De zeepbel economie

De maatschappij, als je over lange tijd kijkt, kenmerkt zich met een cyclisch verloop van tijden van voorspoed afgewisseld met tijden van crisis. De Christelijke traditie had het over de zeven vette jaren en de zeven magere jaren. Kondratieff1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf onderkende begin vorige eeuw empirisch dat de economie een cyclisch verloop heeft; conjunctuurgolven die die 50 jaar duren en hoogconjunctuur (booms) laten overgaan in laagconjunctuur (busts).

Cycli

Niet iedereen is het eens met Kondratieff en dat is legitiem. Echter ook andere economen onderzochten de cycli in de economie. Er wordt erkend dat de minder van overheidswege georganiseerde economie in de VS steilere conjunctuurcycli vertoont dan Europa. Dat komt omdat de inflamatie die een hoogconjunctuur veroorzaakt omwille van dat hoger overheidsbeslag hier over het geheel van het BBP minder sterk is. Die inflamatie wordt veroorzaakt omdat bij hoogconjunctuur heel veel privé-initiatief ontstaat, waaronder een goed deel onoverleefbaar blijkt. Opportunistische ondernemers die mee op de kar springen maar het moeten afleggen tegen hun meer competitieve collega’s. Met als gevolg faillissementen en heel wat geldverlies door deze brute vorm van natuurlijke selectie binnen de vrije markt. Het heeft veel weg van hoe de natuur met brute force aan evolutie doet.

Dat een en ander ook wel in de hand wordt gewerkt omdat de financiële markten (onder meer door het manipuleren van de rente) een dirigistisch element zijn in de soep, moet ook gezegd.

Crisis

Met en na de financiële crisis zijn echter een aantal elementen aan het licht gekomen, dat ook deze cycli toch voor een deel een prefabrikaat zijn. Als ze dat toch al niet helemaal zo zijn.

De financiële crisis van 2008 is het resultaat geweest van een ongebreidelde en ongecontroleerde kredietverschaffing in de VS. De housing bubble. Op zich was die housing bubble beperkt gebleven tot de kredietverschaffers in de VS en de overheidsinstellingen daarmee verweven, zijnde de vehikels Fanny Mae2 en dat is een afkorting van Federal National Mortgage Associaton, FNMA en Freddie Mac. Die eerste was overheidsvehikel, opgericht in 1938, dat moest dienen om de VS economie uit het slop te helpen na de Grote Depressie, dit door er voor te zorgen dat maximaal veel Amerikanen huiseigenaren werden. In 1968 werd het geprivatiseerd op die manier dat er controle bleef door het Congress, maar dat de overheid niet meer garant hoefde te staan. Je hoeft geen verantwoordelijkheid af te leggen over hetgeen je controleert, of hoe de politiek zijn risico afwimpelt. Hoe je toch steeds dezelfde tactieken ziet terugkomen.

Ik schreef hierboven dat de housing bubble beperkt zou zijn gebleven tot de VS, was het niet dat veel van die rommelkredieten gesecurtiseerd werden, herverpakt, in beleggingsproducten en wereldwijd verhandeld werden. De ratings op die beleggingen werden arbitrair en valselijk opgedreven. Iedereen was gerust. Bovendien werden er door vele financiële spelers ook garanties gegeven, zoals Dexia bank die een riant inkomen consolideerde door garant te staan voor ogenschijnlijk solide risico’s. De realiteit was echter meer drijfzanderig van aard.

Wat was er gebeurd? De reële afspiegeling van de werkelijkheid in de financiële markten was nu heel duidelijk verdwenen. Dat was al zo, maar nu werd het ook pijnlijk duidelijk. Wat er daarna gebeurde, was de gapende, bloed spuitende wonde van steeds meer pleisters voorzien, zodat niemand nog bloed zag…

Wat ik daarmee bedoel, is dat na het opdrogen van veel bancaire financiële reserves, de overheden deze reserves weer aangevuld hebben met bijgedrukt geld, QE. Dit geld bleef op de balansen van de banken staan, het is immers hun wettelijke buffer, en veroorzaakte daarmee niet meteen een gigantische inflatie. Niet meteen. Want hun bestaande buffers waren wel verdwenen omdat ze dat geld hadden moeten uitbetalen, waarmee dat geld wel in de economie was gekomen.

Pompen

Maar om de virtueel imaginair opgepompte financiële markten te blijven ondersteunen, bleek nog veel meer geld nodig te zijn. De centrale banken bleven maar geld bijmaken tot op het niveau van vandaag, waar de geldhoeveelheid grosso-modo 3,5 keer zo groot is als voor de financiële crisis.

Eigenlijk zou je dat moeten zien in de goederenprijzen. Geld bijdrukken veroorzaakt namelijk geldontwaarding: inflatie3 Voor wie een gefundeerd zicht wil op de echte inflatie, zie http://www.realstats.org/.

Je ziet dit niet, wel… eigenlijk wel als je gedifferentieerd kijkt.

Hadden sommigen misschien gehoopt, dat de financiële crisis zou worden opgevangen door een substantiële economische groei, volgde er echter een stevige crisis in de reële economie. Noppes niets gebeurde er. Geen recovery. Dus moesten de van leegheid geplaagde parasitaire financiële markten levende gehouden worden met nog meer fiat geld.

Hoe heeft men dan de dreigende inflatie in toom weten te houden? Wel om dat uit te leggen, moet je eerst weten dat de geldhoeveelheid in een economie zo ongeveer de meerwaarde in die economie moet volgen. Minder geld dan meerwaarde zorgt voor deflatie (de goederenprijzen dalen), meer geld dan meerwaarde betekent inflatie (de goederenprijzen stijgen). Ik hou het even eenvoudig want bijvoorbeeld technologie kan deflationair werken, alsook de truck van de goedkope import, lees verder. Als je geld bijmaakt, moet de meerwaarde volgen, anders corrigeert de markt.

Je kunt uiteraard ook een andere manier vinden.

Import

De oplossing was het in toom houden van het algemeen prijsniveau. Men heeft dat niet gedaan op de oude klassieke manier van prijscontrole, want dat werkt toch niet in een mondiaal gegeven. Men heeft dat bereikt door grote delen van de binnenlandse productie te substitueren door goedkope import, vooral uit het Oosten4 zie daarvoor ook mijn ander artikel https://herrebout.xyz/economie-co/waarom-de-economie-niet-aantrekt/.

Tja we worden overspoeld door China stuff.

Producten, gemaakt in omstandigheden die de slavernij benaderen of erger, waar een niet-marktconforme structuur achter schuilt van subsidiëring en andere ‘stimulansen’ (zoals het niet optreden tegen milieuvervuiling.) En dat concurreert met goederen waarvoor meer dan faire lonen in het Westen achter zitten5 met meer-dan-faire-lonen doel ik op de uit de hand gelopen loonkost in het Westen, met allerhande oplopende belastingen, bijdragen, bullshitjob-financiering enz., geïntegreerde externaliteiten zoals milieu- en sociale zorg en grondstoffen die waarvoor hier geijverd wordt om er een faire prijs voor te betalen6 Fairtrade initiatieven, waar ook dikwijls iets mis mee is. Niets daar in het Oosten. De manier waarop China bezig is Afrika leeg te roven, valt alleen nog maar niet op omdat Afrika zo gigantisch groot is. Niks faire prijzen, niks faire lonen, niks milieuzorg en andere menselijkheden.

What the heck?

Die goedkope import wordt weinig in de weg gelegd. Daarvoor spreiden de politici hun rode loper uit. De lokale ondernemer belasten ze kapot en minachten ze. Want die bedreigt namelijk hun plannetje. Moesten al die goedkope import goederen hier gemaakt worden, volgens faire omstandigheden inzake milieu- en arbeidsvoorwaarden, dan zouden de prijzen van veel goederen gigantisch stijgen en zou de gewone pet heel duidelijk de inflatie voelen.

Dat gevolg van hun ongebreidelde valsemunterij willen de beleidsvoerders niet dat u het onder ogen ziet.

Oogst

Ondertussen is het wel belangrijk dat de onbelangrijke pet min of meer productief blijft. Productiviteit betekent immers inkomsten die belastbaar zijn aan een keurig afgemeten percentage.

Het oogsten van de productiviteit.

De financiële zeepbel van na de crisis dient echter ook in leven gehouden te worden, door een nimmer vertragende injectie van vers geld. Nu dat de meme van de financiële ondergang wat minder geloofwaardig geworden is, probeert men u nu wijs te maken dat de manier om het klimaat te redden van de mishandelingen der mensdom, erin bestaat om geld bij te drukken. Geld dat moet dienen om (voor een deel) meerwaardevernietigende groene investeringen te financieren. Veel van de groene technologie is immers verlieslatend. Ze kan enkel dank zij blijvende subsidiestromen overleven. Dus na de bullshitjobs7 zie het boek van David Graeber, de bullshitinvesteringen.

Die geldschepping dient niets anders dan het in de lucht houden van de zeepbel. Weet dat op een dag die zeepbel springt. Ze springt zo nu en dan.

Het is analoog met de tactiek die het oude Venetië toepaste; controle uitoefenen, het risico aan de ander overlaten, en de winsten afromen. Die zeepbel is ook gebarsten maar de protagonisten waren toen reeds naar ander oorden verhuisd. Want nadien deed men dezelfde truck nogmaals over in Amsterdam met de VOC8 Verenigde Oost-Indische Compagnie en vervolgens de Britse wereldoverheersing. Het is nog steeds dezelfde groep die delen van de productiviteit oogst en daarmee een eigen overheersers-koers vaart.

Zeepbel

Maar hoe ziet het nu eigenlijk met al dat geld in die financiële markten? Het geld in de zeepbel? Dat zijn overwegend cijfers op een computerscherm. Het verschilt in weinig van bitcoin-geld.

Aangezien de waarde van de financiële markten meerdere malen groter is dan de totale waarde van onze aarde, moet je de vraag niet meer stellen of die waarde opvraagbaar is. Mocht iedereen morgenochtend zijn financiële assets willen opvragen in tastbare goederen, dan zou blijken dat zoiets niet mogelijk is. Er bestaan niet eens zoveel tangible assets. Dan stort de boel in. Dan plopt de zeepbel9 de volgende zeepbel zit er al aan te komen, namelijk asteroid mining; een toekomstperspectief voor de asset-zwendel waarmee de toekomst wordt klaargezet voor de volgende coup..

Waarom creëert men dan wel een dergelijke zeepbel?

Tja, in de eerste plaats omdat elke financiële asset werk en inkomen verschaft aan financiële spelers in de organisatie. Er surft een heel leger aan would-be-economen, juristen, administratieve krachten mee op het procentje op de verkoop en het afromen van de opbrengsten. Opbrengsten die niet meer uit reële meerwaarde komen. Opbrengsten die akelig stilzwijgend gefinancierd worden door middel van QE10 Quantative Easing, geld bijmaken. Het is een piramidespel.

Een piramidespel met een perpetuele afroom-component, en dat terwijl de individueel aangehouden financiële assets in reële termen steeds minder waard worden. Uw spaargeld verwatert dus. Want uw toekomstige aankopen zullen onder invloed van inflatie duurder worden.

Goud

Wat is er gebeurd met het goud dat diende als tegenwaarde voor het chartaal geld? Ligt dat goud van weleer nog in de kluis waar de Nationale Banken dat in bewaring hebben gegeven? Toen de Duitse voorzitter van de Reichsbank Hjalmar Schacht in 1928 vroeg om het in NY in consignatie gegeven Duitse goud wou zien, bleek men dat niet te kunnen vinden.11 https://qz.com/19037/german-gold-paranoia-has-a-grain-of-historical-truth/

Is dat goud er nu nog? En welk in de VS geconsigneerd goud van andere landen is er ook nog wel of niet? Wat als te veel landen plots hun goud zouden opeisen. Maakt dat goud deel uit van de ‘oogst’?

Niet dat het veel belang heeft, want wel leven in tijden van fiat geld, zonder goudwaarborg. Maar toch, want in recente ontwikkelingen is er toch commotie over dat goud, zoals sommige landen die hun in het buitenland bewaard goud repatriëren. Never trust a banker. Of a bankster.

Nadat Japen verslagen was na de tweede wereldoorlog, werd duidelijk dat de Japanners in hun veroveringsfurie in het verre Oosten een oorlogsbuit hadden bijeengeharkt, gestolen dus. Alles wat gemaakt was van waarde(metaal) werd verzameld. Eerst werd het gebruikt om de oorlog te financieren, later werd het, luidens de overlevering, in de Filipijnen verborgen omdat er een Amerikaans overwicht was op zee. Er bestaat onduidelijkheid over wat er met die buit gebeurd is12 http://www.tseatc.com/ww2loot.html .

Als deze buit is gevonden, wordt ze wellicht wel gebruikt. En misschien is ze ondertussen zelfs opgebruikt.

Welk verband is er met de diverse diplomaten die opgepakt zijn met overheidscertificaten13 https://en.wikipedia.org/wiki/Chiasso_financial_smuggling_case. Waarvan sommige officieel niet bestaan. Waarvan sommige schrijffouten bevatten waardoor die mogelijks vervalsingen zijn. Of werden die fouten doelbewust gemaakt om dan later te kunnen zeggen dat het certificaat een vervalsing was? En wat met de oude pre-communistisch-Chinese obligaties die nu de waarde van behangpapier hebben?14 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-29/trump-s-new-trade-war-weapon-might-just-be-antique-china-debt

Er is ook nog de ‘drain’ op de Amerikaanse overheidsfinanciën. De 21 trillioen Dollar (21,000 miljard) die de voorbije 20 jaar vermist is in de Amerikaanse nationale rekeningen. Dat is een bedrag dat even groot is als de totale federale schuld in de VS.15 https://missingmoney.solari.com

De hamvraag

Misschien zijn sommige historische financieringsbronnen opgedroogd en dat daarom andere manieren gezocht worden om geld te vergaren. Zoals hierboven beschreven.  We weten al dat de multiplicator van de overheid, ‘t’ kleiner is dan één. In mensentaal betekent dit dat voor elke euro je aan de overheid betaalt, er minder dan 1 euro in de economie terug komt. Om een vergelijkingspunt te geven: de multiplicator van een succesvolle investering, ‘i’ is groter dan één. Door de investering te doen maak je welvaart. Er komt meer welvaart uit dan je er in stopt. Maar er is meer aan de hand dan zo maar de bodemloze overheidsput.

Waarom moet men dan al dat geld afromen? Geld op zich is louter een opslag van (meer)waarde.

Gebeurt er iets waar het domme-pet-publiek misschien niks van af weet?

References

References
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf
2 en dat is een afkorting van Federal National Mortgage Associaton, FNMA
3 Voor wie een gefundeerd zicht wil op de echte inflatie, zie http://www.realstats.org/
4 zie daarvoor ook mijn ander artikel https://herrebout.xyz/economie-co/waarom-de-economie-niet-aantrekt/
5 met meer-dan-faire-lonen doel ik op de uit de hand gelopen loonkost in het Westen, met allerhande oplopende belastingen, bijdragen, bullshitjob-financiering enz.
6 Fairtrade initiatieven, waar ook dikwijls iets mis mee is
7 zie het boek van David Graeber
8 Verenigde Oost-Indische Compagnie
9 de volgende zeepbel zit er al aan te komen, namelijk asteroid mining; een toekomstperspectief voor de asset-zwendel waarmee de toekomst wordt klaargezet voor de volgende coup.
10 Quantative Easing, geld bijmaken
11 https://qz.com/19037/german-gold-paranoia-has-a-grain-of-historical-truth/
12 http://www.tseatc.com/ww2loot.html
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Chiasso_financial_smuggling_case
14 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-29/trump-s-new-trade-war-weapon-might-just-be-antique-china-debt
15 https://missingmoney.solari.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *