De verhitte opwarming van de klimaatdiscussie

Het klimaat is de laatste weken in een stroomversnelling een overkokend thema geworden. De polemiek gaat hart tegen hard op vele fora en op wetenschappelijke en minder wetenschappelijke niveaus heeft elkeen wel zo zijn mening. Dit is die van mij (en zoals steeds, ik beweer de waarheid niet in pacht te hebben, commentaar welkom en misschien heb ik wat overdreven; ik weet het, het is veel te lang, maar ja Westvlaamse grondigheid hé):

Abstract

De argumentering van het IPCC omtrent de overwegend menselijke oorzaken van de klimaatverandering zijn politieke stellingnames. Heel wat wetenschappers uit deugdelijke disciplines zijn het niet eens met de onwetenschappelijke benadering van het fenomeen en komen hieromtrent naar voor. Zij stuiten op pogingen tot censuur, intimidatie en benadeling. Het systeem van verhandelen van CO2 rechten, beetje bij beetje geïnstalleerd met de klimaatakkoorden, is een platte mondiale meerwaardebelasting waarbij het niet om klimaat of milieu gaat. De productie in het Verre Oosten wordt grotendeels ongemoeid gelaten in deze financiële koehandel, de import van daar wordt extra ondersteund. We hebben de staat van ons milieu nochtans zelf in de hand, en ook dat beseffen veel inventieve mensen en ook jongeren, die opgroeien in een plastic wegwerp wereld. We beseffen dat we zelf de beslissing zullen moeten nemen om duurzamer te leven. En dat kan ook. Er zijn echter krachten aan het werk in onze maatschappij en economie die het anders zien, vooral meerwaarde willen afromen daar waar die meerwaarde te rapen valt. Als we er nu zelf voor kiezen om samen met onze beschikbare meerwaarde, ons milieu minder te belasten, zouden we dan niet veel beter af zijn?

 

Waarschuwing

Voor wie na het lezen van enkele paragrafen denkt dat ik een klimaatnegationist ben, wel, ik probeer eigenlijk uit te spitten wat er nu echt van aan is. Ik kan niet tegen leugens en propaganda, en nog zeker niet als die misbruikt worden. Ja er is een klimaatbeweging en er is een tegenbeweging. Fake news overspoelt de bol. Grote delen van beide bewegingen zijn gesponsord en dienen andere belangen dan het welzijn. Om even duidelijk te stellen. Ik beweer ook niet alle wijsheid in pacht te hebben, en eigenlijk citeer ik voornamelijk met hier en daar even wat puntjes verbinden. Als u zich als lezer hier niet in kan vinden, ligt dat misschien aan uw eigen vooringenomenheid, die u klaarblijkelijk hebt opgelopen tijdens het voortdurende indoctrinatie-offensief van media en staat in deze materie. Het is ook toegestaan het (voor een deel) niet met mij eens te zijn. Make up your own mind.

And eat it. Geen excuses.

Deze post wordt regelmatig bijgewerkt op fouten, onnauwkeurigheden en nieuwe ontdekkingen. Input steeds welkom.

 

Consensus

Er bestaat een wetenschappelijke consensus in verband met de opwarming. Een overweldigende 97 procent van de wetenschappers is het dus eens: de mens is schuld. Dat is de officiële verhaallijn die ondertussen een echte marketingslogan geworden is. Het is ook maar dat. Want het is een leugen1 https://mises.org/wire/bogus-consensus-argument-climate-change. Niet 97 % van de wetenschappers zeggen dat de mens de voornaamste oorzaak is van de klimaatopwarming. Het is 97 % van de relevant geachte (al dan niet peer-reviewed) gepubliceerde papers2 Ik dien de lezer attent te maken op de praktijk die onder meer in de farmacie wordt gebruikt, namelijk het flooden met wetenschappelijke papers. Dat zijn universitaire medewerkers en eventueel zelfs ghostwriters, die aan de lopende band wetenschappelijk werk produceren, die dan moet dienen om met flooding een argument te winnen. Gene zever. die stellen dat de mens bijdraagt aan de klimaatopwarming. Dus geen ‘97% van de wetenschappers’ en al zeker niet ‘de voornaamste oorzaak’. Die stelling is misleiding, valsheid. Of hoe de academische deugd weer voor politiek gewin wordt misbruikt. Er is ook uiteraard ook nog de mogelijkheid dat het IPCC met het selecteren van die ‘relevante’ papers de wetenschap geweld heeft aangedaan door middel van een politiek geïnspireerde cherry-picking. De track-record van de organisatie welke ik hieronder zal schetsen, kan de vermoedens wel in die richting doen zeilen. Bovendien, op zich is elke conclusie over een consensus al totaal onwetenschappelijk, want wetenschap evolueert en wat vandaag als juist aangenomen wordt, kan morgen als fout bewezen worden, zo werkt wetenschap nu eenmaal. Ik laat het aan Gerard Bodifee, die het zegt het in dezelfde zin, in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=lFarKAE27TU

Een nuchtere Nederlander, Marcel Krok, heeft een tiental jaar geleden een lijvig boek geschreven, “De Staat van het Klimaat”, vanuit een kritisch oogpunt en is ondertussen adviseur voor de Nederlandse regering inzake klimaatmaatregelen. Daarin staat onder meer dat veel meetgegevens niet representatief zijn. Zo is het not done om temperaturen mee te nemen, die uit thermometer-hutten komen die in of vlak bij steden of industriezones zijn neergepoot. Dat beïnvloedt de meetresultaten. Je zou kunnen opperen dat je daaruit wel een stijging zou kunnen opmaken, maar de beïnvloeding van de temperatuur in die omgeving is zodanig willekeurig, dat correcte metingen onmogelijk zijn en ook niet statistisch corrigeerbaar. Ook gegevens zoals de stijging van de zeespiegel zijn niet zomaar zwart/wit bruikbaar om een stijging aan te tonen. Lees het boek van Krok om een kritische, juiste mening te kunnen vormen over de klimaatproblematiek. Hij en onze nuchtere Noorderburen zijn van mening dat er een economisch verantwoorde aanpak moet komen voor de klimaat / milieuproblematiek en dat er niet zomaar lukraak populistische roeptoeter belastende maatregelen dienen genomen te worden. Er is in Nederland een target gezet in de klimaatwet, waarvan men nog niet weet hoe men die zou kunnen behalen. Hopen op technologische vernieuwingen zal niet helpen, ze onderzoeken en nastreven zou al een betere strategie zijn.

CO2 zegt u? Nochtans is het broeikasgas nummer één… waterdamp. Ja zoals in de wolken. Meestal wordt waterdamp genegeerd en het volgende gas in het rijtje, en dat is CO2, wordt in allesoverweldigende grafieken opgevoerd. Jammer genoeg voor dit alarmisme, is al lang wetenschappelijk bewezen dat het door de moderne mens veroorzaakt CO2 slechts 0.2 tot 0.1 % van alle broeikasgassen in onze atmosfeer vertegenwoordigt. En het is een nuttig gas want het brengt groen leven, groen leven dat overal ter wereld aan het toenemen is, zo zegt toch de NASA 3 https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows Dat is ook een observatie die men zag toen tijdens de Zuid-Amerikaanse afslacht-eeuw, vlak na de ontdekking van het continent, omwille van tekorten aan boerenkracht, de onbewerkte velden in het nieuwe continent weer door de natuur ingenomen werden: de groene groeiende natuur neemt het over en slorpt grote hoeveelheden CO2 op. Er scheelt iets aan de klimaatretoriek.

Geologen lachen met de klimaatwetenschappers beleefd edoch vierkant uit. Zij werken natuurlijk over veel grotere tijdsspanne en zij hebben zicht op periodes van opwarmen en afkoelen over veel langere observatieperiodes. Ze blijven vooral rustig. Zo is de hockeystick-grafiek aangetoond foutief, beweert de geoloog Salomon Kroonenberg 4 https://www.youtube.com/watch?v=2Tst9-Be4nY. Kijk ook eens naar Tim Ball, die de Hockeystick opnieuw uitvond en een heel andere grafiek bekwam. Hij werd door Michael-Hockeystick-Afgod-Ball gedagvaard en heeft die rechtszaak ‘gewonnen’ simpelweg omdat Ball5 aka de nieuwe Lysenko https://nl.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko niet bijtijds de nodige documentatie wou verschaffen aan de rechtbank. Dat is een bekende juridische tactiek: dreigen met lege boekentassen; zonder inhoud. Eigenlijk heeft men de rechtszaak omwille van het extreem tijdlang stallen van Mann stilgelegd zonder uitspraak, en Mann de kosten laten betalen. Mann weigert nog steeds zijn originele onderzoeksdata en methodiek te openbaren in deze case. Ondertussen is gebleken dat de statistische methode achter de hockeystick compleet verkeerd is in die zin, dat je met een dataset die bestaat uit willekeurige getallen ook een hockeystick grafiek bekomt. Dit gegeven werd bevestigd door het internationaal gerenommeerde wetenschapstijdschrift Nature en de Leuvense wetenschapster Mia Hubert, waarop o.m. Marcel Krok voort bouwde. Lees verder in het artikel van William M. Briggs, The Four Errors in Mann et al’s “The Likelihood of Recent Record Warmth”6 https://wmbriggs.com/post/17849/.

Over Al Gore wil ik het eigenlijk niet eens hebben 7 via deze link krijgt u licht op deze valsaard: https://defyccc.com/al-gore-political-suppression-of-science/, de medevennoot van de firma Blood and Gore, waarin hij samen met David Blook en stromannekes van Goldman Sachs bakken geld heeft verdiend aan de handel in CO2. Die oplichter verkondigde volgens de doorzichtbare mainstream media de onvermijdelijke waarheid, maar zijn schromelijke overdrijvingen zijn grosso modo zo allemaal niet uitgekomen, behalve dat er veel geld is verdwenen zonder enig effect. Je kon destijds dan ook staalhard doorheen zijn show kijken. Het grenst aan de verwonderlijkheid hoeveel mensen achter dergelijke niet-wetenschappers, volksmenners, lopen. Pure propaganda Goebbels-style, excuse my Godwin. En de geschiedenis blijft zich maar herhalen. Ach ja geeuw, er zouden apocalyptische dingen gebeuren met enorme economische schade. Tot op heden zijn het enkel absurde groen-activistische acties die economische schade hebben veroorzaakt. En de 1500 miljard USD die elk jaar in de klimaatput verdwijnt. Maar nog steeds roepen er bekende drones die gerecycleerde memes in het rond, deze keer zonder vermeende wetenschappelijke consensus maar met genoeg drama en een klimaatpropaganda machine waar ze ergens in de vorige eeuw jaloers zouden op geweest zijn. Daarbij zijn hele reeksen klokken van de beiaard verstomd gemaakt, de media laat immers slechts selectief gekozen stemmen horen. Dat terwijl de realiteit is dat veel betrokken wetenschappers genoodzaakt zijn regelmatig hun dramatische cijfers naar onder bij te stellen en er telkens meer weemoedig hoofdschuddend wetenschappelijk protest opduikt. Voor sommige voorspellingen aangaande de stijging van de zeespiegel is er geeneens genoeg water op deze planeet. Grapjassen suggereerden dat Trump zijn muur zou kunnen uitbreiden langs de kusten maar dat Deltaplan zal niet nodig zijn.

Er wordt een staat van paniek gesimuleerd. Groenland smelt, de zee stijgt, de oogst mislukt, uw oorhaar groeit sneller,… het is clickbait alarmisme dat gazetten doet verkopen. Gazettenpraat dus eigenlijk. En het heeft niks wetenschappelijks, laat staat 97 %-achtig. Het dient wel om een staat van alarmisme te organiseren, ganse horden van mensen te misleiden en te mobiliseren en dan toe te slaan met ‘doortastende maatregelen’. Zoals diefstal, eh, taksen en andere met geweld afgedwongen overheidsuitvindingen. Op NotricksZone staat een ganse opsomming van debunked klimaat-alarmisme. Van niet stijgende zeespiegels tot zich terugtrekkende woestijnen8 https://notrickszone.com/2019/10/27/data-satellite-photos-expose-climate-activists-lies-facts-sahara-shrinking-arctic-ice-robust-lake-chad-growing. Op http://temperature.global/ vindt u de temperatuurdata van de aarde waar geen correctie is op gepleegd… de aarde koelt af.

Merk op dat de sector van de fossiele brandstoffen als tegenreactie ook met onwaarheden gooit, kwestie van het zicht van de gewone pet nog wat meer te vertroebelen. Het is een goed uitgedokterd media-spel waarbinnen de actoren vooral op de emotie van het grote publiek inspelen. Personen worden direct of indirect belaagd en van angst keren mensen soms wel van kamp9 bijvoorbeeld dit https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/12/Reactie-op-Maarten-Keulemans-20-december-2019.pdf. Je herkent de vieze politiek-marketingtechnische trucks al snel. In die zin mag je dergelijke periodes van publieke onrust, want dat is het toch, ook steeds argwanend bekijken vis-a-vis de politieke bewegingen. Op die momenten worden immers de smerige wetten onder de radar door gestemd. In die zin zou je kunnen spreken van een CO2-rookgordijn. Onze eigen klimaat-notabele van Ypersele, die het begeerde postje van IPCC-voorzitter door politiek gekonkel aan zich zag voorbijgaan, is hier te lande het notoir uithangbord van de wetenschappelijke klimaatalarmisten. Deze ‘wachters van het nepnieuws’ zwaaien met wetenschappelijk ogende maar daardoor niet altijd van die wetenschap ondersteunde plaatjes die soms bulken van de non-events waar niet-jaknikkers rood van aanlopen van schaamte. Hij weigert met critici in debat te gaan. Ook deze die een punt hebben maar niet passen in het officieel verhaal. Het Cordon Climatique Collectiviste (CCC). Het krijgt de vorm van een sekte, een religie met hogepriesters en volgelingen, zeker als bovenvermeld feodaal hereditair heerschap graag de critici de mond zou willen snoeren door ze voor de rechtbank te slepen en dus klimaatscepticisme strafbaar te maken. Dat is totalitarisme, het debat monddood maken en een vooraf uitgestippelde strategie forceren. Zijn volgers stemmen volmondig in, waaronder ook – (niet?) verwonderlijk – veel van de sceptische bewegingen. Dat laatste is nogmaals een bewijs dat deze sceptische organisaties eigenlijk de marketing divisie van het olgiarchisch bestel zijn. De wereld is echt om zeep als je het bedenkt.

Soit, als iemand te veel onzin uitbraakt wordt die niet meer au serieux genomen; in het boek van Krok vindt u nog verdere bewijzen van ongerijmdheden binnen het allerminst onbesproken IPCC waaruit de natuur van de gespleten tong van deze organisatie blijkt. Hij legt ook een resem aan financiële belangen bloot. Het klimaat is uiteraard ook een lucratieve investering. Aanrader.

Een en ander had weg van een opengespetterde etterbuil toen een hacker in 2009 tonnen emails en andere informatie kon bemachtigen van het Climate Research Unit (CRU) waarin duidelijk werd dat de statistiek werd aangepast aan de gestelde doelen, dat er intimidatie werd gebruikt (onder meer door Hockeystick Mann & Jones) en dat data werd weerhouden omdat ze niet in het plaatje paste. De etter werd door de politiek vakkundig opgeruimd (of opgeslurpt) en we hoorden er verder niks meer van, met dank aan de MSM)

Dat het IPCC niets minder is dan een bende gewiekste leugenaars en dat de publieke klimaatalarmisten hun puppets zijn, daar zijn 97% van de wetenschappers het over eens 10 medeplichtig in valsheid in geschrifte, zoek maar eens op welk voor straffen daar op staan, ja al wie gebruik maakt van de misleidende informatie is in gelijke mate vatbaar voor strafbaarheid. Meer nog, al hun acties veroorzaken uitstoot, ook van CO2, dus zijn ze zelf dubbel schuldig! De mensen van Clintel11 https://clintel.nl/ leggen systematisch de leugens bloot. Enkele waardevolle links hieromtrent in de eindnoten12 http://www.klimaatgek.nl/document/KNMI%20scenarios%202018.pdf en http://www.klimaatgek.nl/document/Versie%202.pdf
… wie gelooft die mensen nog? Er is trouwens niemand die het IPCC controleert, en wie dat doet is een klimaat-denier en moet volgens sommigen worden aangepakt. Soms zelfs fysiek, of van zijn werk beroofd of een andere gepatenteerde linkse methode.

Ze deinen er allerminst voor terug om de data en de plaatjes, de grafieken te vervalsen. We hadden Climategate13 https://noconsensus.wordpress.com/climategate/, dat vlug onder de mantel der liefde werd goedgepraat, maar waaruit wel heel wat scheefmarcheerderij bleek. Recentelijk werd nogmaals heel wat gemanipuleerde data blootgelegd, zoals de temperatuursmetingen van de vorige eeuw, zoals voorgesteld door NASA14 https://realclimatescience.com/2020/01/nasa-confirms-their-own-conspiracy-theory/. Het enige wat ‘man made’ is, is met andere woorden de data. En dat krijgt u dan op uw bord op het avondnieuws.

Zo was er onlang heibel toen de regimepers blokletterde: 20 graden op de zuidpool15 https://nos.nl/artikel/2322993-symbolische-temperatuur-van-20-graden-op-antarctica-krijgen-we-natte-voeten.html. Het ging over een incidentele temperatuurmeting op een eiland, zo’n 4000 km van de zuidpool, waarmee de polemiek gevoed werd. Je kunt daar tegenover ganse lijsten van metingen opvoeren die lager uitvallen en waarmee de consensus over een temperatuursstijging op de zuidpool tegengesproken kunnen worden. Een zuidpool die trouwens nog steeds door een ozongat geplaagd wordt. Ozongat, wat is dat. Een kort geheugen, dat is ons grootste probleem.

Het wordt al wat grimmiger uiteraard, als er geweld wordt gebruikt om de klimaatleugens op te dringen. Bij sommige klimaatprotesten zijn er al relletjes geweest tussen ongelijkgestemden en het is maar de vraag welke kant de ordehandhaving in deze kiest. Die van de klimaatalarmisten of de goede maatschappelijke orde en openbare veiligheid. 16 Leeslink: https://notrickszone.com/2019/10/05/skeptics-report-on-risks-of-expressing-climate-views-at-fff-friday-strikes-bomb-threat/

Een van eerste Greenpeace activisten, Patrick Moore 17 http://ecosense.me/ stelt het onverbloemd: het is een gigantische zwendel die via het aanpraten van angsten (waar hebben ze dat nog geprobeerd?) en brainwashen van ganse (jonge) bevolkingsgroepen door de grote mediaconcerns ervoor moet zorgen dat er zich kunnen machtsconcentraties vormen. Er is nog nooit op een dergelijk grote schaal aan mind manipulation via de media gedaan. En geen schaap dat het doorheeft. Nu moet ik de aandachtige lezer er wel op wijzen dat Moore misschien ook wel deel uitmaakt van de lobby’isten, daaromtrent is wel voldoende polemiek rond zijn persoon op het net te vinden. En als het op internet staat, is het uiteraard waar.

Nog meer duidelijke wetenschappelijke interpretatie en official-line debunking  vindt de over-ijverige lezer in de voetnoot. Een mooie illustratie hoe ook hier weer de kracht van vrijheid van informatie van het internet de stem van de waarheid kan laten gelden. 18 https://okulaer.wordpress.com/
https://holoceneclimate.com/nederlands
https://notrickszone.com/
https://principia-scientific.org

4 aanraders voor wie de marketing-buzz beu is en zich eens goed wetenschappelijk wil uitleven

Sommigen vinden dan weer dat je moet overdrijven, wil je in deze overprikkelde wereld nog gehoord worden. Misschien zoals de directeur van Greenpeace Pascal Husting, die elke week op en af vliegt tussen Luxemburg en Amsterdam. Een trip die hij veel milieubewuster met die verdoemde auto zou kunnen doen, of nog beter: verhuizen (maar dat wil hij niet omwille van zijn kinderen.) Hij krijgt terecht heel wat kritiek van de eigen achterban. Wat moet een van gezond verstand voorziene mens daar nu mee in het jaar 2019? Wel, misschien is het allemaal niet zo maar terug te voeren naar enkel maar dat klimaat.19 Lees hier verder: https://doorbraak.be/klimaatactivisten-zijn-de-pseudowetenschappers/ Heel wat andere klimaatpuppets tonen een gelijkaardig onlogisch gedrag zoals privé-jets, of ander vervuilend transport of het aankopen van vastgoed aan de van zeespiegelstijging bedreigde kustlijn. Zo hebben de amfibieën Gates en Obama hun luxe-stekjes op plaatsen, die volgens de global warming theorie waar ze mee staan te zwaaien, die weldra zullen verzwolgen worden door de oceaan. Lachen met de mensen, dat is het.

Dat het grotendeels een marketingstunt is, bewijst nogmaals de media-actie van de 11000 wetenschappers die zouden een petitie getekend hebben. Buiten Mickey Mouse en nog een paar grappenmakers blijt het grote deel van de 15.000 ondertekenaars bitter weinig wetenschappers in het veld van klimaat te zijn. Het is een online petitie die onder gelijkgezinden verspreid werd via een artikel van de ‘Alliance of World Scientists'20 https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/. Het is een beetje een speciale manier van een ‘like’ op Facebook, dus. Meteen na publicatie bleek dat er meer grapjassen tussen de ondertekenaars zitten en op het moment van schrijven was de lijst offline. De media nam het cijfer klakkeloos over en bewerkte er onze geesten mee.

 

It’s the Sun, stupid

De ijskappen groeien aan op de Zuidpool, zegt NASA, en de ijsmassa op Groenland neemt toe 21 https://www.climategate.nl/2013/02/groenlandse-ijskap-groeit-laatste-eeuwen-12-procent-sneller/. Ook de ESA treedt dit nu toe, hoeveel tegenbewijs moet er nog zijn? 22 https://www.esa.int/

Enkel de Noordpool vermindert. Eh, die is ondertussen gestopt met dramatisch wegsmelten. Wacht, hij groei terug aan. 23 https://notrickszone.com/2014/09/04/switzerlands-august-1-5c-colder-than-normal-arctic-sea-ice-explosion-despite-claims-of-warming/

En ijs dat smelt, beste mensen, komt nogal eens heel dikwijls… uit de zee. Want het gros van het ijs bevindt zich onder water. En het volume krimpt bij de transformatie naar water. De verwachte zeespiegelstijging is niet alleen niet geconstateerd, ze is vooral onwaarschijnlijk. De recente berichten van dramatische zeespiegelstijgingen zijn een uiterst pure vorm van Fake News. Dat bewijst de studie ‘PACIFIC SEA LEVELS RISING VERY SLOWLY AND NOTACCELERATING’ van Albert Parker & Clifford Ollier. U wordt op allerhande manieren intellectueel en (vooral) emotioneel genaaid door de klimaatalarmisten die zich bedienen van uw gebrek aan kennis en het collectieve veel te korte geheugen. We worden in school ook niet meer gestimuleerd om kennis te vergaren of verbanden te leggen. We moeten leven van de kreten, de memes en de kicks.

Er zijn mogelijks andere verklaringen. Zo heb je de Milankovitch Cycles, 24 https://www.publicmeteo.be/la-nasa-admet-que-le-changement-climatique-est-du-a-lorbite-de-la-terre/, dat is een verzameling aan observaties dat de aarde geen constante baan aflegt rond de zon. De aarde staat dus soms verder van de zon en dichter, en dit proces varieert over tijdspannes van vele jaren. Er zijn ook variaties in de stand van de aardas én er is precessie. De zon is onze primaire bron van energie, dus kijkt u ook maar eens daar naar toe. Ook het aardmagnetisch veld is op wandel. Wat met wat verband houdt, dat laat ik aan de wetenschapper over. Maar het aardmagnetisch veld heeft zeker in invloed op ons weer, of hoe de cyclussen van wind en warm en koud rondom de planeet heen draaien en de verschillende ecosystemen beïnvloeden. De magneet in het midden van onze planeet houdt ook de kosmische straling buiten. Er zonder zijn we wellicht meteen gaar gemicrogolfd. Een en ander beïnvloedt de wolkenpatronen wereldwijd en die wolken spelen de grootste rol in het warm houden van onze bol, waterdamp is het nummer één broeikasgas, en maar goed ook, want zo blijft het hier altijd gematigd en leefbaar warm. De zonne-activiteit is ook eentje om in de gaten te houden. Ik geef maar enkele voorbeelden en reken mij er als simpele duif a.u.b. niet op af want het klimaat is zo uitermate complex dat niemand van de klimaat-experten echt helemaal zeker weet hoe alles in mekaar zit. Er zouden sommige landen experimenteren met weersbeïnvloeding, maar dat wordt weggelachen als fringe science, je zwijgt daar best over, maar chemische en andere atmosferische weersbeïnvloeding is wel al lang een realiteit. Er wordt al lang niet meer geëxperimenteerd. Machtsblokken als Rusland en China zouden deze weersmanipulatie zeker inzetten als een niet-onderkende vorm van oorlogvoeren. Echter, een ecosysteem zo complex en onvoldoende begrepen zoals ons klimaat gaan beïnvloeden brengt ook serieuze risico’s met zich mee; de kans dat je heel de bol verpest is reëel.

Robert Schoch wijt het als geoloog (die zich best wel met heel controversiële thema’s heeft ingelaten) dan weer aan wisselende zonne-activiteit. Hij beweert dat we in een periode van turbulente zonne-activiteit zitten. De cataclysmen zijn op de geologische tijdslijn al een tijdje over tijd. Het is geen te overzien stelling, want de zon in toch nog wel onze eerste bron van energie (door warmte) én er is ook een electro-magnetische invloed. 

Volgens Holoceneclimate.com25 https://holoceneclimate.com/four-interglacials.html zitten we in een doodnormaal interglaciaal. De ijskernen tonen aan dat hetgeen nu gebeurt al meerdere keren is gebeurd. En we gaan dus naar een ijstijd. Maar dat wisten we al lang.

Zelfs het IPCC geeft al verhuld toe (ook bekend als kazakdraaierij) dat de zon een heel grote rol speelt in het opwarmingsverhaal. In haar ‘Summary for policymakers’ uit 2018 stelt het onverbloemd: “Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C (medium confidence). ” 26 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf p. 7 Uit dit zinnetje kwam enerzijds de discussie los waaruit bleek dat er grosso modo slechts 5% menselijke inbreng in de CO2-gerelateerde opwarming zat. En dat het IPCC stelselmatig de rol van de zon in het opwarmingsverhaal wegcijferde. Frauduleus27 Lees meer hier: https://doorbraak.be/heibel-om-het-ipcc/ en hier https://electroverse.net/25-simple-bullet-points-proving-co2-does-not-cause-global-warming-by-a-geologist-for-a-change-dr-roger-higgs/.

Er zit heel wat mis bij de ‘consensus’ van het IPCC, in “The Economics of 1.5°C Climate Change” 28 https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-environ-102017-025817 vindt u het volgende zinnetje in het abstract: “The economic case for limiting warming to 1.5°C is unclear, due to manifold uncertainties. However, it cannot be ruled out that the 1.5°C target passes a cost-benefit test.” Men gaat doorheen de studie steeds maar meer toegeven dat the science juist niet settled is, en het gros van wat er geponeerd wordt slechts aannames zijn. Poor science. Bad science.

Een model is maar zo goed als diens variabelen. En de huidige modellen staan nog te dikwijls bloot aan te veel kritiek. Uit de economie, die een beschrijvende wetenschap is, weten we, dat wanneer we proberen modellen op te stellen, dus ook met ganse tabellen variabelen en veel statistiek, we daar soms wel trends kunnen uit voorspellen. Maar soms zitten de economen er ook staalhard naast. En dat is dan meestal omdat er bepaalde variabelen niet of verkeerd getaxeerd worden. Typisch voor het economisch modellisme is de bederving door de politiek. Het is met de klimaatmodellen niet anders. De IPCC opwarmingsvoorspellingen zijn systematisch te hoog, en dienen telkens weer naar onder bijgesteld. Een en ander knabbelt natuurlijk aan de geloofwaardigheid van het alarmisme29 Lees https://www.climategate.nl/2019/09/zweedse-topklimatoloog-lennart-bengtsson-is-het-alarmisme-beu/ dit intervieuw met de Zweedse Lennart Bengtsson om dit vanuit kritisch-wetenschappelijke hoe bevestigd te zien.. Er zijn nog voorbeelden, bijvoorbeeld “NO EXPERIMENTAL EVIDENCE FOR THE SIGNIFICANT ANTHROPOGENIC CLIMATE CHANGE” van J. KAUPPINEN AND P. MALMI, die stellen “We have proven that the GCM-models used in IPCC report AR5 cannot compute correctly the natural component included in the observed global temperature. The reason is that the models fail to derive the influences of low cloud cover fraction on the global temperature. A too small natural component results in a too large portion for the contribution of the greenhouse gases like carbon dioxide. That is why IPCC represents the climate sensitivity more than one order of magnitude larger than our sensitivity 0:24°C. Because the anthropogenic portion in the increased CO2 is less than 10 %, we have practically no anthropogenic climate change. The low clouds control mainly the global temperature.” Spreekt voor zich: IPCC is non-science30 spreek uit als non-sens.

Een en ander hebben een resem wetenschappers (zouden dat enkel maar die 3% zijn?) in een pamflet opgesteld, wat u vindt op clintel. nl31 https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf

Meestal zijn het academici op emeritaat, op pensioen, die vooruit komen, want die hangen voor hun inkomen niet meer af van de richting die hun universiteit uit wil. Zo werd Peter Ridd ontslagen omdat hij geopperd en via langdurig onderzoek bewezen had dat het koraalrif juist niet aan het afsterven is, en al zeker niet wegens de toestand van het klimaat. Hij vocht zijn ontslag aan en kreeg gelijk van de rechter. Susan Crockford verloor haar academische positie omdat ze durfde raken aan de fake meme van de uitstervende ijsberen. De lijst is veel langer.

Je kunt de hele operatie vergelijken met de Christelijke traditie van de erfzonde, waar de eerste mens als symbool voor heel de mensheid, ons allen in het eeuwig verderf had gestort, en waar we slechts door über-deugdzaam te leven, weer met de lippen boven water zouden kunnen geraken. Samenhorigheidsgevoel onder invloed van een gezamenlijk doel.

Wat een onzin in de eenentwintigste eeuw, zeg. En wat een onzin dat al die welopgevoede mensen dat geloven.

 

Concurrentievervalsing

Uiteindelijk concentreert de klimaatbeweging zich op de CO2. Dat is uiteraard een oversimplificatie uit marketingtechnische overwegingen. Niet iedereen echter is fysicus of chemicus, laat staan klimaatdeskundige, vanuit welke discipline deze ook mag komen. Keep it simple, dus. En men heeft aan die CO2 emissierechten verbonden, zeg maar de aflaat van het klimaat. Dat klimaat is even wel wat meer dan één enkel gas. Laat echter nu juist die geviseerde CO2 een grondstof zijn voor plantengroei. Net als de aarde is de cirkel op een bepaalde manier rond. Hoe meer groen er groeit of aangeplant wordt, hoe beter voor onze CO2-problematiek. In sommige serres wordt zelfs extra CO2 toegevoegd om de plantengroei te bevorderen. Het gegeven wordt zonder verder commentaar al eeuwen actief uitgebuit in de land- en bosbouw, zonder dat daarvoor enige (financiële) erkenning wordt gegeven. Want als men CO2 producerende sectoren CO2-emissierechten verplicht aan te kopen, zou men de CO2-absorberende sectoren moeten de kans geven zulke rechten te verkopen. Een scheeftrekking die Fa Quix van Fedustria ooit aankaartte in verband met de houtindustrie, die niet alleen door de opslag van koolstof maar evengoed omwille van het besparen op uitstoot door substitutie. Maar daarvoor dient die emissierechtenhandel niet. Als we even het gegeven uitspitten komt iets heel funest naar boven. Bestaande bedrijven hebben binnen deze Kyoto-maatregel het recht gekregen evenveel te blijven uitstoten. Dat is gedaan om hun concurrentiepositie te beschermen. Deze dikwijls veeluitstoters (en voor mij is de andere dan CO2 uitstoot veel erger) hebben dus een status quo van hun emissies bekomen. Als ze meer dreigen uit te stoten, moeten ze ergens proberen te besparen op de uitstoot van hun activiteiten want als ze extra emissierechten moeten aankopen, dan kost dat niet alleen geld, het aantal rechten is ook beperkt. Sommige milieu-activisten suggereerden reeds om rechten op te kopen om deze uit handen van de industrie te houden en zodoende de vermeerdering van de uitstoot te beperken. Op is op. Daarmee ook dat heel veel van die bedrijven hun eventuele overschotten aan gratis CO2 rechten oppotten, ze zijn van jaar tot jaar overdraagbaar. Daar bovenop komt er nog de idee van de creatieve boekhouding. CO2 hoeft geen kostenpost te zijn. Het kan ook gebruikt worden in serres, om de plantengroei te bevorderen. Daarmee ook dat de hele CO2 insteek fout is.

Het gaat immers over meer dan CO2 wat uit die schoorstenen komt. Het gaat ook over verbruik van fossiele brandstoffen en het spaarzaam omspringen ermee. Waarom wordt er immers houtafval gestookt in bio-massa centrales die voor meer uitstoot zorgen dan kolencentrales?

Het krakkemikkige beleid stimuleert natuurlijk ook wel de ontwikkeling en de uitrol van uitstoot-armere technologieën. Maar de differentiatie is niet altijd logisch correct. Als je start bij wetenschap en techniek, en je moet langs politiek en debat passeren, dan hou je dikwijls een auto met vierkante wielen over, waarin de je op de snelweg voorbijgeraasd wordt door de beter belobby’de concurrenten. Wie op een berg CO2 rechten zit, kan vrolijk blijven blazen.

Anderen compenseren dan weer hun CO2 uitstoot door te participeren in (reeds gesubsidieerde) groene projecten. Voor de duidelijkheid, dit zijn geen commerciële projecten, het zijn onrendabele toonprojecten die overleven op subsidies en moeten dienen als doekje voor het bloeden. Een onderzoek van de EU bracht aan het licht dat het uiteindelijk effect van dergelijke (financiële) compensatie in quasi geen reductie van CO2 resulteert. Weggegooid geld, dus. Bullshitjobs. Het is vreemd dat overheden dergelijke projecten subsidieren maar de traditionele CO2-absorberende activiteiten die welvaart genereren volkomen negeert.

Maar het echte probleem, dat hier nodig aangekaart wordt, zit in de concurrentievervalsing tegenover wie geen recht heeft op gratis certificaten; die hebben geen bestaande rechten en dienen deze steeds aan te kopen. Dit is je reinste concurrentievervalsing en marktafscherming. Het zijn uiteraard die takken uit de industrie die traditioneel de concurrentie proberen te weren die deze koehandel hebben helpen opzetten. Daarom ook dat er bitter weinig verandert: het systeem bevoordeelt de bestaande technologieën en de intertie hindert de ontwikkeling en uitrol van nieuwe betere ontwikkelingen 32 https://nl.wikipedia.org/wiki/Emissiehandel.

Ondertussen worden deze industrieën (voornamelijk koolstoffen gegenereerde energie, petro-chemie en metaal sectoren), politiek gesjoemelgewijs, geld toegestopt (ca. 200 miljoen per jaar uit het Vlaams Klimaatfonds) dat eigenlijk bestemd is voor het drukken van foldertjes om mensen te sensibiliseren, eh nee… klimaatmaatregelen, ter compensatie van de kosten die de emissierechtenhandel met zich mee brengt, onder het dreigement van verlies van jobs, jobs, jobs, dat ze dus zouden delokaliseren. 33 Bron: Apache, Jan Walraven, 31 januari 2019 en heel wat info in het Uitstoot Nederland dossier bij De Groene Amsterdammer – 34 https://www.groene.nl/series/uitstoot-in-nederland. Zo wordt BASF, Arcelor-Mittal en ExxonMobil elk jaar geld uit het klimaatfonds toegestopt om de extra kosten van emissierechten te compenseren, emissierechten die door de stroomleveranciers worden doorgerekend. Daarzonder vertrekken deze bedrijven eventueel naar landen die minder zot zijn van de emissierechten hetze. Daarover zijn de klimaatkardinalen opvallend stil in hun hate-speech naar de bevolking toe. Tuurlijk, het is de kleine pet die moet bloeden. Of is het zuur verdiend geld ophoesten om vrolijk uit te delen aan de oligarchie?

Er is op de scheve emissierechtenkoehandel trouwens reeds her en der reactie gekomen. Sommige machtsblokken willen deze scheeftrekking veranderd zien en duiden op de verschillende elementen die scheef zitten in het officiële klimaatdiscours. Ze gooien naast wetenschap, ook nogal wat maatschappelijk en monetair gewicht in de schaal. We zien hier dus een clash van machtsblokken naar boven drijven. Bijvoorbeeld: 35 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-andere-klimaatgeluid-krijgt-eigen-onderzoeksinstituut~b4de9219/

In België is er het vehikel Klimaatzaak VZW, dat een groene rechtszaak heeft aangespannen tegen de Belgische staat om die te verplichten de conventie van Parijs na te komen. Hoe dat? Door grootschalig groene projecten te subsidiëren, opgezet door de groene ondernemers (en meefietsende politiekers, onder meer in Oostende) die achter deze ogenschijnlijk onafhankelijk groen-geïnspireerde VZW zitten36 Lees meer in dit journalistiek meesterwerkje: https://doorbraak.be/klimaatzaak-is-een-winstzaak/.

De ultieme grap waar niet mee gelachen kan worden is uiteraard dat deze emissierechten effectief verhandeld kunnen worden op een beurs. Op zich een leuk idee om zo de vrije markt te laten spelen en tijdelijke onevenwichten te ondervangen. Die handel ligt vrijwel stil en wie rechten krijgt, die pot ze (meestal) op. Het is een schaarste-economie waar machtsverhoudingen de vrijheid beknotten. Kennis is macht en voorkennis is (persoonlijke) verrijking, op de gewone beurs dan. Opletten dus wie loopt te roepen, er is blijkbaar veel aan gelegen. Op de klimaattop van Madrid37 https://www.cfact.org/2019/11/07/sale-of-indulgences-dominates-madrid-climate-summit staan de derde-wereld-landen gretig klaar om hun overschotten aan (gratis) toegekende emissierechten aan de oververvuilende Westerse landen te verkopen. Dat is kassa-kassa van de aard van pure koehandel. Je kunt het ook gewoonweg diefstal noemen. Ook China staat daar in de rij, merkwaardig genoeg. Want veel van deze landen zitten op een historisch aangewassen berg uitstoot-rechten, die ze nu ten gelde willen maken. Dat is niet alleen mondiale concurrentievervalsing, want een externaliteit zal je er niet mee oplossen, in het geval van China, en dat is maar één voorbeeld, weigert men inzicht te geven in de uitstoot-boekhouding. Er wordt dus mondiaal gigantisch veel gesjoemeld met die cijfertjes. De rekening klopt niet. Er zit een drain in het systeem.

En heel deze koehandel heeft een hele rits aan nieuwe administratieve functies in het leven geroepen, uiteraard. Alle heil zal komen van deze bullshitjobs, waar men al schrijvende de wereld zal groener en beter maken. (sarcasme, uiteraard) Het is precies The Crimson Permanent Insurance38 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Crimson_Permanent_Assurance.

Nog voor het einde van de tweede wereldoorlog, zijn er een groep Duitse industriëlen samengekomen om te bespreken hoe ze zouden kunnen verder bestaan als commerciële entiteiten na het verlies van Duitsland, dat men zag aankomen. Volgens de mainstream historici waren de bedrijven staatsgestuurd in het Nationaalsocialisme van Hitler. Ik ben echter van mening dat het omgekeerd was. Het Nazisme bestond bij gratie van de grote Duitse concerns zoals IG Farben en Krupp. Je kunt deze bedenking terugkoppelen naar het nu en dan zie je toch duidelijk dat grote economische entiteiten met een langetermijnstrategie toch wel degelijk een vetorecht hebben in een Wetstraat met een korte termijn visie van hoogstens een paar legislaturen. Het machtsblok van de grootindustrie heeft wellicht veel meer te zeggen dan hetgeen het geërodeerde kiespotentieel invloed zou kunnen hebben. Dit vermoeden dat onze democratie eigenlijk een oligarchie is wordt bevestigd in de VS door de volgende studie: Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens 39 https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/testing-theories-of-american-politics-elites-interest-groups-and-average-citizens/62327F513959D0A304D4893B382B992B#

Ten slotte, denk eens wat Bush Jr. predikte na 9/11? Juist, beste Amerikanen, consumeer, laat de economie van het land draaien. De man had inkomsten uit belastingen nodig om zijn militaire plannen te verwezenlijken. Het regulier afromen van de economische activiteit was een kosjere strategie. Het ontspoorde uiteraard met herverpakte housing bubble kredieten van de op hol geslagen bankiers bij al dit opgeklopt economisch geweld. Maar zie de parallellen. Groene investeringen zorgen voor economische activiteit, er is vaak staatsteun, of publieke steun via GSC’s (dat is een subsidie van de elektriciteitsverbruikers aan het subsidiesysteem voor groene energie), dus dat zijn investeringen waar banken kunnen doen waar ze goed in zijn: een streepje afromen. En via die economische activiteit wordt ook de hyperinflatie deels gemaskeerd. Alle beetjes helpen. Klimaat als monetair politieke maatregel. Zo ver had u het nog niet gezien, zeker? (zie Karel van Wolferen en Sander Boon). Jaja, er bestaat al een hele echte klimaatindustrie, voorafgegaan door hele hordes overheidsgesubsidieerde NGO’s40 Niet Gekozen Organisatie – dixit Rypke Zeilmaker met ‘klimaat’ of analoog in hun naam en werk verschaffend aan een legertje patiëncespelers of een andere typische NGO geldverbrasserij ‘tegen het kapitalisme’. Of wat? Zouden we die middelen niet beter spenderen aan milieumaatregelen die echt effect hebben?

 

De keuzes van nu

Het platbranden van tropisch regenwoud is nefast voor onze CO2-problematiek. Dat thema staat wel niet meer vooraan in de groene retoriek of het wordt misleidend politiek misbruikt, zoals onlangs met de Amazone-branden in Brazilië. Maar nog steeds worden gigantische oppervlaktes tropisch regenwoud in brand gestoken voor kortzichtige  ‘rondtrekkende’ landbouw. Het beheerd exploiteren van bossen is de correcte manier van bosexploitatie, want volwassen kaprijpe bomen absorberen minder CO2 dan jongere exemplaren en worden dus beter ‘vervangen’. Bosbouw met actieve herbebossing is een uitstekende methode om CO2 te verminderen. De geschiedenis toont dat grootschalige inkrimping van landbouwareaal zorgde voor (her)bebossing en een vermindering van de CO2 in de atmosfeer. Over de positieve rol van bos en boom heeft CEI-BOIS41 http://www.cei-bois.org/ al meerdere publicaties de wereld in gestuurd. Meer info op hun website in de voetnoot42 http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-CEI-Bois-Paper-Strategy-for-long-term-EU-GHG-emissions-reductions.pdf
http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2017/06/Tackle-Climate-Change-Use-Wood-EN.pdf)
http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2019/10/Wood-Building-the-Bioeconomy-Final-Version-22.10.2019-1.pdf
http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2017/06/BuildWithWood.pdf
http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2017/06/EP_Exhibition_catalogue.pdf
.

In de studie “The global tree restoration potential” trekt men het bomen planten naar voor als de meest kostenefficiënte manier om het klimaatvraagstuk te beantwoorden43 https://science.sciencemag.org/content/365/6448/76. Met dat het lijnrecht staat op het officiële verhaal van CO2-taxen, blijft het in de doofpot zitten. Bomen en bossen zijn trouwens ook goed voor de biodiversiteit, het landbehoud en het algemene welgevoelen van de mens in contact met de natuur. En mits een correcte exploitatie is er ook nog handel mee te drijven. Allemaal pure vooruigang. Waarom horen we dit nooit in het journaal?

Misschien omdat de gedistribueerde en in relatief kleinschalige entiteiten opgedeelde houtindustrie geen oligarchisch model kan aangemeten worden zoals metallurgie en petrochemie? Nochtans zou het uitbreiden van de hout-maakindustrie zorgen voor heel veel jobs en pure lokale meerwaarde. Dit naast de creatie van echte CO2 uitstootrechten, want hout slaat CO2 op en het gebruik van houten producten vermijdt de inzet van wel co2-veroorzakende artikelen. Het meest prominente voorbeeld is de bouw en concreet de substitutie van het bakstenen huis naar de houtskeletwoning, maar daar zijn te veel mensen bang van, inclusief de bouwprofessionals. Dit gegeven wordt weliswaar niet erkend door de klimaatkrabbers, eigenlijk wordt het kromweg genegeerd. Toch bizar dat de politiek hier de vork niet gretig opneemt.

Misschien ook omdat de van oligarchie overgoten lobbygroepen liever biomassa, dus van overzee met roetspuwende boten aangevoerde pellets, samen met een bende subsidies opstoken in biomassacentrales. Dat deze praktijken de bestaande houtaanvoer voor de houtindustrie verstoren, daarover hoor je het IPCC niet klagen. Want het is groene biomassa, die als je ze niet opstookt, haar CO2 opgeslagen houdt voor de levensduur van het houten product. Merk op dat massieve houtproducten in deze optiek duurzamer en meer ecologisch zijn dan verontreinigde stukken op basis van spaanplaat die met plastic bekleed zijn. Maar nogmaals, daarover wordt in de meeste groene en klimaatkringen weinig over gepraat. Ook onze politiek houdt hieromtrent de lippen glasogend op elkaar.

Ondertussen puffen ook de megavervuilende boten van Alibaba en co de wereld rond, onder de gezangen van globalisatie en om de meute te voorzien van spelen. Dat is NIMBY. Erger, het is het bewust vernietigen van de productie in het Westen en substitutie door minderwaardige goederen. Want ondertussen blijven Verre Oosternaars kleine pakjes en masse versturen op onze kosten. Er is namelijk nog steeds een gunstregime van kracht waardoor ontwikkelingslanden (waaronder nog steeds China) goedkoop de last mile in het verzendproces kunnen vergoeden (allez eigenlijk betalen ze bijna juist niets). De Chinees verstuurt zijn zakjes op kosten van de Post, lees de belastingbetaler. De correcte kost van de logistiek wordt met andere woorden niet verrekend in de prijs van het product44 Lees verder hier wat er hieraan scheef zit over here: https://www.tijd.be/nieuws/archief/alibaba-doet-chinese-pakjesstroom-exploderen/10075166.html.

Onze pers krijgt onrechtstreeks een bestaansrechtsubsidie in de vorm van geld dat de post wordt toegestopt dat moet dienen voor het ronddragen van de kranten. Het bezorgen van kranten zou in de abonnementsprijs moeten verrekend worden, niet op de belastingbetaler afgewimpeld. Die kranten die natuurlijk de juiste beleidsoverwogen dingen schrijven zoals elkeen een klimaatschuld aanpraten. Maar daar hoor precies je geen klimaat-kritiek op, dat al dat papier vervuild wordt met inkt (en gerecycleerd moet worden, de recyclage industrie is ook zo’n lobby die zijn verworven positie niet snel zal afgeven) én dat er autootjes rondtuffen om eerst die kranten te bussen, en amper enkele uren later nog eens de postbodes met de gewone post (en geef toe, die rijden toch rond, waarom zou die gazet dan niet bedeeld kunnen worden?) Ik noem dat selectief klimaatbeleid. Eigen gemaakte polemiek eerst.

Volgens de ECB moeten de mensen hun geld niet opsparen (omwille van de onbestaande intrestvoeten) maar uitgeven. Uitgeven aan wat? We zijn in alles voorzien en elk jaar een nieuwe auto, tv, radio, jaccuzi en wat nog meer van in goedkope landen geproduceerde rommel kopen om dan de oude spullen die nog perfect werken naar het containerpark te doen… is op zijn minst gezegd: absuurd. En vooral, heel slecht voor het milieu en de uitstoot (van onder meer CO2, dus spreekt het beleid zichzelf tegen, maar uiteraard ook al die andere geniepige uitstoot.) Bovendien heb je bijvoorbeeld het fenomeen van minderwaardige metalen. Tja, als je die recycleert heb je nog steeds minderwaardig metaal hoor. Een en ander zet ook een druk op de recyclagebusiness, wegens overaanbod van afgedankte materialen. We lopen tegen een grens aan. Uiteraard kan ondertussen de staat op consumptie en import opgelden, taksen, heffen. En het is hen uiteraard om die afroming te doen. De consument is het product dat in deze maatschappij wordt geëxploiteerd.

Maar daarnaast dient de Verre-Oosten handelspolitiek ook als lapje tegen het inflatiespook. De centrale banken van zowel Europa als de VS hebben de laatste decennia hopen geld bijgemaakt, het zgn. Quantitative Easing. Dat zou in normale omstandigheden tot een hyperinflatie hebben geleid. Niets van dat. Hoe? Ach, door goedkope import uit lage loon-productielanden. Dat hetgeen je koopt nog niet de helft van de tijd meegaat als het vroegere product hier gemaakt, lees je niet in de officiële statistieken. Het is bovendien allemaal handel, velen graaien er van mee, zoals de staat, 21 % BTW. Het is een gigantische verspilling van grondstoffen en energie, bovendien moet al dat gerief met vervuilende schepen naar hier gebracht worden. Maar met dat China op strategische wijze uit het IPCC gehouden wordt (zo komt het over), hoeven ze er zich ook niet voor te verantwoorden. Gespleten tongpolitiek, niet?

De e-commerce concerns zoals Zalando, Amazon, Bol en Coolblue betalen peanuts voor hun verzendingen. Als ik een pakje naar Nederland wil sturen, kost mij dat EUR 16,40. Zij hebben andere tarieven hoor. Bol.com verstuurt vanaf 20 euro gratis en er zijn er die zelfs nog kleinere bedragen gratis thuisbezorgen … met de bestelwagentjes van PostNL. Bij Amazon verstuur je retour naar elk land in Europa voor EUR 6.40. Als ik in Nederland een printer bestel met een waarde van 270 euro, en dat wordt dus gratis verstuurd, komt die hier toe per heus grote vrachtwagen, op een europalet. Dat zou mij meer dan 100 euro kosten, want ik ben toevallig klant bij die vervoersfirma en ken hun tarieven. Het kan niet dat men op een bedrag van 270 euro 100 euro vervoerskosten zou verrekenen. De vervuiler betaalt dus, correctie, de vervuiler die hier produceert betaalt en al wie boxmover goederen uit het verre oosten verkoopt, en dat is de essentie van veel e-commerce, die genieten een gunsttarief en vervoeren op andermans kosten. Dat is je reinste concurrentievervalsing, gedifferentieerde klimaatbelasting. Dat klopt niet. (Met mijn excuses dat ik soms ook meedoe aan dat handeltje, ik ben even goed als al de rest. En het is een goede printer, hopelijk gaat hij ook lang mee.)

De voorbije decennia is de bedrijfswagen een oplossing gebleken, een lapje voor de te hoge belastingdruk van de loontrekkende middenklasse. Het diende ook, het cash-cow principe indachtig, ter ondersteuning van de niet te versmaden tewerkstelling in de auto-industrie en alle achterliggende industriëen. Bovendien was elke nieuwe auto weer een bron van staatsafroming vanuit diverse hoeken; het was de staat zeker niet te doen om iedereen een auto te gunnen. Ondertussen staat deze subsidiëring begrijpelijkerwijs onder druk want de wegen slibben dicht en al dat aanschuivend getuf in de file is slecht voor ons milieu. Dat hadden de autoproducenten en de petrochemie eigenlijk wel kunnen voorzien toen ze lobbyden voor deze maatregel waardoor ze de financiering van hun vaste kosten konden verzekeren via de leasingmarkt. Onthoud dat de productie van auto’s redelijk CO2 intensief is en behoort tot de traditionele sectoren. Horen we nu echter overheden iets anders zeggen dan dat dat fiscaal misbaksel op de schop moet? Bijvoorbeeld dat het fiscaal voordeel elders zal gecompenseerd worden? Nee, het leegknabbelen van het fiscaal voordeel op bedrijfswagens komt neer op een platte belastingaanwas. Een mooie truck, marketingtechnisch heel mooi verpakt. In dezelfde ruk krijgen we ook het rekeningrijden op ons bord. En het alternatief, het immer heilzame openbaar vervoer, is noch geografisch-logistiek als in capaciteit opgewassen als substituut voor al al deze leasingwagens. Terug naar de tekentafel a.u.b. Het is dringend tijd. Want waarom rijden we zoveel meer met de wagen dan met de trein? Juist, omdat de olie-lobby de tweede helft van de vorige eeuw dat zo gepromoot heeft. In de VS is het ooit zo uitgebouwde spoorweg-netwerk op sommige plaatsen compleet verloederd, omdat de auto het overgenomen heeft.

De wereld blijft draaien zoals hij bezig is en het geld gaat met andere woorden weer het afvoerputje binnen. Waarmee ik niet gezegd heb dat de bedrijfswagen een houdbaar scenario is. Ondertussen fladderen de klimaathysterici maar vrolijk rond op hun kerosinerossen onder de meme van ‘we zijn er allemaal schuld aan’. Je zou bijna denken dat ze het probleem bewust helpen veroorzaken zodat ze dan iedereen kunnen mobiliseren om het op te lossen, allez, hun geld af te doen. Het is de schuld van iedereen, meneer. Daarmee is het niet per sé de schuld van een individu, dus maak u geen zorgen, we moeten er samen iets aan doen, en welke manier is beter dan een algemene CO2-taks? Voilà, opgelost.

Deze mensen doen een specifieke vorm van de ‘bullshit-jobs’, een term geïntroduceerd door de antropoloog David Graeber: totaal nutteloos en zelfs schadelijk. 45 Een actueel specimen-beroepsleugenaar vindt u hier:https://www.nbcnews.com/news/world/climate-change-expert-sentenced-32-months-fraud-says-lying-was-flna2D11768995. Ze vervolgen een totaal inhoudsloze administratieve retoriek waarvan de adjectieven klimaat en de zelfstandige naamwoorden taksen zijn. De werkwoorden zijn de takseerbare individuen. Ik ben echter het terugschoppend voornaamwoord.

Wie echt inzit met ‘ons’ klimaat zou toch eerder opteren voor werkbare, praktische oplossingen. Of speelt er misschien iets anders?

 

De jeugd en de 4-dagenweek in het onderwijs

97% van de klimaatbrossers zijn het eens: the science is settled. Het is een ogenschijnlijke grassroots beweging vanuit de kersverse onderbuik van onze collectieve toekomstmakers. Zou het niet eerder een geval zijn van georchestreerd kindermisbruik. Men voert zogezegde insubordinate minderjarigen op in een toneel tussen notoire oligarchen. Ach ja, sommigen onder hen misdragen zich nog op andere manieren in die kringen.

Het is natuurlijk ook weer de schuld van de andere, dat vermanende vingertje dus. Ergens heeft het weer wat weg van de Christelijke erfzonde, waarmee het gepeupel werd klein gehouden. Beetje doorzichtige methodiek.

Maar au fond juich ik het jeugdig protest wel toe. Ik denk niet dat we deze insubordinate jongeren moeten stigmatiseren en ik denk echt wel dat er heel veel goede wil en groeiend praktisch idealisme aanwezig is. Je kunt een negatieve mening hebben over de jongeren in het kopgroepje, maar dat zijn de hoge bomen van dat spreekwoord met die wind. Die jonge mensen groeien immers op in een plastiek-soep en een wegwerpcultuur. Ze hebben gelijk te protesteren als blijkt dat geen enkel Europees land de ambitie had maatregelen te nemen om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs na te streven. Het is goed dat ze beseffen dat de omgeving die zij als de normaal beschouwen niet goed bezig is: je kunt je plastic afval niet blijven dumpen bij de Turken en je elektroschroot zullen ze op een dag ook niet meer in Afrika willen. Gelijk hebben ze – het is (weer) de schuld van het Westen. De scholen blijken het thema op reeds op te nemen in de lessen en dat juich ik toe: chapeau zelfs. Zodat men het enthousiast idealisme op een kritische manier kan ombuigen tot praktische inzichten, en de boetseerbare geesten niet gekaapt worden door sloganeske politiek. Je mag op die leeftijd wel een mening hebben, maar je moet ook vooral luisteren, want je weet nog maar bitter weinig. Dus voordat ze permanent de 4-dagenweek invoeren in het onderwijs, zoals Kaaiman het zo liederlijk stelde in De Tijd, toch even nuchter wezen. Want er speelt nog iets.

Hun activisme wordt wel actief gekaapt door het extreem rode gedachtegoed, spartelend tegen de vermeende rechtse politieke dominantie, ergo er worden reeds fascistoïde of stalinistische methodes in stelling gebracht (kies a.u.b. zelf uw passende strekking, ze zijn toch sterk gelijkend) om een verwante ideologie in de rugzakken van deze jeugd te verstoppen. Want inzet van het protest is het opheffen van de vrije markteconomie en het installeren van een groene dictatoriale planeconomie. Ecologie in Rusland, iemand? Heeft u een kort geheugentje, misschien?

In een artikel over Greta Thunberg verwoordde de journalist het op de volgende niet-lyrische wijze: “Ähnlich den Nationalsozialisten schicken sie in ihrem gnadenlosen Kampf um den Endsieg inzwischen auch Kinder an die Front, nachdem sie in Kitas und Schulen jahrelang links-grüne Kindersoldaten ausgebildet haben.” Lees hier in dit stukje waarom er zoveel niet klopt aan de figuur van dat meisje.46 https://www.facebook.com/olav.tenbroek/posts/10216363373428375
https://vigilantcitizen.com/latestnews/the-elite-machine-behind-greta-thunberg/
Want geef toe, wat niet klopt is de manier waarop ze op geregisseerde wijze ten tonele wordt gevoerd, gebruikt, misbruikt, soit. Zonder een media apparaat dat je ondersteunt bij je opgeklopte acties, zul ook jij zelfs de Streekkrant niet halen. 

Er was heel wat commotie rond haar rondreis in 2019 om haar boodschap uit te dragen, ostentatief niet per vliegtuig, maar per zeilboot. Er is in de pers voldoende kritiek geweest over de uitstoot van haar actie. Ach het is altijd wat. Negatieve reclame is immers ook reclame. Maar dit illustreert toch maar dat bij elke keuze je als mens maakt, er toch dikwijls nadelen zijn. Als je een ei breekt, wordt dat kuikentje niet geboren. Punt.

Onlangs verscheen er ook bewijs over de redactie die rond Greta draait. Door gebruik te maken van een facebook bug die je de edit-geschiedenis van een posting toonde, vond Zerohedge47 https://www.zerohedge.com/political/youve-scripted-my-childhood-facebook-glitch-reveals-greta-thunburgs-father-posting dat zowel haar vader als een door de VN betaalde klimaatactivist een post voor haar schreven. Dat er een hele media-machine achter zit is bij deze niet enkel nog een vermoeden. Maar financieel analist William Engdahl wist het in  een artikel ‘Climate and the money trail'48 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=201333 mooi terug te voeren tot het netwerk dat achter meester-klimaat-oplichter Al Gore zit. Case closed.

Onze eigenste Anuna De Wever zeilde naar de afgelaste klimaattop in Chili en deed dat nogal dikwijls met opgerolde zeilen en al dan niet van de MSM weggefilterd dieselmotorgeluid. De boot, de Regina Maris, is trouwens een luxejacht voor 80 personen dat kan gehuurd worden voor 11.000 euro per week. Het is niet dat allemaal zonder een brede financiering van buitenaf kan gebeuren uiteraard. Het moet zijn dat er een flinke ROI49 Return On Investment https://nl.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment in het vooruitzicht is voor de sponsors.

De manier waarop Greta Thunberg ten tonele wordt gevoerd is schrikwekkend. Er lopen constant mensen rond haar die er voor moeten zorgen dat men geen verkeerde indruk van haar kan krijgen. Mensen die via-via verbonden zijn aan oligarchische organisaties. Ze geeft emotionele geregisseerde speeches op persconferenties maar weet eigenlijk zelf niet waar het over gaat, want op interviews met open vraagstelling valt ze door de mand. Het is haar schuld niet, maar ze wordt op gruwelijke wijze misbruikt voor een ander doel. Schaamteloos door een bende oligarchen, maffioso types. Haar recente uithaal naar 5 landen die hun CO2 doelstellingen niet zouden nakomen is even hilarisch als dat het politiek strategisch is. Hier worden machtsverhoudingen en economische belangen geviseerd. Zo doorzichtig dat iedereen die staat te roepen voor het klimaat misschien wel mag verdacht worden van de Dunning-Kruger eigenschap. Dat is de vaststelling dat domme mensen eigenlijk niet beseffen dat ze dom zijn maar hun toch voordoen als intelligent. Geen grap.

Het klimaat is nu blijkbaar al een goede reden om bedrijven te bezetten, zoals gepromoot in deze tweet van PVDA’ster Natalie Eggermont. Proficiat. 50 https://twitter.com/natalieggermont/status/924943229203746816 Je kunt het ook gebruiken om ministers van hun post te wippen. Het klimaat als wapen. Pittig detail is dat bovenstaande tweet door ABVV metaal (sterk vertegenwoordigd bij Arcelor Mittal) werd gebruikt om de Duitse bruinkool-ontginning aan de kaak te stellen die sterk verwant is met de Duitse staalindustrie. Klimaat zal dus worden misbruikt om (selectief?) entiteiten én machtsblokken aan te vallen. Is ook dit een manier om de concurrentie te smoren?

Extinction Rebellion (gefinancierd door The Tides Foundation, een bloedrood linkse organisatie die op grijs of donkerder gekleurd geld draait) wil de fouten van het verleden opnieuw maken; communisme weer invoeren. Je kunt dom zijn, heel dom, superdom …of een verborgen agenda hebben. Geert Noels verwoordde het in een opinie in De Tijd51 https://www.tijd.be/opinie/column/klimaatfrustratie-leidt-tot-extremisme/10175860.html als “Eerst willen de XR-leden dat de regering de noodtoestand uitroept. Vervolgens moeten burgerraden worden gevormd die werken aan de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2025. Zulke burgerraden zijn de democratische façade voor de klimaatideologen om met harde hand de ‘productiemiddelen te collectiviseren’, ‘privaat bezit af te schaffen’ en ‘een herallocatie van de productie’. De eisen van XR zijn niet meer of minder dan een marxistisch manifest.” Het enige wat een ietwat opgeleid persoon daarover kan zeggen is: weg met die criminele handel. Crimineel, want kijk zeg, nu sommige IPCC rapporten en corifeeën toch een gematigder beeld zouden pogen te schetsen over die onjuiste urgentie, werpen organisaties als deze de arrogantie op om die rapporten en wetenschappers af te wijzen. Tuurlijk, want hun reden van bestaan en financiering wordt daarmee ondergraven. Of hoe een ogenschijnlijke grassrootsbeweging het ook maar om klare centen te doen is.

In een studie52 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494418301488#! concludeerden de wetenschappers Michael P. Hall et al. dat het precies de klimaatalarmisten waren die in hun acties overvloedig gebruik maakten van vervuilend transport zoals vliegtuigen en auto’s, die ter plekke voor extra vervuiling zorgden door zich te voeden in de fastfood-koten en voor hun propaganda overvloedig gebruik maakten van smartphones en internet, grote bron van onnodig CO2 (et al.).  Ze rekenen vooral op ‘de overheid’ voor de oplossing, analoog met hun nauwe denkwereld. Maar tegelijk zijn het dergelijke mensen die propageren dat de overheid, dat we dat met z’n allen zijn… behalve hen dan misschien? 

Totaal verkeerde manier van denken.

De jeugd wordt actief ondersteund door Youth for Climate, een vehikel ontstaan vanuit de Europese Commissie voorzien van ettelijke honderden miljoenen euro’s die niet bepaald naar maatregelen voor milieubescherming gaan. De mission statement spreekt boekdelen: wat we nu zien stond vooraf uitgeschreven. 53 info hier: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-youth-climate-action_en.pdf en https://cultuurondervuur.nu/tag/klimaatmars/

Nu is de Europese Commissie niet meteen mijn meest democratisch geachte organisatie. Ze is gebaseerd op het oligarchisch model van het middeleeuwse Venetië, dat wel een soort van parlement had waar de bevolking van de regio’s vertegenwoordigd waren, wat echter in die tijd traag bleek qua werkzaamheid. Daarom werd de volksvertegenwoordiging maar gekaapt en werd een meer agile concilie van 10 opgericht 54 https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Ten. De oligarchen van Venetië zijn vervolgens naar Amsterdam en dan naar The City verhuisd, ze houden blijkbaar van moerassen. Ook het EU-moeras oftewel het nieuwe collectivistische project in een neoliberaal jasje, bovendien in oorsprong donkerbruin vanuit de vorige eeuw (Ene Martin Bormann sprak al over een EEG toen ze hier nog de plak zwaaiden en na de tweede wereldbrand hebben de vazallen mee de EU opgericht… met als resultaat een sterk, leidend Duitsland.). De klimaatjongeren zijn dus (voor een deel?) van bovenaf opgezet spel én hebben geen democratische grondslag. Met mijn excuses voor deze Godwin.

Dat de klimaatbrossers eisen dat ‘de overheid’ het klimaatvraagstuk oplost, is niet zomaar onschuldig. Dat is er in de praktijk om vragen om een klimaattaks in te voeren. Nog een taks, bij voorkeur betaald door ‘de anderen’ en deze keer is ‘ik’ niet ‘den anderen’ (dixit Urbanus). Ze worden ideologisch misbruikt en beseffen uiteraard niet dat dit niets zal veranderen aan het klimaatprobleem maar gewoon een nog grotere drain zal zijn van productiviteitsopbrengsten én, omwille van de kostenhandicap, het verschuiven van de productie naar landen die dergelijke taksen niet heffen en bij voorbaat geen bekommernis uiten. In het zog van de huidige campagne duiken her en der al berichten op waarin die taks verkocht wordt als noodzakelijk en – om kotsmisselijk van te worden – als oplossing voor het klimaatprobleem. Alle registers worden opengetrokken, de usual suspects zoals de skeptische bewegingen neuriën vrolijk mee, de mainstream pers, de nieuwsberichten, overal wordt dat idee van die taks telkens maar herhaald om zich legitiem te nestelen in de mindset van de bevolking. Mijn maag draait weeral halverwege om, als ik lees dat ook professor De Grauwe vanuit zijn leerstoel in Londen vindt dat een klimaattaks ons heil zal brengen. Best zo een op kosten van de ondertussen al lang weggevluchte ‘rijken’, voeg hij eraan toe in een populistische bui, terwijl hij terecht ook wel oppert dat de middenklasse (waaronder hemzelf, of?), stilaan genoeg gemolken is. De marketing-machine draait dus op volle toeren, maar dat wordt allemaal niet voor ‘de rijken’ opgezet, want het zijn niet hen die de target zijn.

Uiteraard is het klimaatdebat een groen debat. Of het daarom ook legitiem is dat een ecologische partij het voortouw neemt, dus dat u in het stemhokje voor groen stemt, dat is een andere zaak. Traditioneel voert die politieke strekking een collectivistische politiek, waarvan we na de val van het oostblok eind de jaren tachtig de ecologische ramp mochten aanschouwen. De top in de luxe en het klootjeswerkvolk in den drab. Het geheugen is kort. Er zijn bovendien heel veel ecologisten die brutweg durven te verkondigen dat de mens slecht is voor de aarde en dat neemt soms wel extremistische vormen aan. Ik noem dat ecologisch racisme. Het zijn natuurlijk ‘voorlopig nog’ maar woorden. En louter technocratisch kun je wel een en ander verantwoorden. Maar ethisch is hun houding niet. Minder geboortes door sensibilisering, daar kunnen we wel mee overweg, maar als er andere middelen zouden worden ingezet (en ach dacht ik dan maar aan een wettelijke ‘knip’) dan wordt het grimmiger. Zeker met de huidige demografische verschuivingen. Ook hier een twee-sporen politiek. In Nederland wordt reeds geopperd dat oudere mensen niet noodzakelijk nog in aanmerking zouden komen voor specifieke behandelingen. Dat is een glimp van de twee-sporen sociale verzorginsstaat waar zelfs het spook van de eugenetica opduikt. Sommige mensen zijn blijkbaar toch gelijker dan anderen. Bejaarden zullen wel slecht zijn voor de CO2? Kijk maar eens welke perverse ideeën er opborrelen.

Bart Staes (Europarlementariër bij Groen) vindt dat we de kosten voor de klimaatproblematiek dan maar moeten oplossen met geld bij te drukken. Quantitative Easing zoals men dat zo geleerd schrijft. Voor wie niet mee is, het bijmaken van geld, zonder dat daar productiviteit achter steekt. De typische socialistische walhalla-methodiek. Het creëert inflatie, met als gevolg dat de prijzen van de grondstoffen stijgen. Concreet betaalt u meer aan de pomp, in de supermarkt voor uw voedsel en de huizenprijzen gaan onvermijdelijk de hoogte in. Ertsen (metalen) worden ook onvermijdelijk duurder. Rothbard omschreef QE ooit als een algemene belasting op (monetaire) eigendom. Dit is met andere woorden de sluikse manier waarop de ideologisch gekaapte slijmerds van Groen een kapitaaltaks wil invoeren. Want uw spaargeld wordt jaar na jaar minder waard en het is ook voor de professionelen schrapen om de reële inflatie bij te blijven (de officiële cijfers zijn meestal niet correct, zonder te willen stellen dat ze gemanipuleerd zijn. Het inflatiecijfers wordt immers gecontamineerd door goedkope import-substitutie, waarmee je meteen snapt waarom het klimaatverhaal niet aan China wordt opgedrongen.)

Geld bijmaken klinkt natuurlijk als goud in de oren van de spilzieke beleidsvoerders. Kijk naar de geschiedenis, en voor een meer uitgebreide discussie over QE, inflatie en overheid verwijs ik naar mijn ander artikel ‘Waarom de economie niet aantrekt'55 https://herrebout.xyz/economie-co/waarom-de-economie-niet-aantrekt/. Men heeft de laatste decennia niets anders gedaan dan financiële zeepbellen geblazen. Een bel die in 2008 voor de eerste maal op kosten van de gewone spaarslaaf gebarsten is, en die daarna met nog meer zeepsop weer aaneen geplakt is. Ponzi anyone? Concreet: er wordt steeds meer onbestaand geld in de economie gepompt en de enige manier om deze politiek te blijven aanhouden is nog meer geld bij maken. Een bodemloos vat. De geschiedenis heeft getoond dat dit de prelude van de val van een rijk of beschaving is. Een val ingezet door diens misdadige leiders. Het klimaat dient enkel deze volgende iteratie van de financiële hold-up op de meerwaarde die in de wereld wordt gepresteerd om de zakken van de regerende nietsnutten te vullen.

Ik mag en kan besluiten dat het klimaat in deze wordt misbruikt in de volgende poging om een totalitair regime te installeren. En voor deze iteratie probeert men het op een verborgen manier. Op een manier waarop het gros van de bevolking het akkoord is en toejuicht. Ook de dommeriken, zoals de supporters van ene George Monbiot, die onverbloemd de kaart trekt van het kapitalisme-bashen. Veel roepen en weinig wetenschap of kennis van geschiedenis en economie. En een hele bende achternahollende blatende schapen. Ze hebben het over de eindige aarde. Ja, maar dan gaan deze mislukte Houdini’s voorbij aan de oneindigheid van het menselijk vernuft. Of stel ik de menselijke emotie ‘hoop’ nu iets te liederlijk voor? Ik denk het niet.

Het zou goed zijn voor de duidelijkheid, moesten alle klimaat-roepers met de vermelding van hun sponsors op hun kledij rondlopen, zoals in de sport. Ik ben een te ijverige libertariër, ik weet het.

De dissidenten worden zoals weleer de mond gesnoerd, desnoods definitief. Onder meer het uitstekende boek van de echte klimaatwetenschapper Rex J. Fleming ‘The Rise and Fall of the Carbon Dioxide Theory of Climate Change’, uitgegeven bij Springer technische uitgeverij, en dat na publicatie bij Amazon zeer snel niet meer verkrijgbaar was (ook niet in herdruk). Ook de wetenschapper Fleming zelf werd gekortwiekt en kon niet publiceren. Dat komt dus neer op een platte decimatie van de top en iets minder top intelligente mensen.

Ook op ‘fakebook’ moeten de dissidenten er uit volgens Thunberg’s entourage56 https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/posts/955223411512146?__tn__=-R. De volgzame overblijvers, dat wordt een makkelijk manipuleerbaar zombie-leger, in het oog gehouden met hun smartphone, je ziet dat nu al mooi in de commentaren op sociale media. 97 % van de zombies vinden dit leuk. Merk op dat dat superhandig machientje dat bijna iedereen (en zeker de jeugd) nu in zijn zak heeft zitten en elke anderhalf tot twee jaar vervangen dient te worden voor een nieuwer model, een gigantisch uitstootmonster is57 Lees verder hier https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261733233X?via=ihub. Besef dat met de dreigende urgentie, elk beetje helpt, dus ook dat smartphone-minderen, beste jeugd.

Tot zover de vrijheid, vooruitgang en voorspoed. De wereld mijn Groene Grijze Goelag.

 

Even wat cijfertjes fabriceren

Zijn de beweringen wel juist? Want als je kijkt naar de uitstoot van broeikasgassen, en daar gaat het de demonstranten wel om, dan zie je dat tussen 2008 en 2016 België de betere van de Europese klas is met een reductie van 15%. De buurlanden doen het minder goed qua mindering van CO2 en Duitsland trappelt reeds 10 jaar ter plaatse, maar dat komt door de kernuitstap en de inzet van steenkoolcentrales voor de elektriciteitsvoorziening. Ook in het gebruik van hernieuwbare energie zijn we als land mee met de trend. Vergeet ook niet dat we een geografische handicap hebben voor groene energieprojecten zoals water- en windkracht en dat onze centrale ligging een extra druk geeft door de uitstoot van het transitverkeer. Daarmee ook dat de media zonder nuance krantenkopt dat we relatief veel uitstoten, dit zijnde niet correct.

Ons land, en dat zijn de burgers en de industrie, zien echter wel degelijk de voordelen van een groenere toekomst. Natuurlijk kan het altijd beter, maar de brosretoriek is eigenlijk deels ongevalideerd en zeker onterecht naar al die Belgen die het wel goed menen. Mondiaal echter betekent onze CO2-reductie echter niets, ook niet als we onze CO2 uitstoot zouden halveren. (Bronnen: Eurostat en FOD economie) Als we echter eens kijken naar China, dat niet zo mee surft op de klimaatgolf, en bovendien verantwoordelijk is voor een kwart van de globale CO2 uitstoot, dan blijven zij nog meer uitstoten tot 2030. Shit zeg, letterlijk voor al de klimaat flapperaars, vervang nu uw herbruikbare luier. De Werkhuizen Van De Wereld zijn verantwoordelijk voor ongeveer even veel CO2 uitstoot als het geheel van Europa en de Verenigde Staten samen en het wordt nog ettelijke jaren erger. En dan heb ik het nog niet over de andere milieuvervuiling in dit pseudo-communistisch productiegedrocht. We draaien on hoofd en stappen de Media Markt binnen.

Maar het is eenvoudig voor de beleidsvoerders, als we van elders geproduceerde goederen importeren, dan is er boekhoudkundig minder uitstoot in eigen land en kunnen we glimlachend op tv komen dat we het goed doen voor het klimaat. Die Chinese muur houdt die CO2 (en de rest, kuch, rochel en fluim) wel tegen. Die boekhoudkundige benadering van het CO2 probleem, uiteraard typisch een administratieve oplossing voor een real-world probleem zal ons uiteraard van al onze CO2 zonden verlossen, op grijs gerecycleerd papier dan toch.

 

Wie gelooft die mensen nog?

De klimaatbeweging zit dus met een geloofwaardigheidsprobleem. Uiteindelijk kun je een ongeloofwaardige stelling niet taxeren. Tenzij je natuurlijk genoeg consensus bij mekaar kunt schreeuwen. Dat is ook hetgeen dat gebeurt met de klimaatmarsen van spijbelende jongeren. Geen van die toekomstige volwassenen beseft dat ze voor een politieke kar worden gespannen om een voldoende groot maatschappelijk draagvlak te creëren voor een grootschalige klimaat-taks. Het is een geniepige methode om mensen zaken door hun strot te rammen die ze eigenlijk niet willen. Al wie na deze datum wordt geboren zal een klimaat-taks als vanzelfsprekend ervaren en zonder morren afdragen. En dat is hetgeen waar alle kanonnen nu voor in stelling worden gebracht.

Het klimaat verhaal wordt niet alleen gekaapt door de bloedrode politieke ideologieën, het past ook in het plaatje van de annihilatie van de middenklasse. Dit proces is al een tijdje aan de gang. Eigenlijk is het bestaan van een middenklasse een historische anomalie en een relatief nieuw verschijnsel van de vorige eeuw. In de geschiedenis had je vooral leiders, die zichzelf nogal dikwijls als goddelijk zagen, en klootjesvolk, werkbijen. De middenklasse is heel nuttig geweest in het na-oorlogse tijdperk. Het zijn de kleine en middelgrote neringdoenden, kenniswerkers en vrij-beroepers die ons volk welvaart brachten om daarna hun zonen en dochters te laten studeren. Maar op vandaag is deze klasse van mensen te goed opgeleid en te veelwetend geworden. Ze morren te veel tegen. Ze worden stilaan overbodig want het trio ondernemerschap, noeste arbeid en kenniseconomie speelt zich anders en elders op de wereld af, toevallig daar waar de CO2 ook nog mag worden uitgestoten. Ook daarmee dat de klimaatpolitiek focust op import die daarmee dus elders CO2 veroorzaakt en een deel van de kosten daarvan actief afwimpelt op die middenklasse. Nimby with a vengeance.

Klimaatwetten die hier activiteit gaan belasten zullen onze lokale economie ten gronde richten ten voordele van de grote entiteiten en de import, terwijl net die lokale productie de beste oplossing is voor mondiale CO2 reductie. Zullen de brossende scholieren hun gekregen luxeleventje ondergraven of zullen ze het beter doen dan hun ouders? Er zal eerder verstand nodig zijn dan sloganeske manifestaties die de schuld in een collectivistische reflex bij ‘de ander’ legt. Misschien moeten we met zijn allen eens kijken hoe onze ouders en grootouders het deden. Niet om het ook weer op die manier te doen, maar om te vergelijken en in te zien hoe het consumentisme ons heeft overspoeld en een deel van die tsunami aan spullen en diensten niet zozeer onnodig zijn (want dat moet elk maar voor zichzelf uitmaken) maar eenvoudigweg niet duurzaam: het gaat niet lang genoeg mee, is veel te snel kapot en wordt vaak niet meer hersteld. Recyclage komt ook met zijn prijs, vergis u niet: er kruipt enorm veel energie en (CO2) uitstoot in recyclageprocessen.

Onze voorouders produceerden minder afval en hergebruikten veel zelf. Ach ik zag mijn meter het cadeaupapier hergebruiken, ze gingen met een lederen tas naar de maandagmarkt in Kortrijk en ze leefden ter fiets … rond de kerk. Je kunt daar honenderwijs commentaar op hebben maar we zijn daar nu ver van verwijderd. De grap wordt gemaakt in Napels, dat ze daar hun maccina nemen om een biertje uit de frigo te halen.

In 1972 verscheen ‘The Limits to Growth’, een van doortrapte idioten geschreven kladwerk dat tot op heden de basis vormt voor een ganse reeks aan mensverlakkende onzin. De titel dekt de lading. De bol is eindig. Echter, het menselijk vernuft is dat niet. En de titel is misleidend. Dat men ‘groei’ viseert is een gefocuste aanval op het kapitalisme in diens financiële connotatie. Maar we hebben niks aan groei an sich. We kunnen heel goed binnen het bestaande framework ‘bolleke aarde’ onze welvaart vergroten door het menselijk vernuft. Ik verkondig hier niet het utopisch opportuniteitsdenken dat we alles aankunnen, maar met tijd en boterhammen, met vallen en opstaan, zijn deze aardbolklutsers tot heel wat in staat. Reken daarvoor best op de kleine uitvinder.

De echte limit to growth, is die van waarde. In die zin dat we met zijn allen maar gestaag maar vrij traag meerwaarde kunnen bijmaken. Het laatste decennium drijft de financiële wereld echter sneller vooruit dan de noeste werkers. De nationale banken maken veel meer geld bij dan nodig is om de meerwaarde te dekken. Het plan is die meerwaarde te pompen in groene projecten. Groene projecten die toch niks zullen opbrengen, behalve dan voor die enkelingen die erin investeren. Ondertussen tiert de inflatie weeldig. Precies de truck die Hjalmar Schacht gebruikte om de Nazi-oorlogsmachine te financieren. Planeconomie ten bate van salonsocialisten, dus.

Ondertussen wordt een en ander vergeten. Die CO2 is eigenlijk maar het topje van de ijsberg, die trouwens wel nog ronddobbert. Veel belangrijker is de algemene uitstoot. Uitstoot die vooral voortkomt uit de petrochemie en diens producten, waar we als verwende mens zo gewend aan zijn geworden. Want wat gebeurt er met al die chloorverbindingen in het oceaanplastic? Wat met dioxines, met met hormoonverstoorders, wat met alle giftige chemicaliën waarmee mensen mee in leven gehouden worden? Hier wordt niet meer over gepraat. Tiens, weer die petrochemie. Het is dan ook de sector die traditioneel heel wat externaliteiten heeft genegeerd.

Externaliteiten zijn kosten die niet meegerekend worden in het productieproces en nadien afgewenteld worden op de maatschappij. Voorbeelden zijn milieuschade zoals ongefilterde uitstoot, dumpen van afval (in zee), de gevolgen van een kernramp zoals Fukushima en zelfs criminele activiteiten zoals het openlijk verbranden van afval zoals de Napolitaanse maffia dat doet. Of wegen die kapotgereden worden door overdreven transport. Wie herinnert zich Erin Brockovich nog? Zo’n zaken. De extra kosten van gezondheidszorg van vervuiling worden gedragen door een algemene sociale zekerheid (én door de ziekgemaakte mens, laten we niet alleen in monetaire termen denken als we het over externaliteiten hebben) omdat de ware oorzaak slechts in specifieke gevallen kan aangeduid worden. Mochten we de kosten van deze externaliteiten daadwerkelijk voor het volle pond doorrekenen in de kostprijzen van de producten en diensten, dan zouden die een stuk duurder zijn. Kijk naar de indirecte manier waarop de verkoop van sigaretten bijdraagt aan de kosten van de behandeling van de ziektes die het veroorzaakt (dat zegt men toch).

Maar tot de glorie van het consumentisme worden deze kosten bij voorkeur niet doorgerekend over de import, ook niet via de gediaboliseerde manier van invoertaksen.

Het gegeven dat op geheel onglinsterende wijze afwezig is in heel dat CO2-debat (of in het milieu-debat als geheel als u wil), is de impact van het militaire establishment, zowel in vredestijd, ‘rust’, als in oorlogsmodus. Het is overduidelijk dat oorlogvoeren een totale ecologische ramp is. Van het directe menselijke leed over munitie met verarmd uranium (geboortedefecten, kanker),de impact van chemische oorlogsvoering (Vietnam) tot de directe en vooral indirecte en vaak onaanwijsbare gevolgen van de nucleaire wedloop. Die boten en tanks bewegen uiteraard op zero-point-free energy of wat? Geen enkel MSM propagandapunt dat daar ooit eens vragen bij stelt, wat verdacht is58 wat documentatie: https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_war
http://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/03/briefing-paper.pdf
https://theecologist.org/2019/jun/27/us-military-pollution
.

En daarmee kom ik tot een toch wel lugubere vaststelling dat door middel van het CO2 verhaal, er een ander aspect van de milieuproblematiek vergeten wordt: de vervuiling an sich. Meer nog, het steeds verder blijven produceren en verkopen van stoffen die vervuilend zijn en in ons milieu en ons lichaam zich blijven opstapelen. Daarover hoor je die klimaatbrossers niet zo luid roepen. En dat gegeven wordt door het lawaai rond het klimaat overstemd. Ondertussen worden we wel ziek, van kanker tot parkinson, van hartziekten tot een reeks van problemen waar weinig of niks tegen te doen valt, van bijensterfte tot walvissen gevuld met plastic. Die ziekte wordt aangepakt door de geneeskunde. Maar wat als die ziekten eerst werden veroorzaakt door dezelfde (groep) bedrijven die onze ‘geneesmiddelen’ aanleveren [de petrochemie dus]? Dan is geneeskunde eigenlijk ook een belasting. Een belasting op een externaliteit, die niet gedragen wordt door de veroorzaker, maar door het slachtoffer ervan. Ook dat is een bekende tactiek: diegene die je wil hebben zelf doen betalen voor zijn onfortuin.

Het is een grimme realiteit.

 

Wat je zelf doet

Het gaat niet op een lange opinie te verkondigen zonder zelf mogelijke oplossingen te suggereren. Wel, wat kan jij, ja jij, die kleine piet die niet opkan tegen het grote geweld, wat kan jij doen om deze bol leefbaar te houden? Daar gaat het tenslotte over. Je moet heus niet wachten op nieuwe technologische ontwikkelingen, er is al heel veel mogelijk met de huidige stand van de techniek. En het is zowel ecologisch als economisch voordelig. En onthoud: ecologisch is voor mij veel meer dan CO2, maar je mag er van uitgaan, daar waar CO2 gereduceerd wordt, ook veel van de andere uitstoot vermeden wordt, dus wil ik wel graag gebruik maken van de reductie, want het is mij meer om de andere, pertinent giftige uitstoot te doen.

Als we even kijken naar die sectoren die het grootste aandeel hebben in de uitstoot, en daarover heeft de Tijd onlangs kond gedaan, dan staat met voorrang de scheepvaart op nummer één (20,7%). Dat is import vanuit het buitenland. Nee, dat is niet enkel China, maar ook Afrika en (Zuid-)Amerika. Antwerpen is een belangrijke hub voor de import van goederen per schip en bedient ook de buurlanden. We hebben die import voor een deel nodig want zoveel grondstoffen hebben we hier niet. Het kan echter nooit kwaad om ten eerste te kijken of er geen lokaal alternatief bestaat voor hetgeen dat van den vreemde zou moeten komen en ten tweede, als het dan toch van ver moet komen, u gelieve zich misschien te onthouden van het aankopen van rommel met een korte gebruiksduur die na te korte tijd op het containerpark belandt. Duurzaamheid is een eigenschap, geen groene marketing-slogan.

Ten tweede is er de uitstoot van de woningen met een aandeel van 16,1%. Tien jaar geleden stonden meerdere versies van super-geïsoleerde bouwvormen al in de etalage, doch onvoldoende bouwers hapten toen al toe. Gelukkig eist de wetgever nu dat je effectief goed isoleert. Dit beleid heeft over de periode 1990-2016 een daling van 17,6% uitstoot gezorgd. Ik kan getuigen dat de investering in een meer dan goed geïsoleerde woning zich op heel korte termijn terugbetaalt én je niets aan comfort inboet. Zelfs in het bouwproces kun je tonnen uitstoot vermijden door niet-traditionele keuzes te maken. Je moet het gewoon weten en doen. Maar dat vraagt een inspanning van zowel bouwheer, architect als aannemers – soms moeilijk in een traditionele sector als de bouw. Maar je hoeft daarom niet per sé het extreme voorbeeld van low-impact-man te volgen. De toeristische sector kan zelfs hun zwembaden blijven uitbaten, (bij)gevuld met (niet meer zo zuur) regenwater en verwarmd met de zon, het is technisch en financieel mogelijk, je moet er gewoon het verstand voor samenharken en doen.

Beetje extreem maar eenvoudiger ingrepen kunnen ook heel nuttig zijn. Het grootste voordeel van ingrepen die besparen op de verwarming van de woning is meteen elk jaar financieel voelbaar. Dus doen! De elektriciteitsproductie en afvalverbranding (met warmterecuperatie of productie van stroom) staat op nummer 3 met 14,3% en dat is ondanks de aanwezigheid van kerncentrales opmerkelijk. Wij hebben over de referteperiode wel ongeveer een derde van de uitstoot in de sector van de energieproductie weten te minderen. De Fransen halen dankzij hun hydro-centrales en kerncentrales betere cijfers. Niet dat ik meteen zo’n fan ben van deze potentiële planet-killers, ik stel gewoon vast. De winning en verrijking van uranium erts veroorzaakt ongeveer een derde van de CO2 uitstoot van een gascentrale maar over ongeveer 10 jaar is het rijk uraniumerts op en wordt de uitstoot van kernenergie globaal gezien even groot als die van een conventionele gascentrale. Thoriumcentrales zijn een mogelijk substituut maar de technologie is nog verre van algemeen uitrolbaar. Vergeet ook niet dat de bouw van zo’n kerncentrale makkelijk 20 jaar duurt en een enorme investering vertegenwoordigt. De willekeur in de politiek zorgt ervoor dat de privé niet snel zal geneigd zijn dergelijke langetermijnprojecten te riskeren. Kernenergie aanvoeren als oplossing voor het CO2 probleem is dus mogelijk op korte termijn binnen de bestaande infrastructuur maar op lange termijn is het misleiding. Voorlopig toch. Er is uiteraard ook een nucleaire lobby die garen spint hieromtrent en met de wimpel van de geen CO2 uitstoot zwaait. En dat is een leugen. Zo zie je maar dat er veel koordjes zijn waar aan wordt getrokken.

Nummer vier is het gebruik van de auto. Tja, eenvoudig en tegelijk ook weer niet: dichter bij huis werken of meer thuis werken, meer de fiets nemen of tout court de fiets nemen of het openbaar vervoer – als dat praktisch lukt, waarom niet? Vergeet wel niet dat het openbaar vervoer ook een enorme carbon footprint heeft die kan verhogen als er meer gebruik van gemaakt wordt. Dat is een gegeven dat nooit ter sprake komt want men veronderstelt dat de bestaande capaciteit altijd zal kunnen voldoen. Elektrificatie van het (openbaar) vervoer is een louter administratief voordeel, ook om die stroom te maken ontstaat er uitstoot. We rijden ook wel te gemiddeld te ver naar ons werk. Werk dat dan nog voor 85% uit bullshit-jobs bestaat (weet u nog? David Graeber), jobs die door de overheid en haar reglementitis gecreëerd werd om het tekort in de vraag naar productieve meerwaardepresteerders op te vangen. Hier veroorzaakt de overheid dus de milieuschade. Ik ga er even snel overheen maar het is wel de schrijnende realiteit.

Er passeren elke dag horden vrachtwagens over onze vermaledijde wegen en dat is ook een direct gevolg van de scheefgetrokken globalisering. Met lokale productie en meer gebruik van lokale grondstoffen kan dit dalen. En daarmee ook het nutteloos stilstaan puffen in de file. Want dat is absoluut onproductief en schadelijk. Eigenlijk staat mobiliteit op nummer één in de rangschikking als je personenvervoer en vrachtvervoer samentelt (14,2 + 7,1 +2,9 %). Dus hier is nog werk aan de winkel. Nummer 5 is nog steeds prominent de chemische sector, traditioneel voornamelijk rond de haven van Antwerpen gevestigd. Zij zijn verantwoordelijk voor 9,6% van de CO2 uitstoot, vanwege hun energiebehoefte én hun productieprocessen. Ik denk dat op dit vlak, en vooral in de recuperatie en filtering van uitstoot een veel groter inspanning kan gebeuren. Maar ja, jobs jobs jobs en het spook van de delokalisering.

Er staan in de grafiek van De Tijd van 9 februari 2019 (p. 19) nog een aantal prominenten zoals de luchtvaart (merk op dat een gemiddeld lijntoestel iets van een 3 liter kerosine per stoel, per 100 km verbruikt, wat eigenlijk nu ook weer niet overdreven veel is. Er vliegen echter enorm veel van die toestellen rond, dus het telt wel op), metaal, biomassa, cementproductie, de aanmaak van ammoniak en ijzerproductie. Tijd om zich dus af te vragen bij uw volgende grote aankoop, hoe ook u op CO2 kunt besparen. Ik zou er niet teveel voor rondrijden, want het is overduidelijk dat het eindeloos rondslepen van goederen en mensen hier de zwarte Piet is. Die inconvenient truth wordt niet benadrukt en dat heeft zo zijn politieke redenen die voer zijn voor een ander artikel. Dat is ons collectief werkpunt in het klimaatverhaal. Daar kunnen wij als volk wel iets aan doen door ons gedrag om te gooien. Dat hoeft ons daarom niet armer te maken. Er zijn nog maatregelen die ik vergeten ben. Dat vlees dat kan minder, we eten toch al te veel in het Westen, maar voel u toch ook maar niet schuldig als u dan toch eens veel honger en trek heeft. Maar de veeteelt doet ook zijn duit in het zakje van de vervuiling, en dat zijn niet enkel de scheten, het opkweken kost ook op andere manieren. Ik heb het zelf liever voor een klein stukje heel lekker vlees waar ik kan van genieten in kleine hapjes, dan die gigantische lap zonder smaak. Vlees is en blijft een luxeproduct, laat het ons misschien ook zo koesteren en er van genieten.

Gebruik de zon voor uw warm water en maak zelf uw stroom. De overheid dient de private decentrale energie opwekking niet in de weg te staan, maar ook niet te subsidiëren. Ervoor zorgen dat decentrale elektriciteitsproductie beter geïntegreerd kan worden op onze netten zou een nuttig agendapunt kunnen zijn op de bestuursvergaderingen waar de politieke oligarchen-vazallen prominent vertegenwoordigd zijn en andere doelen nastreven dan het algemeen belang. In plaats van GSC’s die in de zakken van grote groene energiebedrijven verdwijnen of waar indertijd de zonnepanelen industrie mee weggelopen is (prijs is hetgeen men ervoor wil betalen plus subsidie, eenvoudige economische grafiek-kunst), kan men het geld beter aanwenden voor het aanpassen van het stroomnetwerk en de online-batterij functie zo uitwerken (in die gedachte dat er altijd wel iemand de opgewekte stroom kan gebruiken.)

Koop minder voorverpakte spullen en gebruik uw eigen verpakkingen en tassen. Het is niet altijd even praktisch en elk moet maar voor zichzelf uitmaken hoever hij hierin wil gaan. Maar zet Netflix even af en schud al die grijze cellen bijeen, het brengt soms lumineuze inzichten. Helaas zie je in de praktijk dat omwille van de shift naar supermarkten, enorm veel eetwaren, waaronder ironisch genoeg nog vooral vegetarische en bioprodukten, als kleine porties veel te guitig verpakt worden. De verpakkingsarme winkel-initiatieven zoeken aarzelend soelaas voor een wettelijke verplichting in de zelfbedieningsdistributie. Het is een wereld vol tegenstellingen waar je, als je zelf moeite doet, de logica kunt forceren.

Ik wil met bovenstaande opsomming vooral ideeën suggereren en hoop dat de lezer gaat nadenken over hoe dat hij zichzelf  als zijn eigen vijand kan worden verweten. En vooral hoe hij dat kan voorkomen.

 

Wat zit er dan misschien wel achter?

De hoogdringendheid en de dwang achter het klimaatcrisisverhaal doet vermoeden dat hier een grotere (politieke) beweging achter schuilgaat. De klimaatcrisis is een afgeleide van de idee dat de nieuwe collectieve vijand de mens zelf is. Die stelling werd in een boek van de Club van Rome in 1994 geponeerd. We zijn met te veel, verbruiken te veel energie en grondstoffen en de aarde raakt stilaan op. Die stelling is niks anders dan de ‘Lebensraum’ stelling van de Nazi’s. En dat komt niet van hen, het werd eerder al gecultiveerd door de Britten, die daarom de wereld rondzeilden, veroverden, en zo Lebensraum schepten voor hun volk of ‘ras’ zoals u wilt.

Mensen hebben een vijand nodig om zich te verenigen. Voorbeelden genoeg in de geschiedenis. Met afkeer van hoe dat vroeger werd opgelost, wordt die vijand nu onszelf (en vergeef mij dat ik hier wat onrespectvol snel over ga, hoewel deze geactualiseerde versie ook pervers genoeg is, als je er even over doordenkt.) En we moeten samen strijden tegen dat onszelf, zodat onszelf … tja eigenlijk waarvoor moeten we tegen onszelf strijden? Thema’s genoeg de voorbije decennia, zoals het gat in de ozonlaag, ebola, dioxine, zure regen, peak oil, klimaat, stikstof, straks misschien asteroïden en aliens 59 dixit Wernher Von Braun via Dr. Carol Rosyn – ze zijn al aan het trainen hiervoor. Je zou zowaar geloven dat je zelf een doortrapte schurk bent.

Het helpt uiteraard niet om strategieën te verbergen, als je ze verbergt, hidden in plain sight 60 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03425A002100020014-2.pdf. Het CIA memorandum ‘THE NEED FOR A CLIMATE CONTROL STUDY PROGRAM’ uit 1960. Er is ook het controversiële Report from Iron Mountain61 http://hoaxes.org/archive/permalink/report_from_iron_mountain waarin de plannen voor een klimaatopjagerij uiteengezet worden. Echt of niet, de notie kennende dat beleidsmakers de mening toegedaan waren en nog steeds zijn, dat mensen in tijden van vrede en rust niet actief genoeg waren, is wat brute overtuigingskracht misschien wel nuttig. Dat is ook zo, we hebben een zekere urgentie nodig om ‘in gang te schieten’, anders luieren we maar wat. Dat heeft zo zijn negatief effect op de bedrijvigheid, daarmee ook het afroompotentieel én de overheidsinkomsten. Ik sla de verborgen projecten nog over, moet ook ergens van gefinancierd worden.

De Club van Rome is een groepje oligarchen, opgericht in 1968 (mei ’68-ers, besef welke leugen jullie al die tijd geleefd hebben), die overal ter wereld strategisch belangen hebben in grondstoffen en verwerking ervan. Zij exploiteren de bol. Het is een soort van onderhuidse organisatie met weinig publiciteit die op lange termijn plannen maakt. Zij bepalen indirect de prijs van uw energie en hetgeen uw smartphone en uw auto kost. Zij zitten dus in de eerste plaats aan de bron van wat we in het algemeen vervuiling kunnen noemen, zij zijn het best geplaatst om meteen en zo efficiënt mogelijk in te grijpen.

Maar zij beslissen in eerste instantie over iets anders. Om hun winsten te maximaliseren drijven zij de prijzen van de grondstoffen omhoog door een waan van schaarste te creëren. Dat beïnvloedt uiteraard de marktprijzen, pure marktverstoring dus. Maar wel oligarchische kassa-kassa. Ze hebben de studie van de economie wel toegelaten, maar na de rechtmatige aanzet van Adam Smith, John m. Keynes hun politiek laten ghostwriten.

Eén van die oligarchen was bijvoorbeeld Maurice Strong, stichter van het IPCC en een Canadees met een schijnbare ideologische schizofrenie. Dat is een wetenschappelijke naam voor een socialistische poenpakker. Want zijn curriculum omvat vooral het ontginnen van aardebronnen waar grof geld mee te verdienen valt. Van energie tot water. Dat zijn van die mannetjes die denken dat de kudde wel wat meer kan afdragen. In 1992 organiseerde hij de VN-Conferentie van Rio de Janeiro waar de hele klimaatzwendel met zijn NGO vazallen in stelling werd gezet. Zijn ideeën omvatten onder meer de nooit geïmplementeerde 0.5 % UN-taks op financiële transacties en ook de Global Warming is een vehikel dat die richting uit fietst. Hij stond dan ook dikwijls in de onopgemerkte schaduw bij de UN. De UN, dat clubje dat de wereld moet verenigen en wel meteen gekaapt werd door diegene die de wereldbelangen in handen houden. Het zijn ook die mensen die (wereld)branden aanteken. De fans van Strong wil ik meteen teleurstellen. Hij heeft een track record van corruptie, omkoping en meedogenloos geldverzamelaar. Een echte socialist dus.

De U.N. werd trouwens ‘besmet’ door een groene beweging die al in het begin van vorige eeuw haar oorsprong vond, die het had over thema’s zoals dat de mens de aarde schade toebrengt en dat derdewereldlanden daaromtrent omgekeerd behulpzaam zijn. Ik dacht dat het eerder de oligarchen waren, die overal hun destructieve stempel plantten62 https://action.larouchepac.com/green_fraud_one#7. Meer info in de eindnoot.

Het zal de van weldoende educatie benevelde lezer wel niet verbazen dat het bij de United Nations stikt van dergelijke schaduwfiguren, die een of ander oligarchisch belang vertegenwoordigen. De traditionele monopolisten van de Rockefeller bende zijn ook betrokken partij. De oligarchische familie gaat al meerdere honderden jaar mee en wist telkens weer haar stempel te drukken op de winsten van de wereld, zonder zelf veel poot uit te steken, overigens. Ook in het klimaatverhaal draaien deze energiereuzen van weleer percententrekkersgewijs weer mooi mee met hun investeringen in gesubsidieerde hernieuwbare energie en hun actief lobbywerk bij de klimaatsjoemelaars. En die mannen hebben geld, dus kunnen ze invloed uitoefenen. En politiek spelen ze ook al een beïnvloedende rol63 https://eelegal.org/wp-content/uploads/2016/12/Rockefeller-Way-Report-Final.pdf.

Een trado, de heer Soros, wordt uiteraard ook genoemd. Feit is wel dat hij vrolijk allerhande beïnvloeding sponsort die hem return oplevert. Hij zorgt voor geld bij gerenommeerde onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten, waar academici als het ware op zijn payroll komen. Op die manier komen we uiteraard tot een ‘science is settled’ meme. Financier dan nog de journalisten die de meute moeten ophitsen en je krijgt als resultaat emotionele groentjes die om de verkeerde redenen zitten te huilen. Merk ook op dat sommige van die personnages, en zeker deze die in het zicht lopen, louter geldezels zijn voor partijen achter de schermen. Bijvoorbeeld de grootste verholen bank van de wereld, de CIA64 http://missingmoney.solari.com.

Youtube werd er via het vehikel Avaaz65 https://secure.avaaz.org/campaign/en/youtube_climate_misinformation/, en dat is een door Soros gesponsord online activisten-collectief dat ‘stem’ betekent in Farsi66 Taal gesproken in Irak, op gewezen dat er te veel klimaatdeniers op het kanaal stonden. Ook andere media-bedrijven worden benaderd om in te spelen op hun corporate image. Image is everything. Het is een stuk perverser dan de internet-memes een keer als je het uitgespit krijgt. Zelfs de CIA zit mee in de fraude, niet geheel onverwacht, als bewaker van de belangen van de US-oligarchen in het buitenland67 The Brothers – John Foster Dulles, Allen Dulles, and Their Secret World War, Stephen Kinzer.

Verder heb je ook nog mensen als Michael Bloomberg, een filantroop voor groene initiatieven, tegen kolencentrales. Tom Steyer, zoals de vorige ook aan het lonken voor het democratisch presidentschap heult in dezelfde orde mee. Zijn strategie is om het klimaatcircus te promoten via de economische weg68 http://riskybusiness.org/site/assets/uploads/2015/09/RiskyBusiness_Report_WEB_09_08_14.pdf. Met andere woorden: stevig in ons zakken zitten of op zijn minst dreigen en bij gebrek aan alternatieven graaf daarin doorgaan. Een doortrapte socialist, een ideologie opdringen op andermans kosten, samen met een zekere Hank Paulson, een vooruitgeschoven Goldman-Sachs drone die ervoor moet zorgen dat ook het bedrijfsleven de vlag van het klimaatdoemdenken vaart69 https://www.nytimes.com/2015/02/01/business/energy-environment/climate-changes-bottom-line.html
https://www.forbes.com/sites/rogerpielke/2020/01/02/how-billionaires-tom-steyer-and-michael-bloomberg-corrupted-climate-science/amp/?__twitter_impression=true
.

In het artikel ‘Climate and the Money Trail’ 70 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=201333 vind je de strengen achter de propaganda van het klimaatcirus. Een hele nest banken die zullen percententrekken op de inhoudsloze groene golf, een bende grote tech-meesurfers die niks wezenlijks aan meerwaarde produceren, een groep oligarchen die aan het greenwashen zijn én pleiten voor meer belastingen (AKA arbeidsmeerwaarde afromen)… en een klein Zweeds meisje dat hun marketing verzorgt op het World Economic Forum at Davoz71 de plaats waar de oligarchen en de bullshitjobbers de productieve koek verdelen.

 

Ik noem hier een paar namen die het nakend armageddon promoten, maar weet dan dat er nog een hele rits andere oligarchen zit mee te surfen, onbekend, onbemind, ongenaakbaar. Onderwijl al onze meerwaarde aan het afromen.

 

En dit allemaal terwijl de Yellowstone vulkaan al een heel eind overdue is.

 

Ik zou het geen socialisme noemen, het is old plain corporatisme, gebruik makend van croony capitalism. Het zijn (groepen van) oligarchen die op een globale manier geld willen verdienen. Meer dan de vrije markt zou toelaten. Daarmee ook dat sommige goede nieuwe technologieën opgekocht, geboycot of botweg vernietigd worden. Het gaat niet over klimaat of milieu, het gaat over macht houden over de markt. In die machtsbel zeilen meteen de uitverkoren groen-communistische NGO’s mee. Kwestie van voldoende fondsen te rapen bij gouvernementele en intergouvernementele organisaties, niet te vergeten de bijdragen van oligarchische ondernemers of magnaten, die brood zien in een nieuw op slavernij geïnspireerd economisch experiment.

Ze hebben natuurlijk meteen de juiste molecule geviseerd. We ademen CO2 uit, als we ons willen verwarmen, produceren we CO2, in zoveel, eigenlijk alles wat we doen produceren we CO2. Zelfs de bossen produceren tonnen CO2 door rottingsprocessen. Ook als we dood gaan, zorgt de vergisting voor CO2. Er wordt zodanig veel CO2 geproduceerd op deze wereld, dat je je terecht mag afvragen hoe we het eigenlijk tot nu toch mooi allemaal overleefd hebben op Darwiniaanse wijze. En het is onvermijdelijk, dat op het moment dat de consensus de CO2 taks predikt, we met z’n allen mogen afdokken.

Sommigen zien in de klimaatcrisis dus terecht een gecreëerd probleem van de voorbije 50 jaar, dat dan plots wordt geïdentificeerd als zijnde een klimaatcrisis, en waartegen vervolgens dringend actie diende genomen te worden. Niet door de van klimaat-aflaten vrijgestelde veroorzakers-aan-de-bron-oligarchen (remember?), maar door de melkkoe nummer één, met name de gewone pet. Die moet als een slavenleger de nodige offers brengen om de rommel op te ruimen. Want die rommel moet misschien wel gekuist worden voor het volgende project van de oligarchen? Wat zou dat kunnen zijn?

Want waarom moeten we zo inzetten op energiebesparingen? Is er dan niet genoeg energie voorhanden in de wereld om iedereen te voldoen? Eerst was er de oliecrisis in de jaren ’70, dan was er Peak Oil, nu is er de CO2-kwestie. Er zijn nog tal van gefabriceerde krisis-situaties. Energie wordt gigantisch belast (brandstof, stroom, gas) en uitgesproken oligarchisch beheerd. Het lijkt wel alsof we gedwongen worden spaarzaam om te gaan met energie. Behalve dan de werkhuizen van de wereld (in Azië), die mogen vlotjes kolen stoken en de boel vervuilen. De ratio zegt dat er iets niet klopt, want bijvoorbeeld Peak Oil werd door schaliegas en nieuwe bronnen gecounterd. Waarom moeten de Nederlanders hun aanwezige gasvoorraden ontzegd worden? Waarom is de energie de laatste decennia zoveel duurder geworden? Ja, door (gefabriceerde?) geopolitieke spanningen én door overheidsingrijpen zoals meer taksen op energie. De overheden in de wereld veroorzaken de prijsstijgingen72 zo werd de energiefactuur in België sedert de eeuwwisseling de facto een belastingsbrief met allerhande creatieve heffingen. in de wereld en om het allemaal nog wat betaalbaar te houden moet u maar volop besparen op uw verbruik. Maar blijf wel nog verbruiken, voor de vaste meterkost. Je kunt de energie-oligarchen natuurlijk ook een hak zetten en (netto) bijna geen energie meer verbruiken, dat even als (gouden) tip.

Waar wordt het geld dat afgedragen wordt voor CO2 uitstoot besteed? Bestaat daaromtrent een transparante boekhouding dat het gebruikt wordt om bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame groene technologie te stimuleren? En dan heb ik het niet over initiatieven die louter marketing-gericht zijn, zoals die NGO’s die met de klimaatbeweging meeheulen omwille van het klimaat-manna. Want voorlopig wordt het gros van dat geld gebruikt voor administratie en promotie. Het probleem heeft zichzelf niet alleen veroorzaakt, het financiert ook zichzelf. Recyclage van bekende tactieken.

Het lijkt niet te stuiten. Het wordt onderkend als de volgende iteratie om het collectivisme in te voeren. Wie zijn geschiedenis kent, ziet de parallellen. Collectivisme is trouwens ook de persistente piraat in de groene bewegingen overal ter wereld. Het is uiteraard een plan ten bate van de ‘socialisten’ die in het salon zitten. Die doen het klootjesvolk werken, als slaven, ook dat is gewijde en zelfs prehistorische geschiedenis. En die simpele pet, die telt niet mee, die is een gebruiksvoorwerp die moet dienen voor het magnificeren van de glorie van de Keizer. (Excuseer, ik laat me vervoeren, de werkelijkheid zou wel een stuk grimmiger kunnen zijn.) Het is overduidelijk dat de oligarchen, die de grondstoffenmarkten controleren, deze socio-economische structuren zullen nastreven om hier op grove wijze ‘meerwaarde’ uit te puren. 

Het is hallucinant, wanneer men de getuigenissen uit de geschiedenis bekijkt, alwaar collectivisme heerste, dat er precies tegen die groene strijdpunten zwaar werd gezondigd, terwijl ook tegen heel wat menselijk-ethische punten op schrijnend-gruwelijke wijze werd gezondigd. Het heeft weg van een grootschalige mind-manipulatie. Volgens sommigen, bestaan dergelijke technieken, als een combinatie van chemische contaminatie en elektromagnetische technologie. Misschien beweeg ik me hiermee op conspiracy-ijs, maar… ik denk dat die groene idealisten op gruwelijke wijze ideotologisch misbruikt worden. Pater Versteylen zag het ook.

De veel te doorzichtige on-logica houdt aan. Want de nieuwe ECB voorzitster, Christine Lagarde, zou in het kader van klimaathypocrisie de klimaatnegatieve assets van banken anders (minder) willen gaan valoriseren. Dat zou dus de reserves van de banken aantasten, ze financieel toxisch maken, en zo de banken dwingen hun deel te doen in de groene financiële wereld. Op zich kun je dat sturing noemen, en dan denk ik aan hoe de econoom Keynes de vrije markt voor een deel overheids-sturing heeft aangepraat. Aan de andere kant is het dan best je eens af te vragen wie in die groene financiële wereld strategische posities heeft ingenomen en dus het gros van de winsten, eh subsidies, binnenrijft. Want het gros van het groen idealisme verwatert tot selectief industrieel favoritisme73 Daarmee citeer ik Marc De Vos in een artikel uit Knack: https://trends.knack.be/economie/de-groene-deal-wil-de-markteconomie-inruilen-voor-een-gestuurde-economie/article-column-1545299.html. Een platte transfer van overheidsmiddelen, lekker bijgecreëerd met Quantative Easing. Het is dus enkel ten koste van de spaarder, de noeste werker die zijn arbeid als geld opzij gezet heeft voor zijn oude dag, voor zijn kinderen. En die kinderen, die omwille van dezelfde QE, despijt tweeverdienders zijnde, zich geen proper huis meer zullen kunnen veroorloven. Dat maakt het hele plannetje een platte transfer van waarde van de hardwerkende slaven naar een groepje oligarchen. Niets meer, niets minder.

 

Zo.

We zitten met een ecologisch probleem en dat simplificeren tot CO2(-taks) schiet schromelijk te kort. Ik wijs niet met de vinger, want iedereen moet zijn eigen vingers volgen. Er zijn veel slimmer mensen op de wereld dan ik die nog veel beter inzichten hebben. Bedenk dat de keuzes die u maakt op ecologisch vlak ook heel dikwijls een positieve economische impact hebben, in de zin van besparingen en minder externaliteiten (gezondheid!). 

Het ecologisch probleem is een heel acuut probleem, dat in het Westen al in grote mate aangepakt wordt. We hadden wellicht geen plaats meer voor vuilnisbelten. In andere delen van de wereld is er blijkbaar wel nog plaats, net als in de oceaan. Het verhaaltje van ‘How dare you’ zou dus ook en vooral daar moeten bezongen worden. Kijken we even naar de natuur, dan zien we dat binnen het kader van de evolutie, die enorm kwistig is met energie en grondstoffen – en tijd – om tot een resultaat te komen. Wat de natuur in diens evolutie wel doet, dat is heel efficiënt recycleren. Daar kunnen we nog wat van leren. We mogen als mens als doeners dus nog wel doen, maar we moeten onze mislukkingen en afdankertjes op de juiste manier opkuisen, naar de volgende generaties toe.

Het model dat de aarde eindig is, komt uit een tijd dat we een veel minder brede kijk op de aarde hadden. Een beeld dat door machtsinstanties zoals de Kerk als onderdrukkingsmiddel in stand werd gehouden, voor lange tijd. Het eindigheidsdenken dat onder meer door het groene gedachtengoed aangepraat wordt, is schadelijk voor de welvaart en het geluk van de mens. In welke mate zou het geheel van aarde en mens en beschaving eindig zijn, als we beschikken over een grote bol materiaal, een binnen ons perspectief quasi oneindige energiebron, de zon, en een bijna onuitputtelijke verzameling van creatieve geesten? Er is maar zoveel schaarste als deze dat wij ons laten aanpraten. Bij sommige mensen is er uiteraard verstandelijke of creatieve schaarste, maar laat ons dat vooral niet tegenhouden, vroeger zei men dat God van elk zijn getal moest hebben. Op dit moment is de eindigheid nog steeds hachelijk dicht bij de oneindigheid gelegen74 naar een idee van Rypke Zeilmaker https://interessantetijden.nl/.

De bewustwording rond het milieu of zoals u wil, het klimaat, is noodzakelijk en ik bedoel dat dubbel. De manier waarop er nu actie wordt gevoerd zal onze manier van leven op een andere dan verwachte manier beïnvloeden. Er zijn machtsverschuivingen op til die noch democratisch noch rechtvaardig van natuur zijn. Wie klimaattaks predikt zit niet noodzakelijk in met het klimaat van alleman. Wel in de eerste plaats met het afpakken van uw zuurverdiende centen, om er dan iets mee te doen dat u ook niet zint. Alles wat momenteel onder ‘klimaatcrisis’ ressorteert, is niet de echte klimaatcrisis. Het is een grote show van een aantal actoren die de aandacht van de echte problemen afleid.

Het gaat over het hertekenen van de sociaal-economische verhoudingen. Er gaan al diverse (oerdomme) stemmen op die poneren dat het de schuld is van het ongebreidelde kapitalisme, het neo-liberalisme75 er wordt vooral kritiek gegeven op de fouten en gevolgen van het overheidsingrijpen en de oligarchische overlegmechanismes in hetgeen we de sociale welvaartsstaat noemen. en dat we terug moeten grijpen naar staatsgedirigeerde exponenten van… tja rampgebieden op aarde als het over milieu gaat, China niet te vergeten aub. Dat maakt duidelijk dat er hier een politieke agenda wordt uitgerold, herverpakt in een klimaatcrisisverhaal die de hegemonie van een klein groepje oligarchen zal moeten bevestigen en de welvaart van de kleine Jan-pet zal inperken. 

Wat ik schrijf is geen klimaatscepticisme, het is oplichters ontmaskeren. Nochtans heeft het volk het ook nu weer in de hand. U kunt wel inzitten met het klimaat. Maak zelf uw ecologisch-economische keuzes die effectief uw footprint verminderen, uw eigen gezondheid bevordert en werk zelf mee aan een minder bezoedelde bol, in het algemeen.

En misschien redden we zo niet alleen de planeet en de financiën van de happy few, maar voor en van iedereen.

 

Dat zou nogal eens wat zijn hé?

References

References
1 https://mises.org/wire/bogus-consensus-argument-climate-change
2 Ik dien de lezer attent te maken op de praktijk die onder meer in de farmacie wordt gebruikt, namelijk het flooden met wetenschappelijke papers. Dat zijn universitaire medewerkers en eventueel zelfs ghostwriters, die aan de lopende band wetenschappelijk werk produceren, die dan moet dienen om met flooding een argument te winnen. Gene zever.
3 https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows
4 https://www.youtube.com/watch?v=2Tst9-Be4nY
5 aka de nieuwe Lysenko https://nl.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko
6 https://wmbriggs.com/post/17849/
7 via deze link krijgt u licht op deze valsaard: https://defyccc.com/al-gore-political-suppression-of-science/
8 https://notrickszone.com/2019/10/27/data-satellite-photos-expose-climate-activists-lies-facts-sahara-shrinking-arctic-ice-robust-lake-chad-growing
9 bijvoorbeeld dit https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/12/Reactie-op-Maarten-Keulemans-20-december-2019.pdf
10 medeplichtig in valsheid in geschrifte, zoek maar eens op welk voor straffen daar op staan, ja al wie gebruik maakt van de misleidende informatie is in gelijke mate vatbaar voor strafbaarheid
11 https://clintel.nl/
12 http://www.klimaatgek.nl/document/KNMI%20scenarios%202018.pdf en http://www.klimaatgek.nl/document/Versie%202.pdf
13 https://noconsensus.wordpress.com/climategate/
14 https://realclimatescience.com/2020/01/nasa-confirms-their-own-conspiracy-theory/
15 https://nos.nl/artikel/2322993-symbolische-temperatuur-van-20-graden-op-antarctica-krijgen-we-natte-voeten.html
16 Leeslink: https://notrickszone.com/2019/10/05/skeptics-report-on-risks-of-expressing-climate-views-at-fff-friday-strikes-bomb-threat/
17 http://ecosense.me/
18 https://okulaer.wordpress.com/
https://holoceneclimate.com/nederlands
https://notrickszone.com/
https://principia-scientific.org

4 aanraders voor wie de marketing-buzz beu is en zich eens goed wetenschappelijk wil uitleven

19 Lees hier verder: https://doorbraak.be/klimaatactivisten-zijn-de-pseudowetenschappers/
20 https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/
21 https://www.climategate.nl/2013/02/groenlandse-ijskap-groeit-laatste-eeuwen-12-procent-sneller/
22 https://www.esa.int/
23 https://notrickszone.com/2014/09/04/switzerlands-august-1-5c-colder-than-normal-arctic-sea-ice-explosion-despite-claims-of-warming/
24 https://www.publicmeteo.be/la-nasa-admet-que-le-changement-climatique-est-du-a-lorbite-de-la-terre/
25 https://holoceneclimate.com/four-interglacials.html
26 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf p. 7
27 Lees meer hier: https://doorbraak.be/heibel-om-het-ipcc/ en hier https://electroverse.net/25-simple-bullet-points-proving-co2-does-not-cause-global-warming-by-a-geologist-for-a-change-dr-roger-higgs/
28 https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-environ-102017-025817
29 Lees https://www.climategate.nl/2019/09/zweedse-topklimatoloog-lennart-bengtsson-is-het-alarmisme-beu/ dit intervieuw met de Zweedse Lennart Bengtsson om dit vanuit kritisch-wetenschappelijke hoe bevestigd te zien.
30 spreek uit als non-sens
31 https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf
32 https://nl.wikipedia.org/wiki/Emissiehandel
33 Bron: Apache, Jan Walraven, 31 januari 2019
34 https://www.groene.nl/series/uitstoot-in-nederland
35 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-andere-klimaatgeluid-krijgt-eigen-onderzoeksinstituut~b4de9219/
36 Lees meer in dit journalistiek meesterwerkje: https://doorbraak.be/klimaatzaak-is-een-winstzaak/
37 https://www.cfact.org/2019/11/07/sale-of-indulgences-dominates-madrid-climate-summit
38 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Crimson_Permanent_Assurance
39 https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/testing-theories-of-american-politics-elites-interest-groups-and-average-citizens/62327F513959D0A304D4893B382B992B#
40 Niet Gekozen Organisatie – dixit Rypke Zeilmaker
41 http://www.cei-bois.org/
42 http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-CEI-Bois-Paper-Strategy-for-long-term-EU-GHG-emissions-reductions.pdf
http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2017/06/Tackle-Climate-Change-Use-Wood-EN.pdf)
http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2019/10/Wood-Building-the-Bioeconomy-Final-Version-22.10.2019-1.pdf
http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2017/06/BuildWithWood.pdf
http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2017/06/EP_Exhibition_catalogue.pdf
43 https://science.sciencemag.org/content/365/6448/76
44 Lees verder hier wat er hieraan scheef zit over here: https://www.tijd.be/nieuws/archief/alibaba-doet-chinese-pakjesstroom-exploderen/10075166.html
45 Een actueel specimen-beroepsleugenaar vindt u hier:https://www.nbcnews.com/news/world/climate-change-expert-sentenced-32-months-fraud-says-lying-was-flna2D11768995
46 https://www.facebook.com/olav.tenbroek/posts/10216363373428375
https://vigilantcitizen.com/latestnews/the-elite-machine-behind-greta-thunberg/
47 https://www.zerohedge.com/political/youve-scripted-my-childhood-facebook-glitch-reveals-greta-thunburgs-father-posting
48 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=201333
49 Return On Investment https://nl.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment
50 https://twitter.com/natalieggermont/status/924943229203746816
51 https://www.tijd.be/opinie/column/klimaatfrustratie-leidt-tot-extremisme/10175860.html
52 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494418301488#!
53 info hier: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-youth-climate-action_en.pdf en https://cultuurondervuur.nu/tag/klimaatmars/
54 https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Ten
55 https://herrebout.xyz/economie-co/waarom-de-economie-niet-aantrekt/
56 https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/posts/955223411512146?__tn__=-R
57 Lees verder hier https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261733233X?via=ihub
58 wat documentatie: https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_war
http://www.ipb.org/wp-content/uploads/2017/03/briefing-paper.pdf
https://theecologist.org/2019/jun/27/us-military-pollution
59 dixit Wernher Von Braun via Dr. Carol Rosyn
60 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-03425A002100020014-2.pdf
61 http://hoaxes.org/archive/permalink/report_from_iron_mountain
62 https://action.larouchepac.com/green_fraud_one#7
63 https://eelegal.org/wp-content/uploads/2016/12/Rockefeller-Way-Report-Final.pdf
64 http://missingmoney.solari.com
65 https://secure.avaaz.org/campaign/en/youtube_climate_misinformation/
66 Taal gesproken in Irak
67 The Brothers – John Foster Dulles, Allen Dulles, and Their Secret World War, Stephen Kinzer
68 http://riskybusiness.org/site/assets/uploads/2015/09/RiskyBusiness_Report_WEB_09_08_14.pdf
69 https://www.nytimes.com/2015/02/01/business/energy-environment/climate-changes-bottom-line.html
https://www.forbes.com/sites/rogerpielke/2020/01/02/how-billionaires-tom-steyer-and-michael-bloomberg-corrupted-climate-science/amp/?__twitter_impression=true
70 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=201333
71 de plaats waar de oligarchen en de bullshitjobbers de productieve koek verdelen
72 zo werd de energiefactuur in België sedert de eeuwwisseling de facto een belastingsbrief met allerhande creatieve heffingen.
73 Daarmee citeer ik Marc De Vos in een artikel uit Knack: https://trends.knack.be/economie/de-groene-deal-wil-de-markteconomie-inruilen-voor-een-gestuurde-economie/article-column-1545299.html.
74 naar een idee van Rypke Zeilmaker https://interessantetijden.nl/
75 er wordt vooral kritiek gegeven op de fouten en gevolgen van het overheidsingrijpen en de oligarchische overlegmechanismes in hetgeen we de sociale welvaartsstaat noemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *