van robots.

Doe niet zoals die idioten die zonder het te beseffen het Nieuw-Communisme promoten. Probeer er daarvoor zelf helemaal mee klaar te zijn.

References

References
1 Misschien zal men de gangbare praktijken, die nu in voege zijn, verder zetten, namelijk het overheidspersoneel royaal  remunereren voor hun bullshitjobs, en de meerwaardeproducerende klasse, de zelfstandigen dus, de middenklasse met taks op taks verarmen inclusief pensioen onder de armoedegrens. Bye Bye België dus.
2 Quantitative Easing, het bijmaken van geld zonder dat daar meerwaarde tegenover staat.
3 en je moet weten dat die eigenlijk allemaal afhangen van The City, een groepje bankiers, met hun oorsprong in Londen, daarvoor Venetië, Rome, Babylon. Lees hier verder: http://tarpley.net/online-books/against-oligarchy/
4 bv. In de behandeling van ADHD verwante middelen waarmee vooral volgzaamheid zal bewerkstelligd worden
5 lees daarom eens ‘De Serviele Staat’ van Hillaire Belloc, ons gracieus vertaald geworden door Brecht Arnaert – ‘mooie’ inzichten over hoe het kapitalisme van ongemerkt van binnenuit gekaapt wordt
6 https://www.goodreads.com/book/show/45731395-the-deficit-myth
7 creatieve destructie
8 Kikkerbillen met look en ajuin mag niet meer van progressief links.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *