The Red Team

Eind de jaren ‘90 studeerde ik aan de Kulak1 de Katholieke Universiteit campus Kortrijk, KULcK voor de puristen en we zaten toen in het machtsvacuüm, net na de val van de Berlijnse muur en diens verdere repercussies in het oosten. Een en ander werd terecht in vraag gesteld en toen werd alweer, bij een medestudente uit een ‘zachte’ richting, de vraag gesteld, of dat communisme niet zoveel beter was?

Voor een economist was dit de uitspraak als van een ketter.

Maar toegegeven, het waren onduidelijke tijden en ik neem het haar niet kwalijk. Ik herinner me nog dat op een avond, Guy Verhofstadt kwam spreken, en hij een hele speech lang niks heeft gezegd. Toen werd duidelijk dat je eigenlijk van politiek niets hoefde te verwachten, tenzij het te verachten.

Ondertussen is de liberale partij waar hij ooit aan de kar trok, van een socialistische ideologie besmet. Besmet als een virus, want daarop lijkt het. Socialisme lijkt op een aandoening die nietsontziend elk goedgelovig mens beruft van diens goedogende ideeën, maar daarachter een meer funeste agenda achterhoudt.

The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money. (Margaret Thatcher)2 https://fee.org/articles/margaret-thatcher-on-socialism-20-of-her-best-quotes/

Want we weten ondertussen dat dat communisme niet werkt voor het welzijn van het volk. Bijna een hele respectievelijk een halve eeuw heeft men de bevolking van Rusland en Oost-Europa in de collectivistische tang gehouden en het resultaat was allesbehalve beter dan ervoor.

Het totalitaire regime dat per definitie geïnstalleerd wordt binnen de collectivistische gedachte had alles van 1984 van George Orwell. De allocatie van productiemiddelen was allesbehalve optimaal (nu even in mijn elleboog kuchen) en de welvaart ver beneden die van het ‘vrije’ Westen.

De successen waarmee de superioriteit van de collectivistische maatschappij werd geëtaleerd waren ofwel militair van aard, wat dacht u van de magnificente Tsar Bomba of van de exorbitante militaire vertoningen op 1 mei? Of het ging om een nest leugens, want vergis u niet, Joeri Gagarin was niet de eerste mens in de ruimte, het was de eerst mens die levend is teruggekeerd uit de ruimte. Qua ecologie maakte men zich in de USSR zich niet te veel zorgen. Communisme staat voor een ecologische ramp waar de apathie van de servitude als een virus de verantwoordelijkheidszin van elk goedwillend individu doet afsterven.

Hoe de groene beweging en/of de pacifisten in het westen zich ooit wilden identificeren met dergelijke leugens tegen de mensheid en moeder aarde, is een vraag waar ook Pater Versteijlen zich tekens bij stelde.

Face it. Wat de staat via een uitgebreide bureaucratie organiseert, dat is sub-optimaal. In België, waar de gemengde markteconomie heerst (wel ja, + 50 % overheidsbeslag mengt wel wat stroef), verspillen we ongeveer een derde van de overheidsinkomsten3 ECB Working paper 242, Public Sector Efficiency, an International Comparison, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp242.pdf p. 22. Nog een geluk van de private sector waar de multiplicator een stuk groter is dan 1, wat wil zeggen dat er meer welvaart gecreëerd wordt dan dat er middelen ingaan. Bij de activiteiten van de overheid wordt er vooral welvaart vernietigd. En dat is geen sneer naar al die mensen die werken voor de overheid, want die doen dikwijls ook maar hard hun best. Soms schouderophalend. Merk trouwens op dat ook in hele grote bedrijven die tendens bestaat om sub-optimaal te werken, hetzij in kleinere clusters. Denk aan de Bullshitjobs.

Maar de politieke même van dat overheerlijke socialisme, dat blijft duren. Het was vorige eeuw dat de extreemlinkse Partij van de Arbeid (PVDA) werd gevormd, die zogezegd opkwam voor de rechten van de arbeiders. Ondertussen is de vraag of die extreemlinkse schijn-idealisten wel opkomen voor de rechten van de arbeiders, of voor de ‘rechten’ van de arbeid. Dat laatste kunt u interpreteren als het afromen van een substantieel deel van hetgeen u verdient ten voordele van de partij. Ik vind niks uit, ze staan u recht in uw gezicht uit te lachen.

Maar toch blijft dat socialisme, dat communisme intrigeren, want dat kapitalisme is wel zoooo slecht.

Ja echt mensen.

Is dat wel zo?

Geen enkel systeem is perfect. Wat je nu echter hebt, dat is geen puur kapitalisme. Dat is een mengvorm wat men gemengde markteconomie noemt, waarbinnen de overheid een grote rol speelt, samen met belangengroepen. Dat is vrij ver van de pure gedachte van vrijemarktwerking, waar veel kleine spelers met elkaar interreageren. In de gemengde vorm onderhandelen een beperkt aantal (verkozen) groepen over het beleid. Noem het de dictatuur van de meerderheid. Het houdt op zich een aantal inefficiënties in, onder meer het uitsluiten van sommige contractvrijheid op micro niveau.

There’s no free markets, there’s only tariffs and trade wars (Catherine Austin Fitts)

Zo bestaat de staalindustrie, chemie & farmacie, energievoorziening uit een aantal groepen van kartels, waartussen nauwelijks vrije marktwerking speelt. De zogenaamde vrije wereldhandel is er een van concurrentievervalsing en geheime deals. Zo wordt de CIA gebruikt of misbruikt om de handelsbelangen van de VS industrie in het buitenland te behartigen. Met huurlingenlegers en guerillia-tactieken4 wie zich daarin wil verdiepen kan het boek ‘The Brothers: John Foster Dulles, Allen Dulles, and Their Secret World War’ lezen.. Het is herverpakt kolonialisme.

Zo zijn de nationale banken in de financiële nasleep van de corona-crisis momenteel massaal bezig met het opkopen van assets in bedrijven. Ze doen dat niet alleen om er een controle-belang in te verkrijgen, ze doen dat ook met geld dat niet bestaat, QE5 quantitative easing, het vergroten van de geldhoeveelheid. Valsemunterij niet meer noch minder. Het werkt marktverstorend omdat de creatieve destructie niet kan werken en zombie bedrijven blijven bestaan. Dat zijn bedrijven die sub-optimaal werken en normaal gezien zouden failliet gaan. Het is precies het Rusland van de vorige eeuw.

99 procent van de kritiek op het ‘kapitalisme’ is op de inefficiënties van dat gemengd systeem. Het is dus niet het kapitalisme dat faalt, het is de van collectivisme besmette vorm die zorgt voor de oneerlijke toestanden die vooral door links aan de kaak worden gesteld.

Ze hebben dus kritiek op hun eigen onzin.

Wie ooit economische modellen6 meer info https://nl.wikibooks.org/wiki/Economie/Macro-economie heeft bestudeerd, weet wat een multiplicator is. Dat is een macro economische variabele die aangeeft in welke mate een input in het systeem7 zijnde consumptie, investeringen, overheid, etc. een vermeerderend effect heeft op het geheel. Zo is de multiplicator van investeringen meestal groter dan 1, die van taxeren kleiner dan 1 en van subsidies groter dan 1. Voor elke euro die besteed wordt, komt er die euro vermenigvuldigd met de multiplicator weer uit. De politiek had die variabele een paar decennia geleden ook in het debat gelanceerd. De liberalen verheerlijkten de multiplicators in de context van een lastenverlaging, die meer zou opbrengen dan dat ze kostte, de rooien zwoeren het bestaan van multiplicators ten volle af, als zou het een sprookje zijn. Als je nu echter argumenteert dat politiek op zich geen meerwaarde maakt8 het is enkel door correcte allocatie van productiefactoren dat meerwaarde kan ontstaan, zijnde arbeid en kapitaal, dat politieke beslissingen slechts meerwaarde kunnen veroorzaken als zij maatregelen nemen waardoor de productieve elite een grotere meerwaarde maakt, en die dus identificeert als een multiplicator-effect, dan zie je meteen dat links met een ideologisch probleem zit, want ze erkennen dat ze meesterlijk inefficiënt zijn; wat ze ook beslissen, ze veroorzaken minderwaarde.

