Te groot overheidsbeslag elimineert de democratie

Als het gaat over het overheidsbeslag, dan beweeg ik mij misschien op glad ijs, want ik ga natuurlijk kritiek leveren en dat wordt vandaag de dag bestempel als ‘anti-overheidsdenken’.

Ik draag mijn schandvlek met trots.

Als we het hebben over een overheid, die meer dan 50 % van het BBP beheerst, dan heb je feitelijk een monopolie op meer dan de helft van de middelen in de economie. Die je afroomt door middel van allerhande belastingen en die je uitgeeft via een bureaucratisch systeem.

Lees verder

De ethische onderstroom

Vandaag heeft onze beschaving het tot 2023 na Christus gebracht. Waw, en dat zonder mekaar helemaal uit te moorden of tot de hongersdood te beroven en te bestelen.

We leven vandaag ook in een maatschappij waar de leugen regeert, letterlijk. Onze leiders politiekers, liegen erop los, bedriegen het volk dat het een lieve lust is, en ze zijn er zelfs niet beschaamd over. Ze lullen zich er op sjofele wijze uit en voor de gemoedsrust doet iedereen dan maar alsof er niks gebeurd is.

Het is allemaal marketing.

Het is in de geschiedenis dikwijls zo geweest.

Het recht van de grootste muil.

Lees verder

Heel dat transgendergedoe is een regelrechte schande.

Voilà, het is eruit. Geschoqueerd? Lees dan vooral verder.

Transgenderisme dus. Of breid het gerust uit naar heel het vraagstuk van mensen, dikwijls jongeren, die worstelen met hun genderidentiteit. Ik ga hier zeker een aantal mensen mee affronteren, ik wil me hiervoor meteen excuseren met de boodschap dat ik jullie allemaal graag zie. Als het niet klopt met uw mindset, leg het even aan de kant, denk na en lees het dan nogmaals.

Lees verder

We hebben al CBDC’s

Wie een beetje uit zijn ogen heeft zitten kijken, heeft vandaag al van CBDC’s gehoord. Voluit Central Bank Digital Currency1 https://home.solari.com/richard-werner-on-cbdcs-how-they-prepare-you-to-be-their-slave/. Het is een soort geld, net als het andere geld, uitgegeven door de centrale banken met het angeltje van controle. Elke betaling met CBDC passeert via een computer van een regulerende instantie, die de transactie registreert en mogelijks ook manipuleert.

Lees verder

Het normaliseren van pedofilie

Het normaliseren van pedofilie is onderdeel van een groter plan om de macht te centraliseren en mensen te controleren, bedacht en doorgedrukt door emotioneel infantiele psychopaten die liever de hele bevolking hersenspoelen om hen na te volgen, dan hun eigenjeugdtrauma’s onder ogen te zien. (Anneke Lucas)

Merk op dat de psychologische technieken, die gebruikt werden om de mensen lam te slaan tijdens de coronacrisis, sterk gelijken op de meer drastische methodes voor het fabriceren van sex-slaven. Daar worden kinderen aan heel erge shocks blootgesteld (doden van andere kinderen bijvoorbeeld) waardoor er een soort blockade ontstaat. Met deze techniek is mind manipulation mogelijk. Je ziet in gereduceerde mate een zelfde mechaniek opduiken bij het gros van de bevolking tijdens en na de corona crisis.

Ik stel het volgende voor. De pedofielen die feiten plegen, die vliegen zonder meer levenslang den bak in, zonder recht op Lejeune. Die levensverwoestende perverten hebben geen plaats in de maatschappij.

Mensen die van hunzelf weten dat ze dergelijke neigingen hebben en/of beeldmateriaal bezitten, krijgen de kans zich vrijwillig aan te geven en in ruil krijgen die dan extensieve begeleiding eventueel in combinatie met een gepaste taakstraf. We hebben psychologen en maatschappelijk werkers genoeg om dat in goede banen te leiden. Wie dan alsnog betrapt wordt, die krijgt 20 jaar bak. Zonder pardon.

Ik ben er mij van bewust dat het probleem complex is en wellicht niet op te lossen. Maar misschien kunnen we het met deze combinatie van begeleiding en afschrikking wel duchtig inperken. Weet ook dat slachtoffers van pedofilie ook dikwijls zelf dan later daden stellen. Dit moet dat dan ook voorkomen.

Als gerecht, politiek en politie echt iets aan de pedofilie willen doen, dan komen ze met een dergelijk systeem af. Misschien is mijn voorstel niet perfect of moet het ook anders, geen probleem, dat de beschermers van onze kinderen maar met een degelijk wetgevend kader afkomen, zodat we van deze smeerlapperij verlost geraken. Doet gerecht, politie en poltiek niets, dan is dat schuldig verzuim. En maken ze zichzelf verdacht.

A self fulfilling prophecy

Er is met de hele corona-hetze op Social Media een hele tegenbeweging ontstaan die zich kritisch opstelt tegen het hele MSM-circus. Er was Alain Grootaers wiens protest uitgroeide in Tegenwind, er is de groep the Human Side, er zijn de een resem feel-good profeten op social media. Allemaal prima initiatieven die zich absoluut niet persoonlijk aangevallen dienen te voelen, het zijn voor veel mensen toch wel donkere tijden, en licht brengen, op zich is daar niks mis mee. Nu zijn er natuurlijk ook nog van die kritische dingskes zoals ik, die werkelijk bij alles vragen stellen, en ook dat mag. Dat drijft zich door om niet alleen te rapporteren, maar ook constructief verder te denken in een what-if scenario.

Dit luik van de alternatieve media zet zich in tegen de verdeeldheid, voor de verbinding, het menselijke ras als één. Allemaal initiatieven die voor veel vragende mensen zeker van dienst zijn om zich doorheen de crisis te wurmen.

Alleen… met de boodschap die ze brengen zitten ze er allemaal grotendeels naast.

Lees verder