In ‘The end of Socialism and the Calculation Debate revisited’ bewijst Rothbard9 en hij baseert zich uiteraard op Ludwig Von Mises keihard dat een socialistische economie niet op natuurlijke wijze kan bestaan wegens het niet bestaan van een prijsmechanisme; er is geen economische grondslag om een prijs te bepalen. In een vrije markteconomie komt prijs tot stand door een wisselwerking van vraag en aanbod. Vanuit de aanbodzijde (de producenten) kun je hun deel van de grafiek terugvoeren naar de kostencurve: een producent wil in die mate een produkt aanbieden, voor zover hij minstens uit zijn kosten komt. En natuurlijk heeft diegene met een lagere kostencurve een voordeel, dat is nu net de essentie van eco-nomie, welk je zou kunnen uitleggen als het meest output creëren met het minst input.

Wel, die prijsmechaniek bestaat niet in een collectivistische economie. Eigenlijk zou geld daar overbodig zijn: geef elk zijn basispakket voedselbonnen en de kous is af.

Tiens, maaltijdcheques, dienstencheques, consumptiecheques, eco-cheques.

Niemand die hier doorheen UBI ziet?

Elke iteratie om collectivisme te verheerlijken is een verraad tegen de mensheid en de vrijheid. Het is een verraad tegen de natuur en tegen de vooruitgang. Het is collectieve slavernij binnen een staat waarin een mensenleven geen waarde heeft, waarin hetgeen u bent en doet zijn nut verloren ziet in de onbestaande groepsverantwoordelijkheid. Het is ook daarom dat alle collectivistische maatschappijen vanzelf ineen storten.

Dat, wie overtuigd is van de communistisch-collectieve doctrine, ongelijk heeft, wordt ook nog maar eens onderschreven door de vaststelling dat diens promotoren zich bedienen van een pejoratieve retoriek jegens andersgezinden. Zo uitten bijvoorbeeld een aantal mediagenieke virologen zich onlangs op een bijzonder negatieve manier over de VS-president Trump en wenste een ander sujet de extreem rechtse fractie van het parlement een fatalistisch Darwinistisch gevolg toe. Het is uiteraard een zwaktebod van mensen die nog niet beseffen welke verderfelijke gedachten zij aanhangen.

Het is een virus, een gif, dat zich steeds weer en op steeds meer geniepige manier, sluipend meester maakt van de maatschappij, zelfs meer en meer binnen de meer intelligent geachte (academische) kringen10 zelfs bij sommige economen, help de wereld is echt om zeep https://www.youtube.com/watch?v=AdhaBttpHMc.

Dat zou eigenlijk beangstigend kunnen zijn, ware het niet dat je wel kunt proberen de mens of de menselijke geest tot slaaf te maken, maar dat dit heel moeilijk is om op lange termijn zo te houden.

References

References
1 de Katholieke Universiteit campus Kortrijk, KULcK voor de puristen
2 https://fee.org/articles/margaret-thatcher-on-socialism-20-of-her-best-quotes/
3 ECB Working paper 242, Public Sector Efficiency, an International Comparison, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp242.pdf p. 22
4 wie zich daarin wil verdiepen kan het boek ‘The Brothers: John Foster Dulles, Allen Dulles, and Their Secret World War’ lezen.
5 quantitative easing, het vergroten van de geldhoeveelheid
6 meer info https://nl.wikibooks.org/wiki/Economie/Macro-economie
7 zijnde consumptie, investeringen, overheid, etc.
8 het is enkel door correcte allocatie van productiefactoren dat meerwaarde kan ontstaan, zijnde arbeid en kapitaal
9 en hij baseert zich uiteraard op Ludwig Von Mises
10 zelfs bij sommige economen, help de wereld is echt om zeep https://www.youtube.com/watch?v=AdhaBttpHMc

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *